Skip to main content

Full text of "Ár ndóiṫin araon"

See other formats


<F *t*3«*.é*fe */7*<+ xZé&cu An ti*oói titi AttAon = ^ Aíl c-AÚAltt peAT)AR MA tAOJAItie 

CAHÓtlAC, s.p. 

■oo fSflioo ah c-acair msceÁnt) ptéwieinn, p^'O^ 

■oo 6uip t n-eA5*p « j • - V toivfln Agtis ntiAttáin, ceon. 

1 mtUite ÁtA CtiAt :: 1 tnt)é.dt Veiflfce 
1 sCotvcAig :: 1 bpo^ct^ifse. 

BOSTOF OOLLBGE LIBRABT 
CHE8TISUT BILL, \wí*m£*mhtm .LA-hG J A SELECTION FROM , 
Works of CANON (yLEARY, Etc, Published by 
BROWNE & NOLAN, LIMITED 

Irísh Prímers, Phrase Books, Irish Composition, Phonetics, Etc. 

ce^óCA t)e,A5.A SAe-óilse. By Norma Borthwick. 
Book I. First Half, ld. net ; by post, 2d. 
Book I. Complete, 3d. net ; by post, 4d. 
Book II. 3d. net; by post, 4d. 
Book III. 4d. net ; by post, 6d. 
Also in Simplified Spelling. Book I., 2d. ; Book II., 2d. j Book III., 3d. 
mion-ó^inc. By Canon 0'Leary. An easy Irish phrase book 
(with English). Part I, 4d. Part II. On the use of Verbs, 4d. 
Part III. On the use of Prepositions, 6d. net ; by post, 7d. 
AN CONGGAR. Irish Simplified (Part I.). Compiled by the Rev. 
R. 0'Daly, Osborn Bergin, and Shan O Cuiv. An elementary 
reading book and direct method book in Irish, with an introduc- 
tion deahng fully with the sounds of the Irish Language. 8d. 
net ; by post, lOd. 
An COrhSAH. Lessons I.-XXII. of "An Conggar" turned into the 

old spelling. 4d net ; by post, 5d. 
AN CONGGAR. Chun na Galuingi d'Oulutm. In Simplified Spelling. 

By Shan O Cuiv, 4d. ; by post, 5d. 
Atl tnACLél$inn. By £eAtisur pmnoéil Permot Foley). First 
Head Master of the Munster Training College, Ballingeary. 
Teacher's Edition. — An tnAcléismn. Curo I., complete with 
instructions and criticisms. 6d. net ; by post, 7d. 
School Edition. — Lessons I. to XIV. 2d. net ; by post, 2£d. 
School Edition. — Lessons XV. to XXIV. 3d. net ; by post, 3£d. 
te^t)AU nU-A Aíl AmeAífi. Cuit> I. & II., 4d. net j Curo III., 5d. 

Cui-o IV., 8d. Ctii-o V. and higher, ls. 3d. 

CxMnnc n>A nTj^oine (Irish Dialogues). An Irish-English phrase 

book, in Four Parts. By Very Rev. Patrick Canon 0'Leary, 

P.P., Cork. Each Part 6d. ; complete, in cloth binding, 2s. 6d. 

PAPERS ON IRISH IDIOM. By Canon Peter O'Lbarv. Edited 

by T. F. O'Rahillv, M.A. Cloth, 2s. 6d. 
NOTES ON IRISH WORDS AND USAGES. By An c^tAiti Poa-oaji 

Ua tAojAiite. 2s. 6d. 
CRumne^s CAinnce. Chúig Cóad Abairt ó'n Athair Peadar 

féin agus a míniú sa Bhóarla. Dónal Ó Mahúna, ls. 
S^éAtCA A pU ílA ttótflA. OOoninAU Ó mACSAthnA.) ls. 6d. 
eótAis aíi -dmeAttí, 3d. 

IRISH NUMERALS, AND HOW TO USE THEM, 3d. 
THE SOUNDS OF IRISH. By Shan O Cuiv, with Preface by 

Osborn Bergin, Ph.D. Cloth, 2s. 6d. ; by post, 2s. 8d. 
PHONEOLOGY, or The Science of Phonetics. By the Rev, 
Richard O'Dalv, D.D., Ph.D. 6d. net ; by post, 7d. 

Irish Texts for Primarjr and Secondary Schools. 

AODH RUADH. Part I., ls. Part II., ls. 

CAt nuis nA nl pon t)óinn. 52 pp. and 14 pp. notes. By 

Canon OLeary. ls. 
X)Oti cloóóce. Parl Ii of Canon OXeary'a translation ol "Don 

Quixote." Edited by Rev. F. W. O'Connell, DiLitt., with notes 

and vocabulary, ls. Text only in Simplinad Spelhng, givin/ 

key to tha pronunciation, ls. 
Complete Work, Cloth Boards. 5t yr?<tf&& /&C* <UfS- %M* An tiDóiéiti araoti 411 C-AÚA1R peA*OAU UA tAÓJAine 

CAHOIIAC, s.p. 

■oo rsitfoo 

An c-ACAm msceAtio pLéitneAtin, ph.t>. 
•o ímj\ i n-e*5*j\ tmfiti asus 6 nwAllÁm, ueon. 

\ mtoxMte áúa CUaú :: 1 mt)éAt peiffce 
1 sCojtCAig :: 1 bpotxcU^e. Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/rndiinaraonOOolea Att rroóicin AttAon. 

*.— tjéit) ár Tvoóititi ARAon Aiin. 
I. 

Seo focAt te T)i-Attmtiro An Scooa. Sitit) é -An 
Th-Anmtiro, nu-Ain -A'oubAinc -An f-AS-Anc teif ^tiri " £tAf 
An tá é," a tus m-Af f rve^ruvó : fi Atn' bniAt-Afi f ém, 

A At-Altt, 50 bftllt fé ftl-Af, pé *OAt AZÁ Alft." 

t)í -Aitne An 'Ói-Attmtaro 1 n;goirve.Aóc t>eió míte "oo 5 
ITIágófomt-A, .Af 5AÓ tnte tAob* v t)í fáttce -Agtif 
béite bít> Agtif tóifoín oróte t>ó mf gAó crg, boóc 
Agtif f<Ait)bitt, m>Att "*otime te TM-a" b'e-At) é. ttiig 
fé 1 n--A Atgne pém ná n-Aib anf-An aó a óe-Attc. T)Att 
Leif, b-A teif fém n-A cigte A^tif tiA *o<Aome. T)á 10 
mbéxró -át-Af 1 t)ci$, ní rwvib T>tnne 'f-A cig ftn b-A rhó 
át-Af t>'á b-áfítt 'ná Th-Attmtnt). X>Á mbé-At) btiAittC 
1 *ocig, ní n-Aib •ou.me. 'f-A ctg fm b-A rhó btiAinc •o'á 
bAttf 'nÁ Th-Attmtnt). HtiAitt -a bí t>oc tiA CArvr\-Aij;e 
c-Att éif bátf, óonn^tc T><Aome T)iAttmuiT> ^5 *out fé 15 
t)éin An cónfvAirh. *Oo tAbrwvo-Aft teif, -aó níon tuitt 
fé fuim An bit toncA. T)o te-An^-An -Aif óun cAmce 
A bAinc Af. £é *óeine t/iompuig fé ottt-A te feittg 2 t)éit> Af n*oóicin AflAon Anm 

A5iif T)ut)Ainc fé, M 1f món an náine t)aoi& t\A leog- 
20 ^A-ó fi& T>om fém m-oiu, -Aguf mo ónoit>e bnifce. 
t>núi$ce, teif An gcneAó ac4 an tin ajam Anfut> 
CuAf I M 1.— beií) Án nt)Oitiíi ^nAon ^nn. 
II. 

nfon t/févoin t)o t>ume uaf-At cuineat) «ofnnéin 
a óun ^m-Aó a s^n £iof t>o *Ói-AflmuiT>, aguf níT) n4ó 
longn-At), &éAt> ThArtmuit) ann te tinn na ti-uAine g-An 
ceip s^n t>eA|\tfiAT) jan óuine<At>. 

5 Cuin "Ooócúin mac Suittne cuine-At) am-AC tá. t)uAit 
ThAnmuvo foin fé T)éin a$e an TDoócáju. tif fé 
cámátt t>e^s tu-At. pu-Ain T)i-Anmun> *n geACA aq 
of^Aitc Aguf b-Atuic bne-dg an axí ng-Aoit. T)o te,Ai? 
fé An batuit. pu-Ain fé T>onuf An cfge tnótn -An 

io ofSAitc. Cuait) fé ifce^ó. T)'féAó fé 'n-A timCe^tU 
t)í "oonuf an ofs-Aitc -aa a t&irii T)eif. Cu-ait) fé ifceaó 
Anff. Conn-Aic fé an t>ónT> món. ConnAic fé an riii-Af. 
Conn-Aic fé An 6of ó-Aotn-feotd. Cuin fé a tdtn T)e-A| 
1 n-A fpein. Cuin fé «a tArii ótó 'n-A ti-u&Átt. Cuin 

15 fé a t>&At 'n-a tán 50 ctuAf-AiO. T)o t>fni£ fé An é 
pém t>o Caóc-at) An -a t>fóe-Att te cAoin-feCiU T)'-Aini$ 
An T)otcúin fotfiAm éigm» T)'fé«Aó fé An £uinneó5 mióeit tiA Duite. j 

dmaC. Conn-diC fé an ge-dc-d -dn •oiAti-te^CA'ó. 
Ceap fé 5^1* ™ uc A DÍ c-dn * étf ce-dCc tfceaC. 
Stú'o -dnu-df An fc-digne é, dguf ifce-dC f4 f>Antúf. T)o 20 
té-dt a fúite -din nu-din a Connatc fé -dn nut) fdroce fA 
fi'éif . T)o tót; fé a óof A^uf t)o buAiU 

" Oó ! " anf-d T)i4nmuit), d^uf é náo món c-dCcuigte. 

t)o bu-diteA'ó dníf é, At níon fjydn fé te n-<d gneim. 
pé •oeine, t>o nu5-dt> Aifl ^juf t)o c-ditexvo -dn tnuttdC a 23 
óinn -dn t)onuf anidC 6, roin óof CAoin-f eótd -dguf utte. 
*0'eini§ fé -dguf tus fé A&dfó a\[ an nT)occúin -d^uf 
buodtnc : " P-dife ! paine ! a TloCcúin x\a Sm-domce, 
nA ofo'ó ceifc onc ! t)6no An nt>6itw andon -dnn!'* 

fl! fé-dt)fA , ó ax\ fe-dn boCc " TDoccúin mAc Suione" 3° 
t>o fuS% -dsuf nu-din a Cuinedt> fé Cuige, if é nut) -a 
t-dsd-ó 'nA " T)occúin tid Sm-doince." $eioeA*ó tMoine 
tnd^dt) fA m6it> ftn fém, -dsuf t>eincí gun o'é *Ot-dn- 
muro ax\ Scoca <d tug ax\ a\x\xx\ Ceanc -dn -dn nT)oCcúin, 
tndf gun xftó 50 món ax\ mdCcndtn a X)tmtAX> fé 'ná 3; 
*n tet$edf a ■oemea'ó fé. 2.— rrnCeát nA 'touite. 
I. 

Cáic— -& tfticít, -dinifl, c-An gAOAif CugAinn, nó cAn 
<Uitif -dn -dtmrin te eontunge-dCc Aguf fiCe t)tiA*>Atn ? 
Irt. — tJíof 1 njjteann na nged tc, a CAic. 4 TThceAt n^ t)uite 

C. — x^uf cat> a cuin AbAite cu ? 
5 tll.— An c-uAi^ne-Af, riiAife. 

C. — An bfuit ^n aic fin -Abp-Atj 6 bAite ? 

IH. — £)íof a$ fiubtóm An pe-At) feAccm-Ame fut 4áj 
fftoifeAf é, Aguf zá fe-Aócni^in -A^uf bjieij: ó "O'fÁ^Af 
é. 
io C. — Cax> é -An fAgAf bAitt é, a ttlió!t? 

tTl. — O, b-Att sne-Annrh-An. JteAnn fAT>a uAij;neAC 
piA'OAm, cnuic rhónA ájvo-a -An ^ac c-Aob *oe, fnucAn 
pfon-uift;e aj; nuit cné n--A tán, biotAn 45 f -áf «An bnu-Aó 
au cfnuWm fin, -á^uf tiAóc "o-Aoine butte bAittgte 
l 5 An t;ac cAob "oe'n cfnut-án «dg ite An bioLAin A^uf 45 
ót An uifge. 

C. — tttAtfe, T)t-A tmn, a ttlicít, n-Aó fu-dtuó ^n bixvo 
é! 

m. — 111 cuinpeA'o fé m-Afmuf an "óume, ge-AtLAim 

20 "OU1C é. 

C. Conuf a c-Aitif An -Aimfin -Ann, -a tíhcít? 

tn. — TluAin fnoife-Af ^n Aic, bí cuinfe A^uf octuf 
onm, A^uf An cé-AT> t>utne -a buAit umAm, x>o 1-AnnAf 
Ain nu*o éigin te n-tte t-Ab-Ainc *oom. ílíon *óetn fé -ac 

25 péAóAinc onm -Aguf -a ce-Ann *oo ónomA*ó «Aníf. An 
méi*o *oíob a bí <Am' cómg-An, tóg.A'o-An -a gcmn -Aguf 
•o'péAóA'o^n onm, Aguf -Anf-An cnom-AtMn -Aníf, Aguf 
níon cuineA/OAn a tuitte fuime londm. tlu-Ain t\l 
fuAnAf ffe^nA níon LAbjVAf & tuttte, ac imte-Acc 

30 A5 ite An biot-Ain teó« tThce-dt n-d t)uile. 5 

2— tmCe^t ha t>tnte. 
II. 

Cúptd tá 'n-a *óiai , ó f-dn bíom-din 45 ite «d^uf dg ót, 
5 5 u f 5 At1 foadt -d' béat -domne, -dguf c-At) *oo feót- 
pAí fd'n ngte-Ann ifce-Ac -ac bó dt;uf í .at; *out Amút>A. 
ttu.Ain fédó fí-'ti-A nmóe-Att -dguf conndic fí dn fid*ó- 
dnu-Af 50 téin, *oo cuin fí ax\ búintedó -Aifue b-A tnu-Ag- 5 
méitige t/dn dinig mo *óá ctu-dif ni-Arh. pne.Abdm.Ain 
fu-Af ^uf "o'fré^ó^m-Ain uin.tt. ttu.Ain a bí ax\ búinte.Aó 
cníocnuigte «dici, A^uf ax\ mAC--AttA *o'éif í fne.A5dinc 
fedóc n-u.Aine ó'n fti-Ab, •o'iompuig fí -An a fdtAib ^guf 
óuin fí -án CAtdrii *oí córh ^é-An a'f bí fé 'n-a cofáib. 10 
Cnom 5-aó .domne -dníf d^uf níon bío'óT; ^tón *oume ná 
beitig -ann 50 ceann fe-Aóc mbti.d'ó.dn ó'n IÁ fdn. 
Anfdn t)o tóg fe.dn-'oume be-Ag, a bí Ann te f-d*o-d, -a 
cednn. 

" Ainigim j;éim bó," an f etfe-dn. *0'£é-dc gdc 15 
Aotnne «din, d^uf níon tdb,din T>ume. 

T) , imttg fe.dcc mbti.d'ón-d eite ftat a bfu.din fé fin 
fn^\t;n-ó. £é t)eine ■o'of^.dit SAnftin A bé-dt ^guf 
t>ubdinc, " Cán dinigif 1 ? " T)'féAó 5AC Aointie An -dn 
( g-Affíín A^uf níon bo£ Aoinne a béAt fém* 20 

1 gccdnn fe-dcc mbtt.d'o.dn eite *oo tóg fe-dn móf 
C\At fu^f -d óeann, Aguf «o'féAó fé 50 fe-dn5.dc an Ati 
Scé-d'o T)ume a bnif an ax\ 5aúnAf. Anfdti "o'féAó 
fé 50 pe-dnjAó a$ At\ ngdnftin, -dguf, 4 bfAt> -dnonti 6 CeAflbAtt t)uróe n* n-AttinAn. 

»5 "oó, if é nu*o AT)utuiflc fé 'nA, " Z& An steann bcoAft 
^5^1» ! M 

C— Agttf cáx> a "óemif Anf^n, a fhicft? 
tTi. — <tAini5 uAij;neAf onm. tugAf feAóc mbtiA'ónA 
^S feiCe^ni te camc an fin bis téit, t)íof an fe-A'ó 
io fe-Aóc mbtiiVóAn 45 bn-At -An óeifc an g-Anfúin 6 "óume 
éi^in. Anf^n nuain óeapaf 50 n'oéanfA'o An fean 
món nut) éism fójáncA, if 6 $wo a *oem fé 'n4 fcop 
t>o óun teif An gc-Ainc An f a«o. 

C. — An*oAig, níon b'iongnA'ó "óó f^n. 1f a^-aid a bí 
35 ^n gteó. Cutne-Ab-Ain cemne-Af cmn -An An bfean 
mboóc. 

ttl. — tAtnig tiAtsne-áf onm-fA AnfAn, ^suf t4n*s 
AbAite. 8.— ceAttt>xMt t>tn , óe nA n-AtfmAti. £tte b'eiVó Ceanb-Att t>uróe x\a n-AmnAn. t)l fé 
U 45 t>ut 50 t)4ite Cotcín, -A^uf bu-dit fean An -aii 
mbOt^n utme sun b'Ainm t>6 Ca , os tttntá. 
C. — T)tA 'f ttlutne *outc, a €<Ait>s. 
5 C. — T)ía 'f TTIuine "óutc a'f plt>n<Ais, 4 CeanbAiU. 

An fAT>A AZÁ t)0 CftAtt, & Ce-AnbAitt? 

C. — Tll't AÓ 50 CAlCeAÓ, A t-Alt>5. Aíí f<A*>,A ACÍ 

«00 tntAtt pém ? Ce-Anbatt t)ui*oe nA n-x\tnn4n. 7 

C. — tíUife, ní't a6 foin -Anfo 50 Cfloif an Ue-Am- 
puitt. t)éit>mí , o -aj; bamc coince T)é tuam feo 10 
óugAinn, te congn-Am T)é, ^stif cáim Ag T>ut foin 
péAó-Ainc -An bféxvof-Amn meite.At *oo cnummu. 

C. — tlí ■oeittim n-á gujt m-Ait -An c-<Am é. C4 -An 
c-^noAtt nac món b-Aince inf s-aó Aon b-Att, Aguf c-ato 
n<A pi|% ca^ éif ce-Aóc -Abaite. 15 

U. — 1f fíon 'óuic. t)íof -A5 c-Ainc anéin te U-At>5 
ua ti-é-Attuigte. t)í fé c-An éif ce-Aóc -Ab-Aite ó'n 
mt)tái\nAin. 'Oub-Ainc fé 50 bfe-ACA fé tuf-A -Ann 
<Aguf 50 f^ 10 beinc nó cniún ann n-án Aitw cú, -Ajjuf 
5un £iAfnui§ *oume -acu *oe *óuine eite cé'n b' ó <*n 20 
pe-Ap beAj; buroe. T)o tug-Aif-fe fé nt>e-AtvA an cetfc, 
Agtir bl cof-Aó f f e^tvA A5AC man f eo : 

tTlife CeanbAtt t)uroe n-A n-Atnn^ 1 ; 

*Ó&Anf<Ainn fcne-AnncAn An téxvo-Aib, 
•Oé-Anf-Ainn cíon inín <A*f ^oitte^n, 25 

Cuinf inn me-Atán 1 *ocóin cnéttne ; 
1mnim báine ^Stif f^ifsim 1-Att am' bnóij;, 
Ac T)ia tem' tdim ! ní "óe-Ann-A -ac cni-At-An Fóf. 

C— tl-A, hA ! t)'f íon t)o t-At>s -An méit> fm. ttfonn 
áfvo ó-Aite-Atft-Aimfit\e 1 5cómnui$e ^5-Amn T A 3° 
t)támiAin. 3.— ceARt)AU t)ui*óe nA n-^rhn^n. 
II. 

U. — péAó, a Ce-dnb-ditt. t)íonn lonsndt) món ofm 
fém conuf a "óeine-dnn fio ax\ fitit)e-dcc fo. X)Á 
SCditinn mo cidtt teif, ní tiocf<vó tiom -don nÁn 
dtiiáin x>o cun te céite. 
5 C. — ni m-dn fin azá, a €-41*05, -dó bíonn fitnie-dcc 
d$dc t>'á *óédn.dm 35-dó Lá •oet)' f-dogdt Aguf 5-dó cridt 
■oe'ti IÁ, r>Á bféxvofá é t-db-dinc fé n*oedn.d <dguf é cun 
te céite. 

U. — 1f fe-dn m-ASAtt) tu, -d Ce^no-Aitt. níori 'óeine-df 
10 don btúine f iti*oe,dccd ni-drh, -dguf ní tug-d 'ná támi5 
«don f oadt ni-drh -df mo bé\dt 50 of&d'Of At> aomne eite 
fiti*óe-dóc T)o o-dmc -df. 

C. — An ^ava ^f f o 50 t)-dite Coicín ? 

C. — tTU|\ *oé\dnf<á te-dt-rhíte. 
15 C. — CuirifeA"o cáric te-dnn-d te-dc 50 mbevo *oán 
•oéanc-d d^dc fut a mbéimro 1 mt)<dite Coicín. 

U. — Ainiú, f 1-dn-di'óe-dcc I p^gAim te n-u-d'ó-dcc, 

a Ce-dfiOAitt, jjun óui|te-df, cá fióe btiA>ó-din ó fm, 

cun -difiriám »00 *óé\dn-drh <dj; moLdt) -dn cSe-dn-dg-dtvo-d. 

*o " Se-dnAgdjvó-d -dn ceóit," -dffd mife, -dguf *oA bf-d$« 

dmn éine, ní fé\d*of,dinn t>ut níof fi-d -din. 

C. — Ax\ £cuinfirt ax\ ge-dtt? 

U. — Cuiffe-dt) d^uf fáitce, -dguf ní mifoe "óoro 
t)ei<> onc-f-d t)íoU Ce.Afú?-Att Duvóe na n-Amtt4n. 9 

C. — p<An te-Ac 50 póit. Ac f eicimíf c-At) cA &s 25 

é-áttlOíltl Ó5 T)*Á 'ÓéxMI-Atfl -Anf<An t-Att? 

U. — ZÁ f-át -Ai^e "o'-á •óé-dtiArh -Aft a g-átjvofn Agtif if 
be^s -Ati c-Atnbe "oó f-An, m-Ajt ntiAin feócf-Afo n-A fAtt- 
e-AóA fAn, féxVOf-AtT) tiA SAb^in g-Ab-áit cníota. T)i-a 'f 
ttltiif e •ótiic, a édmoinn ! 3 e 

é. — T)ia 'f ttltnne 'f P^*on-Ais *óuic, a ÍJ-ai'ót; ! x\5tif 
T)tnc-fe teif, -a Ce-Anb-Aitt! Ar\ bftnt aon n;éAt nuxvo 
AgAib ? Ca*o tnme 50 bftiitin Ag c|\ot-A*ó *oo cinn, 

A €^1*65? 

U. — Uátm «Ag cnot-At) mo ómn, a é-Amown, m-An tf 35 
otc -An fát aw cf -Aite-Aó úft f-An. 

é. — flí't tetge-Af -Atn. ílí't a m-AtAinc -A5-Am. 

U. — ó ! fC-AT), -a 'ótnne ! TU ctnn -An cti-Aitte cníon 
f-A bf Á\, ! 'CÁ An |tti*o ún otc a t>óitw, ac *o&Anf Aito 
fé av> gnó 50 ce.Ann c-Am-Aitt. 4° 

C. — Ué-An-Am, a fcdrój, 50 bf-Aige<AT) mo c-ájtc teann-A 
tutc ! 3.— cexMittAtt totntte nx\ n-AttinAti. 
III. 

é. — Cat) <Afl a fon, -a Ce-A|tb.Aitt, 50 bftiit cánc 
t^nn<A te f <A$^it 45 ac ó C-A^óg ? 

U. — Je-Att, mÁ 'f é *oo toit é, *oo ctnn fé tiom 50 
mbé^t) *oán fiti*oe<Aóc,A TtéAnzA A^Am ftat a mbeimíf TO Cednbdtt tDui'óe tiA n-^rtittAn. 

5 djtdon 1 mt)dite Óoicín — mife, nán "óein Aon x>At\ 
pitróedóCA ni-drii, nto n-Aó longna'ó ! 

é. — C4 edt;dt onm, a Ce-dnbaitt, 50 rnbeit) onr t>iot 
dn cunuf fo. 

C. — -Ué-dn-dm ofc, m-d'fe-dt), Aguf b1o*ó t>o curo *oe'n 
io t>eoc dgdc. 

é. — t>* fémin náft o' fe-dnn-d t>om tti-dm é. 

U. — 1f fíon t>uic. Hí't pumn m-dite-df-d voin tárhAio 

d^dC. 

é. — flf't me-df món -dj; Ud*ó5 Af -dn njnó. 
15 U. — T)^ mbé.d'ó f-át te t)é-dn-dm -dg-dm, bA t>6i§ tiom 
50 scuinfinn t>tidige-dn nó f^e-dc §e-dt Ann. t)'fe-dnn 
Uom fjjotán Aicinn fém 't\Á &r\ cf.dite-dc f-dn. Ac 
cdt> é feo aj ti-dm u-d t)u-dóAtLd t>'á "oé-dnAtíi te n-A 
feifnig? Cdt> c4 onc anotf, a tiAm ? An bfuit t)o 
20 óéAócA bntfce ? 

t. — ílí't, a tAi*ós, aó cá mo óums bnifce, -dguf 
cátrn ^s adf-dt) te s-dt) *oo cun uintt. 

C. — Sc-dt), fc-dt), -d ti-dm ! Uátn 'g^ cuf\ fu-df an -dn 
■ocu-dt-dt. C-df &t\ 5-dt) t)e ctit n-d cum^e, aj;uf béit> 
25 ^n ^neim tf f e-dnn dige. Sm é ! Cuin f n,di*óm -dnoif 
din. 

C. — pé-dó, d tdi"ós, nac bne-dg fé-dó-dnn An f-dndt^e 
in*oiu ? Tlí f edt>-dn c-dt) é -dn -áic df a *ocdini5 an tong 
vhón út) foin. 
30 c. — ní ndio fl Ann mt>é. p&dó -dtnifi, a Ce-dnb-ditt, 
n/*£ f óx>a 6 f ciúin n-d tuinge an bát> be-dg ? 

C. — 1f f-dt)-d, a t-di , ó£» -dguf if mAit ax\ thAife aj;az Cedfbdtt t)ui'óe nd n-Arhn4n. II 

é. <CA dn *odn cniocnuigte diydc-fA, d^uf mo cAnc 
teduna beince -dsdm-f-d. 

U. — ^n Af\ buite ACA01, -d CeanbAitt ? CdT> 6 dn 35 
t)An ? 

C. — éifc tiotn. Ilí't Abpvo 6 •otibn-dff te n-é-dmoun 
O5, f< 1f otc dn f-At dn cf-dite-dó flft M 

U. — T)ub-dnc, -A^uf ní't pumn fiti*oe.dcc-d pd' cfditi£. 

C. — Anfdn T)o Uág-Aif -din, " T\Á cuin An cuditte 40 
cníonn fA bfdt." 

C — Aguf cá bfuit -dn fitit>edcc f-d méro fin ? 

C. — tHo'ó forone dt;-dc. T)ubfUíf -dnfdn te tidm 
ua t)u-dóAttd, " Cdf <dn 5-dt> T>e cút tiA cumse." 
A^uf -dnoif be^5 T>ubridíf tiom-fd, " TUc fdT>d ó 4^ 
fdúin n-d tum^e dn báT>." tlíon •oeme-df fém ni-dth 
*>án if T>eife 'n-á é. pé^ó : — 

" 1f otc -dn f-dt ax\ cf-dite-dó ún ; 

WA cuin -dn cu-ditte cníon fd bfátj 
C-df dn 5d*o *oe cút n-d cumge ; 50 

fUc f-dT>' ó f atiin k\a tum^e -dn báT> ! " 

C. — t)An fnvó, d Ce-dnb-ditt, ní't ceófid tedc. xV^uf 
<if mo bé-dt f ém an uite f oc-dt T>é ! ZÁ -dn ^e-dtt 
budróce -d^Ac ^tdn. pé-dó, d Ce-dnb-ditt, b-d > ó6r$ 
tiom 50 jvdib -dn téim tiT> nó món 6 " cút n.d cuinge" 55 
50 " fcitiin n-d tuinge." 

C. — Cuf-d tug -dn téim fin. t)' éige-dn T>6rft-f a cti 
te-dnAm-dmc. 

€. — Am 9 b-dfd, zá dg-dc dníf ! tlí't -don rhdit beic 
le-dc 1 60 12 

4.— lomnott Aitne. 
I. 

UdmAtt món ó fm, fUAf te cní pióit) btiAt)dn ó fm, 
>í Sfv^r^ein °e^5 ° t)édru -aj; t>ut foin 50 CAnn-Aij; -dn 
"Onocdro dn .dondó. t)í ^n oit)óe dj; ceAóc dtn dgur 
é dx; Tjódndm ríof -An ftiávo in-d§cnomt-d. Won trión 
5 o<5 beit ^r páinc dn dondi£ dn etnge t-de -dn mdroin 
u\n nd rhdinedó d bí óuJáiTiti, nó ní fé<At>r-A , ó fé -d gnó 
•oo t)édndm. t)dite ttluinne dman ir e-dt) c-ámij; r é - 

íludin -d bí r é A 5 5-db.dit t)ót<dn n-d Sop ríor* D * fé 

ax; réAódinc 'n - * timóedtt, véAC&mx: cÁ br < A§d , ó r é 

10 ióir*oín. T)o c^irbeándt) ci§ "oe-dr ctuttfi-dn com- 

pójvo-dc t)ó. Cudit) r e ir^eAó. T)o cus-dtj nut) te 

n-ice "óó, -águr "oo cdirbeánd'ó a te^bA "óó. 

nudin a bf d cuvo CAitce -dige, Ajgur 6 aj; t>ut -d 
cot)Uró, t)o gtdovó r^ *$> f eAn At1 c1 S e « 
15 " A tettéro reo," Att feire-dn, " a f in dn ci&e, stdo*ó 
onm u-Ain a cturg noim td, nnvn nf món *oom beit moc 
dn dn donac." 

11 Cá 50 mAit," dnr* re^tt <an cige. 

Cudró dn sn^r^ein -a óot)Ld*ó, Agur cAf éir tid 
ío pubtóirje, bd ge-dnn 50 n^ib ?é 'n-«A f^m-co'oLA'o. 
t)d gednn ^un buAit ifce-dó r A C1 S céd*on<d cmncéin 
a bí at; *out dn dn dondó 5cé\d*onA, d^ur c-d ^cunpdí 
cun co*otACd é dc trce-dó r A te-AbAi*ó cé\A , ond 'n-d 
f\Aib An SjUr^ein 'n-d óot)td*ó. T)o *óúiri$ dn ^nArAein 
«5 nu-Ain a pudm ré dn tjume -dg ce-dóc ircedó r-d teAbAi*ó lomnott xVicne. 13 

óin^e. *Óemexvo,An nomnc c-Amce, 1 *ocneó gun mnir 
5<\ó T>ume .acu t)o'n *oume eite ca*o <a tut; ann e, A^uf 
cá\\ o' -Af é, -A^uf cá n^ib a tniAtt -An m-Ai'om. 

" T)ub,Anc-f-A te pe^n -An cige gtAo'ó-Aó onm u-Ain 
a j óttn^ noim tá," .Anr-A'n gnÁf Aein, " m-An nf món "oom 3° 
beit A5 -An -Aon-Aó -An-A moc." 

"'OubAnc-f.A teif s^n stAo*ó^ó onm 50 ti-exvo-AntnA,' 1 
Anf-A'n cmncéin. Aguf tuic a 500*0^*6 An An mbeinc. 4._iomnott xMtne. 
II. 

t)1 t>ume bf\eóice f-A cig b-A goine *oo'n ci£ fm, A^uf 
bí -An *oo6cúin "o'éif ce-Aóc 'g-á fé-A64inc um tn^tnón^. 
>&5Uf if é CU15 ^n x>o6cúin 'n-A t-Aob 'nÁ gun é<A5cj\u-Af 
-a bí -Ain, ^guf n-án b' fotáin .a óe-Ann *oo be-Ann-At). 

" tlí't -An 6óin -A^^rn anoif óun a be-AnntV anr-A'n 3 
•ooócúin, " -aó ciocf At> ifce^ó -An o^tt, -A^uf be-Annfxvo 
a óe^nn, aguf c-Ab<Anf-Ait) f-An fionnfu-AjvA-o .bne-Ag *óó." 

'O'imtig -An t>o6cúin, -Aguf ní fxVo-A 6uai*ó fé nu-Ain 
<i bu-Ait cóni-Af f a 6neroe-Aríin.A6 uime. T) , óLA > o<An bjVdon. 
Tlu-Ain -a bí an bjVAon f^n ótc-A acu, t/ótxvo-An bn-Aon 10 
eite. An b-Att *oo 6uimmg ax\ t>o6cúin Ain fém. 

"ÓI" an feife-An, " zá fe-Af\ bo6c Anfo cu-Af 1 
mt)ót4n na fíop, -Aguf if e-A^At tiom 50 bfuit t>noc- 14 lompott Aitne. 

ní-ó éix;m Ain. JeAttAf t>ut A^uf a ceAnn t>o beAttfi At>/* 

15 CAH115 fé ^stif au cóin Ai^e, Aguf cA T>cAbAttfAt> fé 
A$Ait> ac ifceAó fA cig 'n-A ttAib An SfUf^ein Aguf ah 
cmncéin An tóifoín. 

tAntA guttb'é ax\ *oéAnAtri céAtmA Aj;uf An cónO 
céAtmA a b! An An t)i ti§ tAirci§ iouca. t-ántA, teif, 

20 x;un fAn meA*o óéAT>nA 1 n^Aó cig a bí 5AC teAbA "oe'n 
x>& teAbAit). tl!on *óein An t>occúin ac •oéAnAift ceAnn 
Af a§ai*ó An An teAbAit) óéxvon-A, t)An teif, 50 riAib fé 
'n-A n-Aice um trUtnónA noime fm. 

t)í An beinc 'n-A •ocnom-co'otA'ó. t)! An cwncéin 

25 Att cotbA, óin if é b-A *oéAnAige t-áimj;. 

t)Am -An *ooccúin An c-éAT>AC T>e ceAnn An cinncéAju 
Aguf cAttttAmj; fé cuij;e a cóifi beAtttttA. t)! An f obAt 
50 bog Aige, -Aguf bí -An f ^ob-An An -áttteAcc Aige. t>4 
ge-Ann 50 ttAib ptAofg An cmncéAttA córh tom córii 

30 se-At Ai$e te tv-ub 56. tlíon tug f é f é nT>eAttA aii 
SjUf Aeitt 1 n-Aon con. 

T)'imtig fé, ac n! h-AbAite cuavo fé. $t-Aoi*ó fé 50 
cig An óúmne. 

t)í f eAtt An cige fm A*?;uf é féin 50 móri te n-A céite. 

35 'O'ót fé bttAon AnfAn, bttAon fógAncA. T/ót fé An 
c^ftiA bfvAon Ann. X)o buAit fé An T>nocAT> Anonn, 
Aj;uf fuAf SttÁiT) An -ÓAifteAm. t)í T)onuf Att of^Aitc 
AnfAn fomnf, A^uf t>o buAit fé ifceAó. t)í mumcin 
An nge fm A^uf é f ém, teif, 50 h-AnA rhótt te n-A céite. 

40 'O'ót fé bn Aon Anf-An -A^uf aw c-Attn-A btt-Aon, A^uf *oa\[ 
n*oó au cfíorhA'ó bttAon. Ouitt fé LÁrh 'n-A ^óca. «omj\oit xxictic. 15 

" I " Af reifeATi, " cA a fior ^5 An T>CAtAifi suji 
fAs-Af mo t>or5<A úiT\tirí cAtt A ™' t)i-dit) t mt)ótAtt nA 
Sop ! ílí món *oom *out Anonn t4itf\e<Aó 'g^ lAflTVAit)." 4.— tomtiott ^ttne. 
III. 

DuAit r^ Atiué. tlí tvaio fé ^* tneirse. tlí aaio 1 
n-Aon con. tlí T>aio t>túi|\e meirse aij\, btúif\e niAtn. 
t)í tuArs^'ó be-A5 r A CAtAtfi pé n-A cor^ib. xXc má bí 
féin, ní n--Ain-re^n a bí r^- fcámis r é 5° "ocí An ctg, 
Agur i bfiAt>n-Aire n-A te-Apt-An. 5 

An beinc -a bí r A te-Ab-Ait), Atfi, bfot> 50 t*Aib An 
cot)tAt) 50 cnom ont-A, ní nó foaAifi *o'fAnA*oAn An 
f-Ait) -a bí -An T>occúin Atnuic u-ac-a. t>ío*o^n ^5 iom- 
piit -Agur ^5 unfAinc 50 t)Cí 50 TVAib an cmncéin tíor 
1 scor^i^ nA te-Apt-An, ^sur An STvárAein 1 n-A -AonAn 10 

tu-Ar- 

T)o fe-ArAitfi An •ooccúin óótfi mait a^ur t/féAt) fé 
reAr-ATfi, or cionn n-A teap&An, ^gur rot^f f n~& LAitfi 
Aise. T)'fé-Aó r^ ^n óe-Ann -An $|Váf AeftA, A 5 w r ™ f e^AC- 
Aíf lonsnAt) t\& -Attc-Aóc niArh <ac m-An a bí -Ain. Cuin 15 
ré a Látn -Afl §t\u-ais -An *ouwe, -A^ur bAin r^ bos-rc-At-At) 
nó "Oó Airci, At níot\ t)úip$ r* An "ouitie. l6 1omr*ott Aicne. 

M SeA-ó ! M dn f eife-dn. M t)o ttuAró fm -a^ d t>f e-dc-d- 

fd nidm fóf T>'ot)-din! tlí ti-ion^n-A'ó 50 ndit> cemnedf 
to cmn At;uf fpedt>ndí , oí onc, -d fin t>occ, -Ax;uf a teicéit> 

fin "o'fáf Sfti^e rjeic -df T)o óe-dnn I tlí't c-dn *óA 

udin a' ÓU115 ó t>e-dnnAf é Córft tom te m' t)<dif, <dj;uf 

fm cnom^'ó 50 m-Arc -Anoif -An f<Ai»o -Aníf f-A gnu-AtT; -Aige ! 

Cat> T)édnfdiT> T>oócúiní ÓoncAige Aguf t)-Aite AtA 
25 CU-ac, nu-Ain -a neóff-An -An f ^é-At f o *óórt> ? S^níotjf xvo 

tedt>.An Ain. t)éi*ó m'-Amm 1 n-ÁinT>e. — Aguf m-An 

•óeimniú ^n -dn fgé-At, be-Annf at> aníf é -Aguf cime<ÁT)f óx> 

dn *oá tomrtd. JOÁ -dn óéxvo tom|td -dnfo fóf. 1f m^ic 

n-án óAite-Af uAim é ó ói,Ainit>." 
30 tJ-driridinj; fé curge An fob-At -dguf At\ fAotj ,dn, Agu.f 

•oo rjeann fé ce^nn -dn gn^f-den-d óórii tom óóm ge-dt te 

ce-dnn -dn cinnc&dfid. 

Tlíon jtdo'óA'ó ax\ An ngn-áf-dein 66rh moó aj;uf t>o 

ge-AttAt) *óó. t)í fotuf an tde -dnn nu-din t>o gtdo'ó-d'ó 
35 din. &•£ cedóc Am-dó -df an te-drj-dit) t>6, t>o óonnaic fé 

ptdofs tom -dn cmncé\And, -Aguf tj! longnA'ó -din. At 

f3í iomdfc-A *oicnif -Ain cun pumn f iAf nuigce "oo *ó&dn Ath. 

Ce^p fé, T>dn n*o6, sujtdb Arhldró a t>í aw cmncéin m-dot 

nidrh. 
*o Cuin fé uime c6rh ciug djuf T>'fé\dT> fé é, dguf fiu*o 

óun fiut>^it é -An fo^o-An, -Aguf e-dgtd Ain t)Á béxvó fé 

1 n-dm cun dn Aon-drg. 

T)'éinig dn gni-dn. t)í ,dn rhAi*oe-dn rjfotAttdó. t)í 

fé -at; cun nd ftige t>e 50 géxxn. t^mig c-Anc din. 
45 t)udit cobdn bnedg píon-uifse uime An te-dt-c-doib -dn Sgutut'oe.ACc ati VeAfA. 17 

bóc-difl. Ónom fé 6un *ot$e ót. Conn-aic fé fs^t 
a 6mn f-An uif ge ! 

T)o téim fé 'n-A fe-AfAtn, Aguf ftti'o c-dn n-Aif 50 
ttlÁ§6nomcA é, -Aguf fu-df t)óc<dn tiA Sop, dj;uf ifce-aC 
fA C15 'n-an co'o-Ait fé. 5° 

" TU6 >oe4f ^n ob-dtn í feo ! " a^ f eif e-dn te p e-df 
dn cige. 

" Cdt) í dn ob-dtn ? " A\\fA ipe^ dn cige. 

" $e-dtt-díf 50 n^t-do'óf A mo6 dn dn n^ndf deift ! " 

" T)o §tdo*ódf 6óm mo6 d^uf , o r féd , odf 5tdo-ód6," 55 
df\f.d f e-A^ <dn cige. 

" tTU'fexVó," Affd'n fedn eite, " ní -df dt? ngnÁf^ei^ 
d $t^ot)^if a6 ^n ^n t)cmncéit\ ! " 5— sgtiRAitteACu Ati teASxx. 

I. 

Oi , ó6e &dmn-A t)ob e-dt) í. t)í Sdffd bdtti£ce dt; Ati 
Liof. t)í Se-án ^n te-df-d fém f-d 6úinne 1 n--dice nd 
ceme <dj;uf a 6,dipín bne,dc -din, -djjuf a bnírce se^nf^ 
difl, aguf f^é-dt ptdndi'óe.d^c.d dige 'ó'd* mnfinc. tlí 
ndib -dn fgédt cnío6nuigce 50 *ocí 50 n.dib u^in -dn 
tnexvoon-oi > ó6e 50 m-dit -dnn. T)ub-dinc cum acu 50 
fuib fé ^5 x>éMAxr\ ^n buttte '6^05. 

Sgé-dt Ae^Aó •oo b' e-dt) ^n fgédt. tlí tuit> fptw 
ni púc-d tiá f-AttiAit 1 t^ 01 ^ 1 5 nÁ 1 n-u-digne-df, nA jidiO i8 SsunAiOeAóc au teAfA. 

o cAt>Af\t-A ifce^ó fA rsé^ *5 Se4n, i t)Cfe6, féA6, 
nuAin a bí An fgéAt cníotnuigte Aix;e, gun *>6i$ teac 
50 n^ 10 pApfu! A5«r 'OAoine m-Aite x\a h-éifeAnn 
bAiUJte Atnuit r A tior» ^5«r A 5 StuAife^óc ui6jif 
timteAtl An ci$e, Aj;ur tíor wr ^n creómjtA, Aguf txitt 

i5*r At>ur itir nA cúmníb ■oofltA. 

11 t)'f eAnn tiom 50 mbemn r* bAite," -d^f A T)0tfitiAtt 

ttlófi Agur b-A *óói$ teac 50 |Vaid cfeAWn 'n-A $t6ft 

u "Cá An bótAn céAtm-A a^ac Ab-Aite a dí -ajac aj 

ceAóc. 1r "oóó-a 50 bfuit r^ AHtl f6f," Aflf-A'n cAttt- 

<0 1Ú1f\. 

feAn "oo b' eA*6 An cAittiúif n-A fAib aoti £toc 
t)e n-A cor-aib Ain, -A6 *64 r^Aimpín beaj-A — flÁt\ mo 
2órhAntA I A6 ceÁ|voAi , 6e niAtt t)o b' e-At) é, -Ajur bí 
cuitteAm m6n Aige. t)í n-A tátn-A 50 mAit aij;e Aguf 

25 dí au béAt 50 mAit Aij;e. T)Á n-Aineó6t4 aj; cAmc é 
^S U T 5^n 1VA"6Anc a beit a^<ac Aijt, ba "661$ te*c gufl 
$Airsi"6eA6 é, Agur 5^1* be-Ag Aige a§ai , 6 t>o tabAinc 
Af Aon-At. tHot) r^ 1 scotíinuróe 'S^ tnAoróe<dtft n4 
cuinf eA*ó rPt 11,0 n^ pnc-A Aon e<Ax;LA Atn féin, Aguf nA 

30 561 ttf eA«6 fé a teitémí bett 1 n-Aon 6on Ann. 

" 1r t)66A," Anf-A 'Oóriin.Att ÍTlón, " 50 bfuit, ní 

nA6 longnAt). A6 ní ti-é At) c-Am a b! an u-Atn fin 

A^Am ac-A Anoif Aj-Am. X)Á mbeinn t-Afl An fottij; b-A 

óumA Uom." 

35 u CA cúnAm étgm eite An mumcin n-A ^otti^e 
•o'6A$mAif beit a^ fé-AtAmc At)' tHAit) — be^nnAtc 
T)6 te n-A n-AUAm I M Anr^'n cAittiúlft S5tindit>edót an ledfd. 19 

" ITUn '*> e*ó," anf a 'OóttitiAU tnón, " n<S bé^vo 
e-AS-At otu>fA gabAtt t-djt Ati nottts -AtlOtf." 

" Am' btttAtAjt n4 bé<dt>," anfd'n cátttiúin. 4° 

" xVnT bni-dt-dn ná cneit)f tnn é," -dnf-d *Oómn.dtt. 

" tlí f-dg-dnn f An n-á gun T^on é," -dnfd'n cáittiúin. 

" Ca*o 6 an c-dtnbe *ótnc oett -dj; c-dmc m-dn fm ? " 
dff-d *Oótnn<dtt. " Cá opof x>'-dotnne cé'cu tf fíon 
é nó nAc f íon ? " 45 

"TXA mbé-d'ó n-d cofd -dgAtn-f-d córh m-dtt -dguf 
dcitt) fiAt) -dgdc-fA, b-d $e«dttn An moitt onm -d 
t-difbe-Atnc gttn fíon é," -dffd'n cáittiútn. 

" t>ío*ó se-dtt," dnfd t)órhndtt, " x>Á mbé<dt> nA 
cofd -djdc, n-A bé-dt> -dn ó-dtnc cóm *oAn^ -dgAc." 5° 

" Cd'o é -dn e-d^td t>é#ó onm ? " -dnf-d'n cAttUúin 
" ÍUc t -dn noitis CéA'onA t f-dn oit>ce nó f a U ? " 5.— sstm^vOeAóu Ati te>ASA. 
II. 

" tteófdt)-fd "ó-dotb adT> a t>é\dnf 'avó f ib," dnr * 
fean an caipín bnic. " t>ein-re teac -dn c-dittiúin, d 
TiótnnAitt, xxgtif f<*j> 1 jcúinne n-d notttse 'n-a -donan 6, 
dsttf f-dn-dt) fé -dnn a$ fe,dt> u-dtne An ÓU115. Anfdn 
féd*op4in t>ut -dgtif 6 t-dbdinc teac AbAite, dgtif caif- 20 S£UpA1'ÓeAÓC Afl leAfA. 

beAnpáró f^n juri fíon nA fuit -Aon e^gtA Ai^e |\oim 
rpjiit) nA noim púc-A. 

14 T)4f V } a*ó ! , oé.Anf.A , o, ,, -Aff-A *06rhn-Att. 
t)o tuic An U15 -Att ^n tAj; 45 An T)cáittitiin, .A6 nl 
io f é^vopvó fé c-AfljVAns fi<Af\ -Aguf a jVAib *oe 6,Ainc 
•oéAncA -Aige. 

" Oim f-áfCA," -Afi feife^n. - ^ 

t)í fúit -Aige, -árh, 50 mb' f?éit)iri ná teojf -a*6 e-AgtA 
•oo *OórhnAtt -An be<Af\c x>o 'óé.An-Am. Aguf ní teogf-At), 
15 -a6 50 n*oub.Ainc fé.teif fém 50 mbé<A*6 ^n 6uit>e-A6c-A 
Ai^e -An f-Am a X)ésó an cáittiúin Afl a rhuin Aige, Aguf 
-Anf^n 50 bfé-A'opvó fé nuit t-Aft n--Aif. t)-A rhón -An 
f-áf-Arh teif, t>'á éAgm-Aif fin, ^n c-.An.Aite t-Ab-Ainc 'oo'n 
c^ittiúi|\ r>e b^fn & 6ot/ cAince. 
20 " Seo ! " -ArtfA t)6rhn-Att lTI6n. " t)u.Aitit> óugAm 
Anfo -Att mo rntnn -An fe^|\ bo6c." 
A^uf 6uif\eA*oAn Att -a rhtnn é. An f ai*o -a bí An fstir\Ai»óe-A6c -Aguf An fgé-At fi-An- 
Ai*óeA6cA Agtif snó -An cáittiún.A -An fiubat Ag -An tiof, 
25 bí ^nó eite <aj\ fiub-At f<A noitis. 

tjí beinc bite.Arhn,A6, At-Ain -Aguf a rh-Ac, 'n-A gcárh- 
nuige fA 66rh-Arif-An-A6c. áoc^ftnge^'olArt ^n oit>6e 
fm 50 'ociocf-Ai'oíf -Ajuf 50 ngoi'ofi'oíf CAoriA 6 SeAn 
-An teAfA fém. 
30 riuAif bí Am ifiAinb n-A n-oi*66e -acu, *oo gtu.Aife.A'OAri. 
111 |Váib f *oAn teó, Aic U-a tugA bAog-dt *o6ib 6un an SsunAroe-Acc An Le^fA. 21 

ÓnoiCUin *00 b-AUIC IDe'tl C<AOinig, ná -AU Cfiltine CéAtm-A 

iáX) f-A noitig, coifg -An *onoc--Amm a beic -An -An áic. 

" Imcig-fe/'Anf-A'n feAn-*oume, " ó'f a^-ac -Ac-á 
An óige, -Agtif c.Ab,Ain te-AC an c-Aon,A, -Aguf jVAgA*o-f a 35 
50 ctimne n-A noitige, Aj;uf oéAX> Ann nóriiAC." 

T) , imtig -An fe-Att 05 fé •óém ua OAonAó, -A^uf 
•o'imctg an fe-An-t)ume -Aguf x>o tuig fé fA bfoicm 
1 ^cúmne n,A noitige, -Aguf b-A geann gun cutc 
mío^Ann-Aó coT)Lac,a -Ain. 4° 

t)-A ge-Ann x;un -Ainig fé nut) éi^m *oo *ótiifig é. 
> , Aifig fé -An *oume -A5 ccacc Aj;uf é 45 féit)eA , o, fé 
m-An oé-At) u-aLac ^if. Ce^p fé, *o,An n*oó, ^un b'é fe^n 
n-A c-Aon-Aó a bí Ann. ílí íi-é fe^n x\& CAonAó a bí Atin, 
Ám, «ac *Oómn,Att ttlón -Aguf -An cáittiúin -An a muin 45 
Atge. 5— sgtiTUM'óeAóc Ati teASA. 
III. 

t£mi5 *Oómn^tt 50 f-ALLA ti-A noiti^e tAfmtnó, 
Agtif cuin fé <An cáiLLitiin *n-<A furóe -An -An bfAtLA. 
Anf-An t>o nug fé fé'n vá ofguiL -Ain, A^uf bí fé 'g-á 
teo^-Amc u-Ait) fíof *oe •onurni -An f-ALLA irce<Aó fA 
cúmne. te n-«A tmn fm, *oo fín -An fe.An cíof .a t oÁ 
Láirh 1 n-,Áin > oe -Aguf *oo nu$ fé 'n-a bac-ALAmn an ^n 

U-ALAÓ. 2* SgufAi'óeAcc át\ leAfA. 

" An bf uit fé méic ? " aj\ feire-An. 
flí cúif^e , o , -Aif\i$ T)órhnAtt An focAt 'ná fSAoit 
it> fé uAit> An c-áittiúin -Ajuf nic fé An f ato <a oí fé 'n~-A 
cofAio. t)A nó geAnn $un fsiúfvo fé An *ootuif ifceAó 
cun mumcine An teAfA Aníf, -Aguf ní cúifge oí fé 
Uvifcig *oe "óonuf 'n-á tuic fé i tAige. t)íoT>An at; 
CAiteAtn uif^e Ain, Aguf aj; stAotmc Aijt A5Uf fé 
15 t)eife tAimj; fé cuige féin, Aj;uf if é céAT) £oc-At a 
cáinij; Af 'nA " ó ! An rpnro ! ó I ax\ fptm> I" 
JeAttAtm "ouic 50 nAib fgeón toncA. 
11 Cán fAgdif An c4ttttúin?" A^f^ feAf -An óAtpín 
onic. 
^o "ó teoj; "oom f ém I " Aflf-A T)ótnn-Att. " T)o 
fgiob fí téi Af mo tátíiAib é." fluAin a óonnAic An biteArhnAó a b! 1 gcúinne na 

noiti^e nác CAon-A t>o teosA'ó AnuAf cutj;e aó T>uine, 

^eAttAim t)uic ^un bAtneAt) geic Af. T)o cAit fé uaró 

25 Af An "ocAtAm au cáitttútn, Aj;uf T)o nit fé teif féin 

^An fOCAt t>o tAbAinc. 

t>A mó An geic *oo bAtneA'ó Af An T>cAittitiitt 'nÁ 

Af Aoinne acu, nuAin a bf gfieim aj; T)6iíinAtt tTlón 

tuAf Ain A^uf 5feim aj; au fpnro tiof -Atp, Aguf ^un 

3° f^AoiteA-ó fíof é. Ac nuAif a f^j;At> 1 n-A Aonan é, 

níon nó f at)a 50 T)c4inij; fé cui^e fém. 

x\n bAtt t>o bí feAn n-A cAotuc aj; ceacc. T) , aif\iS 
An c<dittiúin A5 ceAóc é, aC ní ftAib btúine coinne Áije Sg'UitAi'óeAóc Ati teAfA. 23 

n^ sunb" é T)órhndtt mótx d bí -A5 ce-dóc '$4 lAfifidi*), 
fé m<dfi t>o ge-dttd'ó t)ó. 35 

t)f fé •oíne-dc 'g-á cuirhne-drh 1 n--d -digne, x>'& rhéit) 
m-doit)e-drh 4 "óem fé ni-drh -df -d ne-drh-e^t-d fioim 
púc-díb, nAn mifoe "óó m-doróe-drh níof mó a t>é<dn<drh 
fe-dfo-d, -d^uf é c-dn éif cúpt-d uai|\ -dn ÓU115 *oo c-dit- 
e^m Anfú*o, fdn 4ic -dettdó ú*o, — nu-din *oo LdbxMfi -dn 40 
•oume tu-df : 

" x\n bfuitin -dnf ^n ? " -df feifean, 1 scos-dn. 

" Uáim," -drif-d'n cáittiúin 1 scos-dfi eite. " Cáx> & 
cime4*o tu ? " 

" 11! t&át)f Atnn bneit Ain," dfif-d'n f e«dn tu-df. 45 

" tlí fé#o?Á bneit Ain ! " -dnf-d'n cáittiuin. " Cat> 
é dn óAinc fin onc mdn fm ? C<dT) é m-dfi gnó *óuic 
mé f-á^itc .dnfo -dn fe^vo ceitne ti-u-dine 'ótuig, -d'm 
te-dt^t) te f u-dcc n-d h-oroce ? " 

"Ceitne n-u-dine 'ótuig ! tlí't X>Á u-din -dn cUiij; ó 50 
^5-dm^ifi -dn bAtte. Seo — beifi -din feo u-dim -dguf 
teog T>om fém." 

te n-4 ttnn fin, x>o fg-Aott fé u-di*ó fíof An c-don-d 
tíi-dnb. turc An óAOfvd an -dn T)cAittiúin. T)o bétc 
an cÁittiuifi. 53 

" ó ! " -dn f etf e^n, " cax> é &n nuT> é f m ? " 

ílu-difi t)'eifii$ ^ut An cáittiún.d, •o'-ditm an fe-dn 
tu-df é, -dj;uf má "ó'-ditm, t)o cuifi fé an c-dtdrn T>é, 
Aguf T>pÁs fé ^nf-dn íax> roin c-dorid -dguf cáittiúin. *4 

8— S5tínAit)eACu Ati teASA. 

IV. 

ttuAin a £>í T)ómnAtt tTlón c,An éif -An f^Annn-A rhóin 
■oo 6un *oe, *oo t>Aiti§ f&An -An óAipín £>nic Cjtuitine-áf 
An r^éit u<Ait> 1 n*oi4it) .a 6éite. T^éinig fé 'n-A fuit>e 
A^uf 6uin fé a 6óc<A-món uime -A^uf x> , -Aimfi$ fé -a 

5 E><ACA. 

" Cá na$Ain ? " -Anf-A T>ómnAtt ttlón. 

tlíon tug fé -Aon frne^n^ -Ain, 46 bu-ALAt> an *oonuf 
Am-Aó. 

pneAb T)órhn-Att 'n-A fui*óe ^uf *oo te-An fé é. T)o 
io te-Anxvoán 50 téin é. Cug fé -Ag-Ait) ^n -An noitij;. T)o 
te-An-d'o-dn é. tlu-Ain -a tánxVOAn 50 *ocí -An cúmne, 
•o'-Ainigexvo-An an *ouine tíof -Aguf é -aj; cne-A*o-Aig. T)o 
téim Seán fíof. An 6-Aon-A rn-Antt án ó&vo nít) gun 
6uin fé lÁift ain. C05 fé -An 6-AofVA. 
15 " Cé h-é f eo anfo ^Am ? " ^n f eif e-An teif ax\ c-é 
-a t>'-Aini£ fé «Ag cne-A*o<Aig. 

" tTlife ! " -Anf-A'n cáittiúin. 

" Cé ti-é tufA ? " anfA SeAn, ^5 oneit -Af ttoi^e-Ann 
Ain. 
20 " T)i-Anmuro ó Coitt," -Aff -a'n cáittitiin. 

" Cé h-é An T)i-Afmui*o ó Coitt? " AffA Seán. 

" Th-Anmuro Ri-Arj.A6, if *oó ! — ó'f é if fe-Anjt & 
tuisfin." 

" Ainiú, 5ne-AT)At) 6u£ac, An cú An cáittiúin?" 
25 Anf-A SeAn. Ru'u éi^m An ^n ^C-ApAlU ^5 

" ó, if mé ceana, tnaife, Aj;uf if t>óca 50 bfuit 
oeifte tiom Anoir, mujVAb tonann A*f niAtfi," an feirean. 

U ^5 u f cé Lei T At1 caojva manb fo, nó cax> & tuj; Atifo 
i ? " .dnf-d Seán. 

" tlí't Aon pioc "o'^ tu^inif5 -Ag^m, só j;un cait *oume 30 
éi^m ^nuAf ontn í, -a^uf 50 bfuitim bAf^Aite múcc-A 
aici," -Anf-d'n cáittiúin. 

tóg Sein at\ cáittiúin an a bACALainn teir. C05 
beinc éigm eite -acu &r\ caonA tfiAnb, -A^uf gtuAife^*o-An 
óuti cige an te^f^. ttuAin a tÁr\AT>A\\ irce-ac ^S u f35 
"óeme^voAn fotuf, *oo connaic Sein 50 mba teif fém 
An c-aoiva, A^uf if é xVoubAinc fé 'ná, 

u Oroce fú^AC, mAi'oe-An bnón-Aó, 
& $e^ffAm *oumn, if otc t)o $nó-fA." 6— ntiT) 6i5in ar &x\ gc^p^U. 

I. 

Ar\ Se^n ua n-1-anLAite út) a conn-Aic ^n " rpnro 
rhuice 1 bfuinm buímpéife rcoc-d," bí cúige-An ■ontt.án 
aige, ^guf fij\ móf-A Láit)ne Ab exvó ixvo 50 tétn. t)í 
oéinroe-Acc .acu -An feinm t-Aitirh -a bí <An.A ■óe-AOAin a 
fAotnú. X)Á bféx\óf^ u-aic -An -An bfeinm <A$uf 5-An 
c<Aiti$e beit -a^-ac an 4 teitém, t)o bu-Aitfí ifce^ó óx>' 26 ttuT) 615111 a\\ An ^CApAtt. 

Ai^tie nAn r/féirjin t/Aoinne Aon cfAotnú •óéAiiAtft 
innti, nA Aon cfAgAf foóAin a t>Amc Aifd. tlí nAifc 
fí cóth h-otc An f at>, ArhtAó, At;uf da t>óic teAc An ah 

ro ^céxvo AtfiAnc a t>í fí. tlí feicfeA uaic ac ah uaU 
CAttttAisneAóA, A^uf ia*o, t)A *óóic teAc, 'n-A scfUACAitt 
aj\ mum a céite, Aguf iat> 50 cnuAit) A^uf 50 tom 
^S^f 50 mí-cotnomAó, -A^uf g^n Aon nu*o 1 t>fuinm 
5tAff\A te feifgmc ontA x\A eACAtttA. /O'fiAfnóctA 

15 "óíoc fém, " Cao é An mí-A*ó fé n*oeAttA "o'Aon Cníof- 
T>Ait>e niArh T)ut óun córhnuigte 1 n-A teitém *oe ttAf- 
gAtUm Á1Ce, A£Uf CAt>A1ttC f é ÓÍOf »00 *óíot Af ? " 

T)a *ocui5tÁ gnó nA ti-éineAnn te cúptA céAt) 
btiAt>An, Aguf An con a t>f a\\ $Ae*ótAir3 éin eAnn 1 ^CAit- 

to eArh An óúptA céA*o t>tiA*óAn f An, t>éAt> f neAt;Ainc t>o 
óeifce at;ac féin. X)éA*ó fiof a^ac cat) é ah nuASAtt 
a cu^At) Af $Ae*ótAit) Af t\A CAtmAincit) míne néróe, 
A^uf conuf Ab éigeAn *oóit> AgAit> a tAX)^\yc Att n4 

ftélt)Clt> A^Uf Att nA CAttttAl^tteAÓAirj, A^Uf toeAtA AgUf 

25 cíof a t)Amc AfCA, nó t)Af "o'fAgAit. 

Smé An mí-Át) fé nt)eAttA *o*AtAin ÓeAin uí lAntAit<* 
An T>éittit>eA6c tit) »00 tó^Ainc AmeAfg íia SCAnnAix;- 
neAó út>, Aguf CAfAt) te X>eAt& A^uf cíof t>o t>Ainc 
Af An aic. 2 7 

6— nux) 615111 Att ati scApAtt. 
II. 

tlu-Ain a |\ Agfá ifce-Aó -Ame-Afg n-d scdnfvAisne-Ac -Astif 
fiubtóct-á eac-Afit-A, cífá ná jvai£> -An Aic córh n-otc 
Af. fxvo -Aguf •o'fé.Aó fé "óuic nuAift r\Á f-Ab-Aif ac 45 
ipéAó-Ainc u-aic -Ain. Cífá fé-Af\ m-Ait, bíot) £Uf\ b'fé-An * 
t&Anb é, A£ fáf mf n-d fp^f-dn-Aib mif na CAnn-Aisne-Aó- 5 
<>Aib ifcig. Cífá, teif, -dnfo -Aguf Anfú^o, roin na 
< cAtttVAigfie-Ac-Aib mófVA, fpáfAn-A <a bí cuíbfAó te-At-An, 
córh te<dtAn -Aguf 50 bféá'Of-Aí cúitíní bea^A ptváCAí 
T)o cun Ag fáf ioncd. S^n a *oc-ámi5 -An *oub a\\ na 
PjUcaí tugxvó n-A cúitíní fm conAt) mdit u-aú-a 1 *ocf\eó 10 
55Uft b'fiú 14*0 -a bfdócl x>'á n*otidg. 

T)o caitcí, -ámt-Ac, 14*0 "oo f-Aotnú te ob-Ain tám An 
f-At). Tlíott b'féi*oin Aon nít) 1 bfuinm cé^óc^ *oo cun 
cun oibne ionc.A. T)o OAitcí ^n 5fvAf-An •o'iminc ont-A 
aA|i *ocúif ; -Anf-An i-a*o t>o nórh-An Am-Aó teif an nárh-Ainn, 13 
Agtif n-A ctoca t>o £ioaAt) -Afc-A teif -An tánfi ; -AnfAn 
00 OAitcf -Aoite-Aó •oo t^fn-Ang te cife-án-Aib, ó'n "ocig, 
A£uf aí\ c-Aoite-Aó f-An *oo te-At-At) onta man te-Afú. 
TU t)Aoine -A c-Aite-At) -An te^fú f-An *oo t-Ab-Ainc an -a 
v ntiin teó ó'n *oci$. X)Á mb-A r\Á cunfAí ^n te^jvfl ont-A 20 
if bé-A*o Aon rhAit «jf-A n-obAin. tlí fáff-At) -Aon nut> 
W Atl 5 C ^ mun.A ^ctificí -An te-Afu tiif\ti. 1 

t)\ an obAin f m ' oian 50 m-Ait -aa At^itt 6eÁm u\ J^er^-m 
AfitAite 50 "ocí 5tin eifiig -a ót-Ann fti-Af ótiige. t)í an 
*^éAt m4it 50 teóp AnfAn Aige. X>\ feije^ niAcaj 28 ttut) éi$iti an At) ^CApAtU 

A1 S e A 5 u f 1A *o 50 téin 50 te<At-An Lávoin, 50 m-Ait ótiti 
5-aó Aon cf-AgAf oibne. tHo^ó 50 nAib SeÁn p^f be.A5 
fímpti'óe bí fé 50 mAit cun n^ ti-oibne. tlíon £^54- 
•o^ an ctimne b-A tug-A, it>in n-A oAnn-Aisne-Aó-Aib, ^ax\ 

30 bnif e-A*ó -Ax;uf f-Aotnn, -Aguf a be-A^ nó -a món *oe t-Ainbe 
b-Ainc -Af. Ac níon *óemexvo.An Aon úfÁm •o'^on nut} 
1 bfuinm OAp^itt. 

t)í mófUn poncaig f-A bfeinm. t)-Amroíf móm 

i an -An bponc-Aó -A^uf tjviomuig'oíf í fA cf4tfifiA > o. An 

35 a mum, árht-Aó, if e-Afj tug-Amíf -AbAite ó'n bponc-Aó 
!. tlí m-Ait a 'ó'fé-A'ofAt) cAp-Att *out ifce,Aó 1 n--Aoti 
óon An -An bponc-Aó. t)í -An Aic nó bog, nó fttuó. 

t)í mórián poncaig fA corh.Anf-An.Acc, tetf, mófl- 
ttmce-Att. tHot) 5-át) te móm f-A cffUit), -Aguf bío'ó 

40 cum *oef ha córh-Anf-An a^ bneit món-A ifce-Aó f-A 
cffvAro ^Stif '&a* *oíot, -Agtif nti-Ain -a t-AS-At) -An 
Aimfin fuan bío'ó fí *o.Aon 50 matt -Aguf $eibcí 
5e-AnnA-óut*o -Aingit) uintt. 6— tltlt) 615111 AK Atl gCApAtt. 

III. 

X>o turg mumctn UnLAite gun rfeón &n cnti-A$ •óóib 

fém, ó bí An ponc-Aó córh mxMt -acu, A^uf córh f-Ain- 

f m 5> 5 An nomnc rhón-A *oo b-Ainc «A^uf *oo tniomú 

A^uf t>o bneit teo irce*\c f-A cfrtáiT), -A^uf pingmf 

5 beA^A Ain^it) a beit acu -Aifct Anoif A'f Aníf. THo# 


Uut) éigm an Ati gC-ApAtu 2£ 

ó'aon cniobtóit) An ttióm a bamc «Aguf *oo tniomii. 
Ac bí cniobtóiT) f-A f£é<At 'n-A "ói-Ait) f,An, cniobtói*p 
nán b'fuinifce "oo teiJeAf. Conuf a bé-Anf-Aí ^n móm 
ifceAó fA cffÁi'o -A^uf 5-An ^on c-Ap-Att acu ? x\u 
móf An rhóm ,a c-Aicpí a *óíot f-Af* -a' mbé^vo oine^vo 10 
41^51*0 *oéAnc,A *oí acu -A^uf ce-Annóc-At) -An OAp,Att ? 
X)Á ^ceAnnuigcí -An CAp-Att ^n cáifvoe, c-At-Am a bé-At) 
oíotc-A -Af ? X)Á bp-Ag-At) -au c.Ap.Att bÁf f Af -a mbé-At) 
oíotcA -Af, ca*0 a t)é,Anp<Ai , oíf -Anf-An ? 

tHo*o.An ^5 cun 'f A5_cúice,Arn -Af au ^cum^ f-An Af 15 
peA*o -AbpA/o. pé "óeine foc-AnuigexvoAn -Af -au gc-Ap-Att 
00 ce-Ann-Aó. pu-An.A'o-An nomnc *oe'n -AingeAT) an 1-Af- 
acc, -Aguf fu-An^vo-An cui*o *oe ó ce-Annui*oe ime 1 
^Conc^ig. ^O'imtig Án pe-An b^ fme acu 50 ti-Aon-AC 
ia bí 1 tnÁgónomt^ cun ^n c-Ap-Aitt a ceAnn.AC. 20 

tlíon mnfe^'o^n t>'á n-.AtAin, "oo'n cfe<An-T)uine, Aon 
btúine 'oe'n obain -a bí -An fiub-At -acu. t)í e-Ag-At ont-d 
rtá teogp At) fé *óóib An CAp-Att -a ce-Ann-AC. 

tHo*o<An 50 téin f-A bAite td an Aonaig, -ac <au f e-An 
b-A fme, -A^uf if an Óigm fé-A'o.Ai'oíf -Aon btúine 5nót<A25 
r\Á oibne t)éAn-Am, -ac i-a*o .a^ cuirhneArh an -au bfe-An 4 
bí an An -aou-ac, -Aguf An conuf -a "o'eineócxvo teif, -Aguf 
An an 5c.Ap.Att -a bí te ccacc -Ab.Aite cuca. Cótfi tu.At 
A^uf bí pumn 1 n-aon óon "oe'ti td OAitce, ní féAX>- 
Ai*oíf fCAT) -ac 45 féAó-dmc -ánonn An t>ótA^ n-A tléi'óe 30 
péAóAmc -a' bfeicfmíf ^5 ce^óc é. t)í ^n cfiátnónA 
Ann -A^uf nl n^ib fé c-AS-Aite. t)í beinc nó cniún -acu 
cuAf -An CAnnAi5 nA 5Ce-Anttb,Aó -A^uf iax> -a^ fAi|>^ 30 Aut> 615111 *p An gC-Ap-dtU 

Ationn. t-ámi5 <dn T>oince<dcc Agtif níon t-Amis <dn 

35 capdtt, ná ^n f e<dn -a bl ctw <dn cap-ditt a tab-dinc teif. 
Cán-dTMn ifceac. tlíon ite^voAn. <don Cfutp&dn; ti1 
féAT>p-diT)1f é. Cnom-dTMn an focAnú gun ce-dnc •oo 
beinc -dcu T>ut 1 5commo ai\ T>nitán. San a n-dtb 
foc-Aif acu An cé fugAt), bu-dit fé féin aguf ax\ c-dp-dtt 

40CV1Ó-A -dn ctóf tfce-dó. 

t)AitigeA > o-df 50 téin 'n-A ctmce-dtt, -dguf ct\om-dT)-dn 
An é ceifciú. *0'mnif fé *oóib cé uavo n-an ce-dnnurg 
fé é ; At\ mó|\ a t«5 fé -difl ; -dguf m-dn f m. t)í -dn 
feAn-t)tiine imtrgte a coT>td*ó. Óoc-dnuige-dTXdn an 

45 5-dn -don nuT> a •o'mnfinc t>6 50 T>cí 50 bpetcf e-d'ó fé 
An c-dp-dtt -dn mAi*om .dmáine-dc a bl 6ugdinn. 111 jVdtb 
fcábtd acu, nít) nán b'iongnAt). Cuine^vo-dn -dn cdpdtt 
ifce-dó f 4 cnó man a mblot) n-d t>A. X)o t-ánt-d 50 nAib 
nA b-d Amtiió fA cti-dn An u-dtn fin. t)o fuit)eAT)<dn 50 

50 téin 6un bít> Anfan. t)1oT).dn aj; odtnc -dgtif -dg ite. 
t)1 cn1 nó ce-dt-din •oe ónti-dó-dib bne-dgta món-d an -dn 
bponc acu. ttéanp-droíf ti-dtAó T>e'n trióin fin 50 
tTUg6nomt<d 5-dó Aon U, aguf geobAfolf fé fsittinge 
bána An 5A6 Aon ti^Udó t>i, bí f1 6órn bneag 6órii cinm 

55 fm. t-db-dt\f-diT)íf mátdí món-d mme coince -dbaite 
teó ^n An -difgeAT) a geóbavoíf an «dn móin, -dguf béxvó 
pnAife-dó bne-dg bnot-dttdt fotám acti 1 gcóin ah 
e-dnnAig, Agtif mm--d'f-b-dinne f-d cf-drhn-dt) ntiAin 4 
bé^vo -dn bAinne f-drh-dn ann. (tlí f-dtb -don rtitn btifóe 

60 f & cfdog-dt an tiAin ftn.) ílíon b'ftof cat> iat> n^ 
w^itedf-dí d bdmf 1 -df <dn jc^o-dtt f An 1 


3i 
•„— ntJt) 615111 &n ah scapaíU 

X\\*a\\< Á M Án fuipéAf itce t>o fteArh'nuig "oume y 
icu -dm-dó gó t>f-d&d*ó fé L&n <a f tit ^jtíf •oe'n CApAlxJu^^e^í 
/^df -d fAgAt) fé a óo*otdt>. t)í fé cdm-dtt m-dit 5-dD 
cedóc ifcedó. £é "óeife Wmig fé ifce-dó, -dguf é 45 
péaó-Ainc ana g^uAm-d. t)í longnxvó a\í <dn 5CUV0 5 
eite ca*o pé n*oe-Af-d ttó beit -dg féaóAmc óórii 

" O e-ds-dt ottm," -df feifedn 1 'scqjifl, " 5° &puit 
jtuT) éigm djt -dn sc-dpatt." T)o Ldt>,ditt fé 1 scogd^ 
f^tt -d n , oúifeóód , ó fé -dn fe<dn-*ouine. 10 

" Cat) -d Oé-dt) -dit\?" «djtf-d T>ume. 

" éifc T>o t>é-dt I M dttf-d "oume eite. < A , 

^^"íll't ciAtt n-á cuifgmc -dgac I" .dttfd'n fe-dfl -d 01 <jnÍH 
c-df éif -dn ó-dp-ditt a óe-dnn-dó. 

T>0 t-dbfA'O-dtA 50 télfl 1 SCOSAfl, AÓ T)0 flte-dT>-df s° x 5 

téif -dm-dó 50 T>cí An cfló. 'O'f-dnA'OAf c-dm-dtt m-dit 
f-d ófó -dj; féaó-dmc <df -dn gc-dp-dtt -dguf -dg cog-dtt- 
n-dig. táinig beittc «dcti -dguf tug-dUdf c<dm-dtt, "oume 
dcu -djt s-dó c-dofc »oé, '&á óimitc te fópait) cuige 50 
•ocí 50 tva i & -dttuf ottt-d. Anf^n T)o fCxVO-dTMt* -dtt2o 
f e-dt) c-dm^itt eite -dg f é-dó-dmc A1|\ -dguf -dg cosdmiAig. 
" CA fé óóm mdit -dg beifc A5-dinn, M .djtfd *ouine 
dcu, " ttuit foitt -dg cfinvtt -df Óeán 'Oonnó-dt), -dguf 
d tt^t) teif ce-dóc -dguf fé-dó-dmc Aif, 45Uf a tnnftnc 
■oúmn cax) zá ditt ZA f ut> éigm -di^ •$An don •OAbc." 25 -&^H> (lo^ié 32 Tlut) ergin *f an 5C-Ap.AU. 

M HA T>é,Anf At> fé An gnó t>ut foi|\ 50 moó *p 
mAit>m ? M .AnfA t>ume eite. M t)eit> Seán T)onnóAt 
aa buite mA cuftc-Aft <Af -a teab-Ait) é um ah *duaca fo 
t>'oróóe. M <*■/ ^ ^J-^ '"^ y 

50 M tVfémif ^ujt mAfltt a t>é<At) An c<Ap-Att Af m<Ait>m ! M 
AffA t)ume eite. M íUg-AT>-f-A foif» -Anoif tr\Á t-Ag-Anr 
Aomne -at;aid 1 n--Aonfe<Aóc tiom." 

T)0 gtUAIf CflUf acu. 

S|\oife-At)-A^ cig SeAm *OonnóAt>. t)uAite-At>-At\ An 
35 t>of»uf. tVéige-An t>6it> -An t>ottuf «a fcuAtAt) ct\1 
n-uAit\e f^ti Afl ffteAjjjiAt) iAt). 

M Cé ti-é fin -Amuió ? M ^tifA Se-án, ó'n fúf-A. 
t)'mnfe-At)-Ati t>6 cé 'f t> , iA , o, -A^uf oa*o -a tM u-aC-a. 
" CeAnnuige-Af-fA cap-Att a^ An -Aonaó mt)iu, ^uf 
40 cA c-Aom éigm bf eóice-Aóc-A -Aif. 6inig, -a ée-ám, -Aguf 
c-Af tmn 50 ttfeicift é -Aguf 50 n-mnfi^ t)úmn OAt> c4 
Aif, A^uf cxvo if ce^t\c 4 t)éAn-Aifi t)ó. tTU gett>e<Ann 
fé txáf onAinn c^imít) CfeAóca -Amuió 'f -Am-Aó. 6ifiig, 
a Se-ám, Af f on T)é, Aguf c-Af 50 t>f eicif* é ! M 
45 " C-á bf iof t)-Aoit> an t)f uit -Aon twt) <Aif» ? M ^flf a 
SeAn. 

M ó, C4, M Af f1-At)-f-An, " A^Uf 5A6 -A011 fUt) A<fi. 

ttuAin a tu^Am-Aif fé n*oe-Af-A -An cemne-Af Aif CAmis 
t)ume Agáinn aa £Aó c-Aot> t)é -Aguf tnom-Aif 'A óimitc 
50 50 t>ci 50 fAit> fnut-AnA -Attuif tinn, A^uf níon fé&oA 
mAit\ Aon cAintte t)é>AnAiti t>6. 6ifig, -a Se-áin, te 
n-AnmAn c'aúaa, Aguf c-Af* tinn 50 ttféAó-Aif Aifl I M 33 6— ntm Cigin An ati scApxat. 
V. 

£)i Se-án -A35 einige Ajjuf 45 cun uime Agtif -dg ceifc- 
móin 1 n -AOTipe^óc. r ^ 

M C<vo i-at> na córii-Ant-Af' cemnif &z& Aige 'A t-Aif- 
beáinc?" -An feifean. " An t>fuit fé -A5 rpeatufot? 
Ar\ riít)íonn fé 45 tuige 'f 45 einige ? Aw mt)íonn « 
fé -A5 f é-Aó-Amc f tAn <Ain f ém ? " 

M Sin é acá '-án m-Ant>ú, -a &eAm" -An fixvo. M ttf 
óuineAnn fé -Aon 6on i n-<Aon 6on x>é, otc mait ni 
•oon-Aitte, -aó é Anfút) 'n-A 6oit5-fe-Af,Afh -A^uf 5un -An 
éigm 4 ú-AtiAnf-d fé nx>e-An-A -a -Anát -Aige *o'á t-Ann-Ans." n^" 

T>o fCA*o SeAn a'f •o'féAó fé ont-A. £)f bnóg teif 
cujvtA uime -Aige, -A5Uf -An t>nó5 eite 'n-A tAníi -A15C 

u Ainiú," -An feife-An, " ní fé^of -At> -Aon 6-ApAtt 
re-Af-Arii 6órh foc-Ain fm x>á mbéAt> cemne-Af Ain I C-á 
fc'fiof *o-aoi& an t>fuit Aon nu*o A|\ -An gc-Ap-Att? M 15 

" 1f mife tug fé n*oe<A|VA an *ocúif an cemne-Af a 
t>eit Ain, ,f -Anf-A *ouine -acu, m -Aguf zá an córii-Ant-A if 
feann -An *oorh<An -Ag-Am an an x>cemne-Af a t>eit Ain. 
U-á cní ti-u-Aine 'ttuig nó ceitne n-uAine '6tui5 ó cuin- 
eAó ifce^6 f^ 6\^ó é, -Aguf 1 5CAite.Arii -An méix> fin 20 
Aimfine níon 605-Am fé a 6íne ! " v , 

T)o 6-Ait Seán uait) «An t>nój;, -Aguf *oo tuic fé fian 
f-A 6-At-Aoin Aguf é -A5 *out 1 t-Aige te neanc 5^iní. t)o 
$Ain f é 6órii ti-.án'o f-An gun 6uin fé e-ASAV ontA. fhe^r 34 Hu j o éijm a$ an scdpatt. 

2S A"OAn JJUfl A£ imte-AÓC -Af A meAt>-A1f -A tM fé. ÓU1f\ fé 

cun LAt>AntA cúpLA u-Ain, -ac *oo teip -Alfl. Córh tU-At 

A£Uf t>05At> fé A t>é<At CUn LAbAftA, 1f tltfg $^1tAÍ A 

tA5-<vó ax 1 n-mexvo -Aon fooAit CAince. t>ío*o-Att-fAn 

Ag fé-Aó-Ainc Ain aguf -a mbéit -aa te-At-A'ó, Aguf nÁ 
30 f e-At)f At)^tt cax> t)<A m-Ait *óói& -a ttá*ó ná -a tfieAf. £6 

•óeine tug fé fé n*oe.AtVA -An fgeón tonca, ajuf t>o 

LAt>-Ain fé teó. &J' 

11 1mti§ró AtUtte, -a &u.Ac.Aittí," -Afl feife-An, " -Aguf 

tofot) ci-Att A5A1&. tlí't -Aon nuT) -An Ari SC-Apatt. ™ 
35 f eicf i"ó f it> oAp-Att -aj; cos-Amc -a cíne 50 t>cí 50 t>f eic- 

f 1*0 f \X> muc -aj; co5«Amc a cítte." 

t-án-A'O-Att At>-Alte, -Agtlf CUxVO-Att -A COT)LA , 0. 

T)'eifli§ -An fe-An-t>uwe 50 moó a\< m-Arom. t)f 
Seán, -An fe-A^t & óonn-Aic ax\ fpni'o, 'n-A furóe córh 

40 moó teif -An fe<An-*ouine. T)*innif fé t>o'n Cfe-An- 
•oume cúttfAÍ ax\ ó^p-Aitt, conuf m-An -a ce-Ann-Ai$eA , ti 
é Af aon-Ac irugóflomt-A -AgUf CAT> *Otlt)A1ttC SeÁtx 
'Oonnc-A'ó. 

" XV gAtn-Am," -Attf -a'íi f e-An- , ouine, " x>Á mb'-átt teó 

45 An fgé-At a ■ó'mnfinc •oóm-f a *oo neóff-Amn x>6\t>, 
cóm mAit -A^uf t/féxvof^vó Se-án T)onnc-A , ó é t>'mn- 
finc t>óit>, n^f 005-Ain ca»aU -a <Mne niAtfi." 35 

7—SeÁTi UA 5tt10t)tA. 

I. 

1 ^Conc-Ae Conc<Aige, ctmce-Att te-At-ftige roif* 
tíUinifcin £eAnmt»£e -Agtif t)-Aite lílifc&At-A, c-á Mz 
An a "ocusc-An CAtAin tDntnnne. Af\ fe-An<A cnocán, 
ac^ cimce-Att pice péinfe nó man fin fi-Af\ ó'n átc 
•oe'n bó&Aft an a •ocusc-An t)e-Af\nA na £<Aoite, *f eA *° 5 
Acá ^n Ainim C-At-Ain *Onuinne, te ce-Af\c. t)1 fean-A 
ó-difte^n A|\ an gcnocán f^n p-At> ó, Agtif c-á Aon 
ciiinne AriiAm tje'n cfean-A caifteán 'u-a fe-Af-Arh fóf. 
t)e < Ab|\óóA , ó -An fSéAt gun Af\ -An gc-Aifte^n -a cujd 
f' -An c-Ac-Ain," Agtif gun b'é -au cnocán <au " *onuinn," 10 
^S^f 5 U H D>A f f^ A tAfX& C-At-Ain T)nuiune m-Aft -Ainim 
A|\ An f e-AnA caif teAu .Aguf An -An mbAite. 

t)íof-f^ 1 bp-Anóifce Citt úifvo f-A bti-A'óAtn •o'aoif 
au Ui$e-A|\n-A mlte oóc gcé-At) fe-Aóc u*oeic (1870), -Aguf 
bí eótuf m-Ait -Ag-Am -Aft Cac-aia TDftuinne -Aguf -Af\ -au 15 
•ocín 'u-a timce-Att. ttí -Aitne iíiaic, teif, -Ag-Am -An 
fe-Aft boóc a bfo"o -Ag imte-Aóc -Ame-Afg n-A gcóm-Anf-An 
-Agtif riA cófh-Anf-Ain 'á cotti. " Barry the Rake" 
-a ctigcf -Ain. t)í fé buitte be-Ag -Af <a me-Ab-Ain, -Aguf 
fófvo pite -Ab e-At> é. WÁigifcin fgoite Ab exvó 620 
1 "ocofAó -a f^ogAit, -aó nu.Ain -a t-áinig n-A fSotte-AfiA 
" náif iún*o-A " b'éige-An •oo'n t)-Af\fiAc bocc einige 
«Af -An obAin fm. 

" ó," < A , oeine < A , ó fé tiom, " n-A fgoite-AUA 5-AtfoA 
fAti I Cuine^voan te f u-acc A 9 f te f An mé I " 25 36 SeAn ua 5f\íot>C-á< 

r-Af éif foinnc -dimfi^e x>o ótii^ Ati c-fcAfbos tmfé 
50 RAt Conm-Aic ó •óe-Af, -Agtif c^t* éif floinnc eite 
Aimfine •oo óuift fé fiAfl 50 ÍTI-ágóttomt-A mé. Anf-An 
x>o cuine-A*ó ó tuAfó 50 *ocí Ati TUt mé. Uaa éif mé 
30 t>eit cAmAtt be-Aj f<A TUt *oo ctntte-A'ó 50 Citt fhtvo 
Am*f m6, -Ag c-Att-Atttc -Aine »00' ti pAflóifce, man t>í -An 
fe-Ana f-Ag-Anc a t>i -Ann <An twtn ftti t*0 Aofc-A, -Agtif t>\ 
fé -Af a ftitnce, -An t>tnne boóc. T.— seáti tixv 5Uíot>txv. 

II. 

Í1I tVAbAf aó, tf *oótó ttom, fe-Aócm-Atn CAg-Aite -Ann 
An c-Afn-A n-uain ftn nu-Atn a tAinig rinfn be-Ag tfce<Aó 
6 S onc nA Sgetóe ^tiguim tá te jt-Ao'óAó oLa. t)í an 
pinin fce-Aj; AofCA Aguf &í fé ctnnfe-Aó. Uá n-Aot mfte 
5 f tige ó Jjonc n<A S^etóe 50 *oci baite foeag Cttt fhtvo. 
t)1 c-Apdtt Agtif CAttátfce be^g -As-Am. 

11 Suvó tfce^ó Anfo Am' -Aice, a ftn &15," -ArtfA «itfe, 
" A£Uf CA&Anf AT> mAttc-AfOeAóc -AbAite •óutc." 

X)o fuvó, Agtif, " ó ifitnfe, a At-Atn," -aa fetfeAn, 
jo u r\A n^OAin óovóóe g^n cótn tomp-Ain ^g-AC ! 

CnomAf aa ttiAtftfS n-A scótíi-AflfAn x>o óup «Atn. SeSn ua "£$\ot>tA. 37 

tuj; fé t)om 5AÓ Aon cu-Aififs 50 cnumn ; cé'$b 9 i<At> 
a bí c-Ajt éif bAif ; cé 't* b' nro á bí pófc^; cé 'jt &' 
iat) -a bf -A5 *oé-An-Am 50 mAit, .Aguf cé 'jt b' ia*o a bf 
An 4 tfiAtAittc *oe óuma. 13 

" An m-Aine-Ann Barry the Rake ? " anf 4 mif e. 

" ^ó, ní ríi-AineAnn, a At-Ain," .Ajt f eif ean. " U4 fé 
c-An éif b-áif te f«At)-A, sun-A' mait -An tíiAif e "óó é ! " 

" x\men," Anf-A mife. " pte -Ab e-At) é," anf-A mife, 
" -AS«f if t)óió tiom 50 n'oeme-A'ó fé p iti'óe-Aóc rhAit 20 
u-Aine-AncA." 

" X)o •óeme-A'ó 50 *oeimin, a x\t-Ain," -An feife-An. 
" íleéff-At) t)uic, a At-Ain," an feife-An, " btúine fttfú- 
e-Aóc' -a "óem fé c-Atn-Att m-Ait ó fm, nu-Ain -a bí an t)noó 
Aimfin Ann -Aguf n-A t)^ome -Ag f^$-Ait báif coif n-A 25 
gctAtAó teif -An ocn-Af. tlu-Aif a táims n-A fgoiteAn-A 
nu^vó-A fo b'éige-An t)o'n tUnn-At boóc einige -Af An 
ob-Aijt fm, -Aguf Anf-An ní fAib -Aige -aó beit 45 imte-Aóc 
& ti£ 50 cig óun béite bft) f-ágait. ttí tVAib -An fSéAt 
nó otc -An f-At) -Aige 50 t)cí 50 t)CÁinis ax\ t)ttoó -Aimf in. 3° 
Anf-An níon nó fuinifce béite bft) f-ág-Ait 1 n--Aon cig 
m-An bí -An g-An-Atúife mf g-Aó aon b-Att, -Aguf x>a mmic 
An c-e-Afb-A bít> nfb-A gétne inf x\a cigtib mójVA 'nA 
inf nA cigtib be-AjyA féin. 

" t)f f-A5-A|tc p-Afóifce tu-Aró 1 mt)-Aite Tflif cé-AtA 35 
<*n u-Aift fin, Aguf nu-Aift á fcáinig An c-ocf-Af t)i-An Aft An 
mb-Aite fm t)o 6e-Annuig -An f -Ag^fc f &n mm, -A^uf ónom 
fé ^n An mm •oo t-Ab-Ainc -Am^ó t)o •óAoinib boóc-A n4 
fnAit>e fiti fé m-Ajt b-A m6 4 blp'ó %ÁX> léí. t)$\M\46 38 SeAti ua gitfobtAt 

40 Ab eA"ó ati fA^Anc p-Anóirce fin. O'fémin 50 n^ib 

Alttie A^AC Ain, & At-Ain." 

" t)í, 50 m-Ait," anf-A mire. M Se-A-ó Anran cti/* 
Anra mife. 7.— saáti vl& gnfotttA. 
iii. 

" t)f fe-An boóc 'n-A óótnntnge tu-Ard Anf-An -Ajt 
Cat-Ain T)ntnnne, -Agtif Seán u-a gníobt-A -Ab -Aimm t>ó. 
t)í an fe-Af boóc p-Af be-Ag ne-Arhónumn -Ann fém. t)! 
♦*é pófCA, Agtif b! -An be-An níb-A neArhónumne f nÁ é 
5 fém. ^gtif T)onAf -An fgéit An f -at>, b! mgean -acu, 
An inge-An b-A fine, -Aguf bf ff níb-A ne-Atíiónumne 'ni 
Aomne T>e'n beinc. 

M tug An t)-Aftuó A5-Ait> tá -An C-At-Ain T)numne -Aguf 
óuaró fé irceaó 1 •ocig áe^m ti! £níobt-A. t)! -An 

10 c-octVAf Ain -Agtif if •oóó-a 50 n^ 1 & N* cigte món^A 
ceipite -Ain, Aj;uf gun óe-Ap fé 50 mb' féroin 50 
bf-AgA*ó fé bUhne te n-ite 1 T)cig áeám. t)uAit f6 
irce«Aó. tlf n-Aib fé .Abf-AT) -Ag c-Amc te SeAn nu*in 
a f uAin fé r\A naib -Aon btúine bí*ó fé *óíon <at» 3£fge. 

13 M ' 1mti$ 6 ttJAi*ó/ <An f eif e-An te Seáu, ' -Aguf 
c^b-Ain óujAititi cuvo *oe'n tfnn feo ^cá «aj -a* At^in 
TTIufóA'* ua t)ni-Am 'á tabainc AmAó "oof nA t)Aoiri« 

bOÓCA.' tt t 
tt t Seáh tu gníobtA. 39 

# 'T) , imtig SeAn ó tuai'ó <d$uf nULd *ij;e. tÁmix; 

fé d$uf aíi máLd Aige d^uf é f otdtfi . 20 

" ' CdT> 'n-a t-dob n-án tu^-dif an mm te-dc ? * Attf-d'n 

t)dttfidC. 

" ' tTUn ní bp u-dttAf !/ -dttf-d Seán. 
" * An lAjtjVdif í ? ' Anf^'n t),dtttvdc. 
" ' tD'i-dttftdf 50 •oeimin/ -dttf-d Se-án. 23 

" ' ^S^f ca*o •ouortxvó te.dc ? ' Attf-d'n t)Ann-Aó. 
" ' T)o fMfn-dige-A'ó •oíom -d' n-dib ocn-áf of\m/ -dttf ^ 
SeÁn. 
" ' A^tif cxvo '•oubn.díf ? ' -dttf-d'n t)<dttttdó. 

T)ub.dttc n^ n-dib/ .dttf-d Seán. 3° 

Ó rh-dir', 6 rn-dif', ó rh-dif'/ -dttf-dn t).dttttdc, d£;uf 
fe-dng ain, ^iniú, cax> 'n-a t-dob nÁ *oubn.díf 50 fvdib ? 
j Cd*o 'n-a t.dob nán innfif «dn £ínmne ? ' 

" ' X\\ t-db-dfif ^mn te ftát> t>óib é/ ^nf ^ Seán. 7— se^n tiA sttTotttA. 

IV. 

" T)o t-dnfv-ding aw t)Anndó ótn^e tÁitne<dó btOine 
p-ápéin. t)íot> -dn cóin ctm n-d fgníbmne -dige 1 scótfi- 
nur&e, óun n<d fiti'óe-dccd *oo fgnl fíof, if •oóc.d, fé 
mdrt a tA%#6 f í cuige. X)o f j^íb f é f íof ^n -dn bp^pé^n 
an m$t , o f eo : — 5 40 S*4n va Sjtfobtd. 

H ' & Atdt|t ttlunc.d'ó azá 50 5«nc-A UotfitA, 

Cdt>din-fe cun> •oe'n tíim feo *oo Seán ud 

5níot>td. 

U-á d t>e.dn 'n-d tvómfig, dt;uf d mge-dn cnfonnA, 
10 Ci fé fém 'n-A t>ne>dtt .dguf bei*ó fé «dmtdfó 

coróce/ 

M ' Seo/ a\[ f eif e-án te Seán, ' bein te.dc 6 tu-dit> 

An p-dp&dn fdn, dguf c^t)-Aif ifce.dc 1 Láirii ^n cf.dj;dinc 

féin é, Agtif geó&.din dn tfim. T)em *oitne.df -Anotf 

15 óótti mdit -Agtif t/fé.d'of-din é. P-AnfA'o-f^ -dnfo 50 

•ocdjdin. tlí fé.d'opdmn *out t-dtnif feo dnotf tetf an 

OCflAf/ 

u T/tmtig Se^n ó ttidfó -dníf, d ,At.din, -dgtif if *o<3c-d 
50 ndit> fé cótii t>u.ditce .dm.dc teif -dn ocjtdf -dguf t>1 
ao dn t)dntvdó fém. t)í -dn oróce -dg ctitctm nuAin a fnoif 
fé t)dite ttlifcé-dtd -dn c.dnn.d íi-uAijt. tug fé Agaró 
dn ttg -dn cf-d^-dittc. t)í 5-dc -don Aic eite T>unc,d. t)u.dtt 
~é dn *oonuf. tátnij; An cfe.dn.d-t>e.dn, <dn cime.á'o.dróe 
ci$e, dm.dc. 
25 "' Cdt) cá u-dic-fe ? " dtt fife. 

"Cdnndmx; fé .dm.dc d t)túitte pápétn. 
* T)ut>fVd , ó tiom dn pápédn fo t.dt>.dinc "oo'n At-difl 
♦nuncd-ó/ df feife,dn. 

C'nom d teit é,' dft fife. 
30 ' ' 'Outin.d'ó Uom é t.dt>.dinc ifce.dc 'n-A Látrh fém 
■oó,' dn feife^n. 

1 6if c x>o t)édt d$ur n^ t>í dm' bo'ón-d'ó ! ' -dn f if e { 
*5uf te n-d tinn ftn t>o **idp fí dn pápédn df a Látm, SeAn ua 5fl* 0DCA * 4* 

ás^v "o'witig r* ir ceAó - ^ 1^5 r* M p*pééf a$ 

cniAtt An An AtAifl tnunóAt). 35 

" ' T)ubAinc yé, a AtAin/ a^ nr e > ' ^^ tiroUiji -00 

An pÁipéittín r^ *oo tAbAinc irteAc -A'o' táitn pém »ouic/ 
" T)o téig An c-AtAin tnuncA*ó An pÁpé-dn. An 

cúirs e n "^ ^éig *°o téwi r e &V Aí1 SCAtAoin. 

" ' Cé tug mnc é reo ? ' An feife-An. 4° 

" ' c-á r e Amtnó A5 ^n n*oorur. á AtAin/ a^ r i r e « 

" ' Cwn cqgAtn 6, ' An r ei r eAn « 

" T)o cuin. Cóth tuAt A^ur "o'féAc An c-AtAin 
tTluncAt) An Seán bí fior ^ 1 5 e n ^ft o'é t>o r5fl 1D ^n 
bttiine riti^óeAócA. 45 

" ' Cé tti^ t)tnc é r e o ? ' ^tt r ei re<M. 

" 'O'inmr r e ^ 00 * *Oo furo An rA^Anc ^gur *°o 
rst^ío r e cnptd pocAt An btúine pápéin. 

" ' Seo/ An feire-An, ' bein te^c rfor * r™ — <ac 
rcAt>/ An reireAn. 50 

" T)o gtAoní) r e A fl At1 mnAoi crge. ' C-AbAin nu*o 
éi^m te n-ite *oo'n *ouwe bocc ro/ An reireAn, ' At;ur 
cuin óugAm An buAóAitt. A^ur nuAin -a ttAgAin-re 
AbAite/ -an reire^n, ' cuijt ctíg^m Anro An feAjt a tug 
t)tiic An pápéAn ro/ 55 

" £uAin Seán a *oóicm te n-tte. Anr^n «00 tAif- 
be-áin An btiAóAitt *oó cá bfAgAt) r e A ™ tttm. puAtfl, r e 
oitteA-o Agtir •o'féA^of-At) ré * bneit teir V* tft^tA 
•ói. 

" táinig An "b-AtMiAó tAtt nA rh-ái^eAó a b1 ó«§Ainn, 60 
A5«r ftiAin r e béite rhAi?*- bí«ó A^tir cutAit éA*oAig, A^ur 42 SeÁt\ ti a Sf\íot)t^. 

•out>tvA , ó teif ceacc .Afíf S^ó Aon tiAin -a tté-ót) ocn-Af 
Ain nó e-Afba éxVO-Aig." 

An f ait> 4 t>í 4n finín 45 mnrmc An fgéit fm *oo 

65 T,eme-AmAin a Um eite cAince náj\ b'féi'oin T>om a ótin 

f íof ^nfo s-An -An fj;é\At a t>é-An<Arh nó frxvoa. tlm -ah 

*ocac,a 'n-A n-Aib ^n fgéAt cníocntngte bíom-Ain 1 njgonx 

n-A S^eice, -Agtif t>o fjjAoite-Af ti-Aim An finín be-Ag. 7— seán tixv suíot)Cd. 

V 

^é-ACxvó -Aon T)time -Afl -An bénra be-Ag f-An a fsnítt 

^n t)AntVAó. ÍH an tínn -Aix;e 'á lAfinAit), -Aguf bí -Ain a 

•ó'mnrmc cat) 'n-A t-Aob ^tin ce-Anc cntt-Ag beic ^5 ^n 

fA^nc T)o Seán u-a ^níobtA. Ctnn <m pite fíof 

5 ceicne cnife-AnA. 

1. " JZÁ a bean 'n-a ti-ómfig." — íli't -Aon cjUiAg -An -An 
•ocAt-Arh fo if mó *nÁ pe-An -ac^ pórc-A te n-ómrig. 
méA*ouigeAnn fé an ctui-Ag At\ c-ocn-Af a beit ont-A 

Af-AOn. 

10 2. " A^tif -a mge-An 0^0^^^." — X)a rhón -An cnti-Ag 
é nuAin a bí a be-An 'n--A h-ómrig, a6 b'é -An T>on-Af -An 
f At) An beinc ómreac -a beit a$ bnat Ain, Agtif eife-An 
ontA-fAn. SeAn ua Jflo&td; 43 

3. " UA fé f ém n'-A t>ne-dtt." — T)^ mbé-dt) *oume 
ciAtlrh-Att cuifgion-dC 1 n-A fe-dn age -dnn b' £étt>in 50 ij 
mbé-At) cftoc éigm -dn an "ocig ; -dC -dn óeinc ómfeaC 
Aj>uf an bneatt 1 n--don ci$ dtrUm l t> , u.dtt>4f,dC <m 
cnu-dg é I 

4. " A^uf beii!) fé -drht-ái'ó Coi*óóe." — T)A mb-d 
bneóice t>étfó fé b'fréroin 50 bfé-d*op-dí fúit a t>eit te2o 
h-é te-dCc Cuige fém. *OÁ mbA 1 bpníofún & X>é&X> 
fé •o , fré\dt)f'dí fúit -d t>eit te n--d te^óc -dm-dC. Aó " 6 
'n-4 &tte^dtt, ,, ^5«f 5-dn aon cfúit 1 n-Aon Con te n-é 
Ce-dCc ó'n ng-dt-dn f-dn 50 t>eó I 

A5 fé\dC<dmc *oó -dn n-d Ceitne cuife-dnAit> fin Cun 25 
c^u-dg-d, níon t>' féroin ^ 00 ' 11 AtM$ munóxvó 5-dn an 
tnm t)o fcd&-dif\c u-dit). 

X>o téige-df fitit>e-dCc 1 T)ce-dn5<dC-dit> 1-df-dCcA. U-ám 
fid*o 50 téin 50 m-dit. T)o ttuAit) An btúir\e be-dg 
piti"óeACcA f-dn ó'n mt)<dnn<dC mboóc ú*o -dn -don ní*ó 30 
1 bfuifm fitit)e-dCc-d t>'á$ téige-df niátfi 1 n-^on 
ce^dngAin eite. 

pexvoAR tíA LAo$^me. 


í.—béitf Án nx)óitin AtiAon Ann. 
i. 

StiAtnA'OAé. 

i. AbAin tiA nÁi-óce feo Agtar AimfeAn tÁicneAé tnihin lotnAi* 
oói o :— 

(a) '; T)tiine te "Oia m b'eA-ó é. 

(b) Útnc fé 'ha Aigtie rém nÁ f\Aib AnrAn aó a óeAnc. 

($) "OO XeAt1At)A|\ A1J\ CUn CAItlUe A ftAltlC Af. 

2. AbAin A|\ ctrniA éi^in eite : — 

(a) '"Otnne le "Oia m b'eA-ó é. 

(b) OA|\ teif oa teif fém ha dgce Agtif ha •oAome. 

3. C.ltlf 11 A fOCAlt ' t)tlbA1]\C fé * |\Oltt1 Atl nÁO fO, -| AOAtn AH 

nÁ*o A]\ f At> Atif aii 1 ocneó 50 mberó ciAtt teif :— 

1r món A« nÁine •ÓAOib ttÁ teogf A-6 rib «oom f óin itvom. 11. 

nC x. Cúm nAróce 1 ti-A mbei , ó ctnreAt AinmneAc t)Of íia 
f octaib f eo : — 

*Oninéij\ ; 5A01C ; cige móin ; f tnnneóig UAócAinig ; 
métf ; -oocctinA; tÁnh *6eif ; cmn. 
a. AbAin An ónmA éigm ette; — 

Ía) 00 t>1ni£ fé An é fém t)o caóca-ó An a uiceAtt. 
b) *Oo teAc a f nite Ain. 
(c) 11Á bío'ó cetfc onc. 
3. AbAi]\ nA nÁróce feo Ajtif AtmfeAn fÁifcweAÓ, tnthif 
iotnAró oóib : — 

(a) ptíAin ré t)ontif An cige thórn An orgAitc. 

(b) X)o teAú a fúite Ain n«Aif a connAtc ré An nut) 

fÁroce 'f a' méir. 
(e) X>o ntigAO Atn Agtif 00 cAiceA'ó A|\ thuttAé A érnti 
An t>ontif AmAÓ é, 

*5 *4 tTHéeAt ti4 t)«ite. 

2.— míceÁt n a btnte 
i. 

1. UAOAin UA1C An C-A1t>eA6c t>0 ^a6 AOU 6eAUU ACU f O S— ^> 

tlAi^tieAf; gneAnu ; ocnAf; cajvc; fífinne ; fiAOAUCAf. 

2. S^]\íob AU fÁ 1 © fO, U11ttin lot^AI'Ó t)0 : 

(a) UÁ, bAtt sneAuuihAn. $teAnn fAt>A UAigueAÓ 

f1AOA1U ; AgUf U1Ú11U UACAI* OO'tl fÁO fO : 

(o) ÚójAOAp a 501 tin A£Uf t> , féuCAOAU 0]MAAinn A£Uf 
nfon 6tnneAt)At\ a ctntle f uime iouaiu«. 

3. Aoaij\ An nÁo f o -j An cniitiAo peAff a, uimin uacai* t>o : — 

Muaiu a fnoifeAf An aic b$ cuiufe A^Uf ocnAf oj\m, 
Aguf An 6éAt> oume a buAit utnAtn o' lAffAf 
A1]\ |tttt) étgm te u-ice caoaiuc t>om. II. 

1. "Oo 6ui|\ fí Ati búinceAÓ Aifce bA cf\UAgméiti£o t> , Áj\ 
Aini£ tno oÁ 6tuAif niAth. 

Cao tf cuifeAt, cao if •oícótAoiiA'6, cao if mnfcne t>o :— 
1 bthnceAÓ ' Aguf • ctuAtf • ? Ajuf if bun-6éim t>o 
1 bA cnuAgthóitige ' ? 
a. ■ CAinc An fin 015 téic ' ? 

Cao if cuifeAt AinmneAé t>o fin. 015 télc ? 
3. ■ 1 ^ceAnn 'f eACC tnbtiA»6An • ; * cugAf feAÓc mbtiA'óuA 
A5 feiceAth.' 

Ca-o tiA CAob 50 bf uit t>eififiJeA6c 'f a' teicjviú t>o'u focAt 
' btiA*An ' ? 

2. Cuin ifceAÓ nA focAit acá 1 u-eAfUAm aj\;— - 

(a) Óuin fl An cAtAth— 6óin géA|\ A*f b$ f é 'n-A cof Aib. 
\b) "O'féA^ fé — f*Af\£Aé — Aii gcéAt> t>ume a bnif — ah 
jciónAf Ce<Ant>A U tHtróe tu r\-&tt\$Atii 47 3-— ceAtibAtt btn*óe íia n-ArímÁn. 
i. 

I. Abain a|\ 6timA éi£in eite:— 

(a) ouAit feAj\ aj\ Ati mbó6An tnme o'Án b'Ainm UA*6g 

lllíA'6. 

(&) UÁirn Ag *oub foin A5 féAÓAmc An bféAt>fAinn 

meiceAb'oo 6ntnnnití. 
(c) "bíon Ano-óAiceAth Aimrine A^Amn. 
I 2. Ctnn • oeijum ■ noim 5A6 Aon nÁo acu fo,-| AbAin AnfAfi iao 
ocneo 50 mber6 ciaVI beo : — 

(a) pte b'eA* CeAnbAÍU 

(b) tlítim A5 -otiU 

(c) 1f fíon •otnc. 

/ 3. AoAin An nÁo ro, Agtif AimreAn £ÁircweA6, tnmin ioIjiaio 
v oo: — 

t>ubAinc ré 50 nAib peAj\ Ann nÁn Ai6m 611 -j gtin 

ÍiAf ntiig t>tiine oe fctnne eita cé'n b'é An f eAjt 
eAg btti'óe. II. / % Cao if t>tin-6é , iin x>o ' nlor fiA f ? 

I 2. UÁ fi6e bbiA*6Ain ó fin. Cao if tnthij\ oo'n focAt 

f bliAt>Ain • ? 

3. AbAi|\ A|\ 6tiniA éigin eile : — 

\á) Hí úiocfA^Xiom oÁn 00 óun te óéibe. 

(b) ttí btigA 'nÁ éÁmig aoh focAL niAth Af mo béAÍ. 

(c) ctnnfeAT) cÁnc beAniiA teAc. 

(d) f ÁgAim te b-tiAOAÓc. 

(e) Tlí beA^ An cAinbe 00 f An. 

I 4. Cúm nÁióce 'n-A mbeió (1) ctnf oaí ^eineAihtiA^, (2) ctnreAt 
$AbAj\6A6 T>o'n f ocaI • éine/ 48 1om|\ott Aittie. 

III. 

^tlAmA'OAÓ. 

I. CincteAnnA; fgoéÁn Aicmn ; roin támAib; cát ha cúmg* 
r a' cr aiIi£ ; te n-A f eif nig ; f ciúin ha ttnnge. 

Cao if ctnreAt, cao if otc6tAonA*6 -j ca*o if tnmin 00 :— 

'teAnnA': 'Aicmn'; *tÁihAiV; 'ctiinge': fAitig': 
1 reifnij ; - tumge ' ? 
3. AOAin An ótrniA eite : — 

Ía) CAt> An a fóti. 
b) b'-féit)in nÁn Vf eAnnA •óom num é. 
ííj 1f mAic An thAif e ajac é. 
(a) 11 VI Aon niAic beic teAc. 
3. AbAin nA nÁi6ce feo Agtif tnniin iotnAi-6 t>6ib:— 

(a) UéAnAm onc, mA 'f eAO, A^tif bío^ 00 6mt> t>e'n t>eo6 

A£AC. 

(&) tllon >6eineAf f ém niAih t>Án if t>etf e nÁ é. 4— lotnnott Aitne. 

1. 

SllAtTIA'OAd. 

. AbAin An óumA eite :— 

(a) lomnotl Atcne. 

(b) Uu^a-ó ntro te n-ice "60. 

(c) tlí món t)om beic mo6 aj\ An AonAÓ. 

(d) CÁn b'Af é -| cÁ nAtb a cniAtt. 

. Cúm nÁioce 1 ti-a mbeto An c-fAn-6éim t>o : — 

OeA^ ; t>eAf; ctticthAn ; compónt>A6 ; mo6. 
[. -AbAin AimfeAn §nÁ6-6Ai6ce f tnmij\ iotj\Ar6 t>o fo : — 
Cuai-ó fé ifceA6. "Oo ctigA-6 ntit> te n-ice *6o # Ajtsf 
t>o cAifbeAnA-6 a teAOA éo. Ssufui-óeAóc &n teAf*. 49 

II. 

1. Ctiin ifceAÓ tiA f ocAit acá 1 11-eAf iiaiti ai\ • — 

(«) t)A111 Att 'OOCCthp AT1 C-éAT)AC — ceAnn ah ctnnncéAnA 

(6) 61 An ptAOfc, óóth totn — h-ub $é. 

(c) Ati ct£ 'tl-A nAib Ati ctnnncéin — lÓlfCin. 

2. CtMjl Atl fOCAÍ ' T>eif 1tt1 * t\01tt1 Atl fÁ'Ó f O 1 Allf A11 AOAIf 6 l~r 

1f é a ctng An ■ooóctnn tiÁ pin éAscntiAf a bí Ain. 

3. AbAitt AittifeA|\ fÁifcmeAÓ, tnrhtn totnAi'ó t>o fo: — 

X>S Att ctnnncéin A|\ coVoa, ótn if é bA •óéAtiAige cÁwi£ 

4. Cat> tf b«n-céim t>o 'bA "óéAtiAige'? 

III. 

1. '1 bftA'ótiAife t\A leAf)CAti.' Cat> if ctHfeAÍT>o *%e&ftA 
7 CAT> tf ttitifctie •óo ? 

2. CtMf IfCeAC tlA fOCAlt ACÁ 1 11-eAfllAlfl Af :— 

(a) tlí nAtb fé — itietfje. 

(b) "O'féAC fé — ceAtiti ah JnÁfAefA. 

(c) A5 ceACc AttiAé— Ati LeAbAi-ó. 

(d) 6ui|\ fé tnme cóth cmg — •o'féA'o fé. 

3. AbAin tnthin tobr\Ai , 6 t>o fo: — 

(a) Srfíobf at> teAbA|\ ait\. 

(b) tliof -óúif i§ f é Ati -0111110. 

(Ó) COttttAlC fé fgÁC A Óttltl Attfl. 5._S5titiAi , óeACC An teAS^. 
I. 

5nAmAt)A6. 

1. Cmn d x>einim • notm $ac Aoti t\Át> acii fo *| Atif An Abarn aji 
Ati gctiniA ttuA'6 iat>:— - 

ia\ Ofóce SAthtiA t>o b'eA* 1. 
í6) SgéAt AenAC «oo tyeAt> ah f géAÍ. 
(c) b'feA|\|\ liotti 50 tnbeinii f a bAtle. 
(4) CeÁtvoAige ttiAic t>o VeA-6 é. 
lé) hs 6iíwa tiont. 5<> S5«|\Ai , 6e-áóc At\ teAfAé 

2, Abain An fU§e eibe : — 

(a) StÁn mo 66mAn6Al 

(b) bA £eAj\n An mottt onm a CAifbeAtnc £tin fíon é. 

3. AbAtn AwifeAn £nÁc-tÁicneA6, tnihtjv lotnAt* t>o fo: — 

tl < fAtO fpnfO n * P«CA 11Á fAtfíAlt 1 1\0ltl£ HÁ j\Alb 
CAbAfCA 1f COA6 'f a' fgéAt Ag SeÁn. 

II. 

1. ■ T)e bAnn a 6ot>' CAince.' 

Sgníb Ati f ocaí ■ 60*6 ' 50 ti-tomtÁn. Cat> if ctnf eAt t)o ? 
T cat) if t>í66tAonA*6 *6o ? 

2. AbAin AtmfeAn c,nÁ6-6Aicce, tiitfnn uacai < 6 t>o fo : — 

S0CA|\t1lteA'0A|\ 50 «OCIOCf A1t)íf -J 50 n^OVOf 1t>1f. 

3. ■ An Áic bA XngA bAo§At t>óio.* 
Cat> if btin-6éim t>o 'oa ttigA*? 

IIL 

1. Ctnn tfceA6 nA focAit acá 1 n-eAfnAtn a|\ : — 

(a) X>o nuc, f é f é'n t>Á of gtnl — Agiif bí f é *£Á teo£Ainc 
HA1-6 ffof — »6ntiím An fAÍÍA. 
"Oo ntig fé 'n-A bACAÍAinn— An uAt&6. 
"Oo 6tnn fé An CAÍAtn — Agtif 'o'^Ág fé AnfAn lAt*-* 
6aojva A£tif cÁittitíin. 
'Óun mníncine An leAfA.' CAt> if ctiifeAt, CAt> if 
t)te6tAonA<), A^tif cAt> if innfcne t>o ' mtríncine • "\ t>o 
' teAf a ■ ? 

Abain An fA-6 fo, AimfeAn fÁifcmeA6, tnmin iotnAf6 
t>o : — 

1 tltiAin a 6onnAic An bi6eAthnA6 a h\ 1 gctimne nA 
noilige nÁ6 cao|\a t>o teogA* AntiAf 6tnge a6 t>tnne, 
geAtbAim *6tiic 5ti|\ DAineA^ geic Af. 

IV. 

AbAin aj\ ftlge eite :— 

(a) "O'Aimfig fé a bACA. 

(b) 1f t)ó6a 50 bftnt «oeine tiom Atioif mtanAb lonAnn 
A*f niAtn. 

(c) 0\i>t* f Ú5A6, mAi-oeAn bfónA6, 
a JeAnnÁtn t>tnnn; if olc t>o Jnó-fA. (4 2. Cuin • t>ubAinc fé ' noim ah ni/ó fo f AUfArt a\>ai|\ é: — 
Au ÓAonA ihAnb au céAt) n1*6 gun cuin fé tÁih Ain. 

3. AbAin unhin iott\AiT> t>o fo : — 

"O'einig fé 'ua fui-óe Aruf cuin fé a cóca món tnme 

AgUf t> , A1U1fl$ fé A ©ACA. 6.— nflx) éisin Ati aíi scApAtt; 
I, 

5nAmAt)A6. 

1. Ab^in ha j\Ávóce feo, -j AinifeAn tÁicneAÓ, uimin uacai* 
5ib:— 

(a) f in ifiónA tÁit>j\e Ab'eA* iat>. , 

(b) beA"ó fiof AgAC cAt) é ah nuA^Atí a cuja'ó a|- 

3Aex)LAib Af tiA cAltfiAincib mme néi*óe. 

2. Cuif\ if ceAó ua rocAiL acá 1 n-eAf nAm Af : — 

tlí f Aib fl cóm íi-otc An f At), áiíicac — oa «óóiJ teAc — ati 
gcéAt) AihAnc a b1 f1. 

3. Cúm nÁi-óce 'n-A mbei'ó cuifeAÍ AinmneAC t>o 5AÓ aoh 
6eAnn acu yo : — 

tnuice; cAÍAim ; fléibcib. II. 

» AbAin A|\ ft1§e eite : — 

(a) £un b'fiu iAt> a bfAóri t>Á nt>UA$. 
(5) *OÁ mbA nÁ cunfAÍ au teAfó oncA rA beAX> Aon 
mAic 'fA n-obAin. 

2. te obAin tÁm ; teif An tÁiih ; Ag bneic mónA ; 50 maif 
6un nA h-oibne. 

CAt> if cuifeAt, CAt> if •oícótAonA'6, cax> if uiihin t>o ;— 
ÓbAin; tÁm; tÁim ; móuA ; oibne ? 

3. ÓfófÁ féAn mAic uaic. 

Cmj\ é fiti 1 bfuinm ceifc## 52 Rut) élgltl 4|\ Atl 5C4P4U. 

III, 

1. CU1]\ 1fC©AÓ TIA fOCAlt 1 tl-eAftlAlh AJ\ : 

(a) T)Á £ceAnnui$6í Ati cApAÍt— 6Áint>e, ca6aiu a beaó 

•oíoíca ? 

(b) ílíon tnnreAOAn — 'Á n-AtAi|\ Aoti btuine — obAtp 

A bí flÚbAt/ ACtl. 

(c) CnomAOAn — é ceifciú. 

2. AbAin iia nÁioce reo "| AimreAn tÁicneAÓ, uimin ua6aio 
oóib :— 

(a) ÚAOAjvpAioíf mÁÍAÍ mót\A tntne coince AbAiie teo 

An An Ainc,eAt> a §eóoAroif. 

(b) níon b'fiof cao iat> tiA miAiceAfAÍ a OAtnrl Af au 

JCApAlrt fA«. 

(c) ÚÁnAOAn if ceAC, flíon tceAOAn ao« c-f uipéAn ; ní 

féAOpAltrff é. IV. 

i. ' 5'Á 6tmiic ie fopAib cuige.* 

Cao ir innfcne oo ' Á ' ? Cao if cutfeAÍ t>o ' fopAib ' -j 
oo f cuige* ? 

2. A.b&in é feo -| AimreAn fÁifCineAc t>o : — 

"O'innreAOAjv oo cé n b'iAt> f cao a bt ixaca. 

3. ' einig, a SeÁtn, Aguf caj\ tinn 50 bretctn é, Aguf 50 
n-innpn oúmn cao cá Ain. 

AoAin é f eo -j cof nuig uiAn feo ;— 
• 'OubAinc f é ie SeÁn/ -jc. v. 

1. AbAin An ftí&e e1 ^ e : — 

(a) bí onóg ieif cun6A urnie Ai^e. 

(b) Óuin fé cun ÍAbAncA cúpÍA uai|\ aó t>o ceip Ain. 

2. AbAin An náo fo -j uimin ua6aió 00 :— 

1m 61510 AbAiie, a buAÓAiiií, AC,uf bloo ClAÍi A^Atb. 

3. Cui|\ ' oubAinc f é ieif ua buAÓAtiií ' mA|\ cof a6 aj\ av j%Á6 
, gceif c ▲ t>ó, •] AbAif A|\ An ftíje nuAO 6. stÁn iu 5tiior>t.á. 53 

7.— seÁn « a gníobtA. 
i. 

5tlAmAT)A6. 

i. AbAin An nÁ* fo i Aimfean tÁicneA6 t>o : — 

*ÓeA|\b|\ó6A , 6 Ati fgéAt gllf Aj\ Atl scAifteÁn a ctigci * At» 
ÓACAin' Agtif gunb' é aii cnocÁti ati '"Ontnnn.' 

2. AbAin tnnVin lotnAi* oo f o : — 

mÁigif cin fgoite Ab' eA*6 é 1 ocof a6 a f aoJaiU 

3. AbAin An f tíge eite : — 

S6ui]\eAOA|\ te ftiAcc A'f ^ fÁn mé. 
t)í fé Af a ftÁmce. 11. AbAi|\ Ati nÁ-6 f "j tnthin iotnAi-6 t>o : — 

'Stno ifceAÓ Atifo Atn' Aice, a fin bi£/ A|\fA mife, 

' AgUf CAbA|\f AO mAf CAl6eACC AbAiLe •ótnc' 

tlÁ nAbAin 6oi*66e 5A11 cóin iompAin aj;ac1 

jtipA* mAic Ati tiiAife ^60 é ! 
Ctnn 1 bf ui|\m mAÍÍAécA ia*o f a«. 
3. Cuip if ceAÓ ha focAit acá 1 11-eAf nAth Af : — 

Cé'n a bí -oéAtiAm 50 mAic Agtif cé*n a bl 

— a niAtÁinc óumA. 


iii. 

AoAin n # A nÁv6ce feo 1 AimfeA|\ tÁicneA6 «oóib : — 

(a) 61 Ati beAti tiíbA neAm-6ntnnne tiÁ é féiti. 

(6) bí mgeAti Acti, A« mjeAti bA fme. 
AbAin é feo t AimfeAn fÁifcinea6 tnmin iotj\AiT> •oó: — 

CÁinic, fé A^iif Ati mÁÍA Ai^e A^tif é f ottAtti. 
Tlí f Aib aoh bttnne b1*6 fé 'óíon Ati ci§e. 
cat> if ctnf eAt i cAt> if o$c6tAonAt> 00 : 

bí6 ; t>1on ; cí £e ? 54 BeSn IU 5^0 t>tA* 

IV. 

j. ' éifc x>o béAt, Agtif nÁ bí Atn' bo'ófVA'o ' An f ife. 

(a) Cuin * -oubAnc teAc' notm ah nÁ'fc fAn -| AOAin 'f^ 

bfuinm nuA"ó é. 
(6) AbAin uitnin iol.jvai'ó «oo. 

2. buAit, f é Ati -oontif : cÁmigAu c-fe&uA-beAn AinAÓ. 

AbAin au nÁ'ó fo -j Aimf eAf, guÁc-CAicce, uithin iotn*M'ó -oo. 

3. AbAin uninn lotnAit) -oo fo: — 

"Oo fgAoiteAf uAim Ati pnin beAj, 1. ttí't A011 cnuAg An au t^CAbAm fo if mó nÁ f eAn aca pófCA 
le h-ómfij. 

(a) AbAin An mó'ó CoingeAU,Aé t>o f An. 

(b) Cat> tf cuif eAt, -oo ' óinf ig ' ? 

2. "Oo téigeAf fibi'óeAÓcA 1 TJCeAngcACAib tAf aóca. 

CaT) 1f Ultnift UACA1-6 T>0 'ceAttgÚACAlb lAfACCA ' (An CUIfeAÍ 

eéAt>UA)? 

3. AoAtn Af cuuia etbe : — 

beró v& AthÍAt'6 coióc», 1 bei*ó Áti nt)óitin AtiAon Afin. 

ceisceAntiA. 
I. 

1. Contlf A ^neA^Atn "OlAnmillO An SCOCA A« fA£Af\C ntlAlp 6 

ÍAOAin fé leif LA ? 

2. An *oói£ teAC ni 5ti|\ £éAn6<iifeA6 Att fneAgnA é ? Ca-g 
'ttA CAob ? 

3. Cat> é An bf\íg acá teif An bfOCAt •' gtaf ■' ? 

4. Cat> é Att £Áinc t>o ConuAe éoncAtge 'n-A fAtb Atcne Af 
t3iAnmtiiT> ? 

5. An nAtb cit cótnntnjce Ai^e -óo fém ? 

6. A6, cao ette ? 

7. Cat> é An roeAf aW Atgef nA T>Aome it>ij\ bo6c Aguf f Ai-obip 

A1|\ ? 

8. CAT> 'tlA CAOb fAH? 

9. Cat> é An bníg acá te " "Otiine le T)tA " ? 

10. CÁ bfAgA'ó T3iAnniuiT> a 61110 bfó -| tótrcm ha h-ofóóe ? 

11. A]\ 61115 fó 'íia Aigne 50 nAtb fé fé 6omM>m acu 'nACAob ? 

12. Cat> a 6U15 fé ? 

13. Cat> é An 6úif gun 6eAp fé 1 n'Aigne fém 50 j\Atb fé 
f>ctoT>Ab 6ut£e ? 

14. An pAtb fé ceAnAthAit aj\ n* t>Aome ? 

15. CÁ Of tOf T>1I1C ? 

16. Oo cAiVleAT> t>time oof nA cómAnfAnAib tÁ, cé'n bé fém } 

17. An T>et§ OtAnmuro fé t>ém An cópnAttn ? 

18. Aj\ tAOAin fé A|\ T>cúif teif nA T>Aoine a buAit urnie "j é a: 
T>ut Ann ? 

19. cat> fÁ gun teAnAT>An é ? 

20. At\ CAién f An te "OiAnmufo ? 
2 1. Ca bflOf T>tl1C ? 

22. 1pé T>eine cao T>tibAtnc fé teo ? 

23. Cao é An 6neA6 é ? 

24. Cat> a cuigf á ó'n bfneA^nA fo ? 

II. 

1. An bf AgA^ó "OiAnmmo cuineAO oinnéin ó tiAtfte nA clne ? 

2. iTlAnA bfAgAf), contif a ctnceAT> fé AmA6 50 mbtoo fé Ant? 
ntiAi|\ a bioó a tei6éro An púbAt ? 

55 56 TTMóeÁt riA buiLe, 

3. Oao a cuj; 'Oid.nmuix) 50 cig "Oo6cúi|\ íTIac Suíbne tÁ ? 

4. An nAib An x>inneAn An LeAC-CAoib noimif ? 

5. tluain a f noif fé ^eACA au cige cax> a mocuig fé ? 

6. CÁn §Aib fé AnfAn ? 

7. An buAit f é An -oonAf ? 

8. Cax> a 6onAic f é if a§ ? 

9 CÁn óuin fé" a *6á lÁim ? 

10. A^uf cax> a x>em fé "teif An bfeoil ? 

1 1. CÁn f éuc An x>o6cúi]\ ? Cax> 'ha CM>b ^un £éu6 fé ? Cao 
a óonAic f é ? 

12. Cax> a cuc, AnuAf An fCAiJne é ? 

13. CÁn $Aib fé nuAi]\ a cÁimg fé AnuAf ? 

14. Cax> é An nA-ÓAnc a óonAic fé Ann ? 

15. An CÁIU15 ionc,nAX> f feAni; A1]\ ? CÁ bpof x>uic ? 

16. An 6uin "OiAnmuix) Aon Cf uím Ann ? CÁ bfiof x>uic ? 
r 7. 1 nx>ei]\e nA x>áLa cax> a x>em An x>o6cúi]\ ? 

18. Cat> a x>em "OiAnmuix) AnfAn 1 cax> x>ubAinc fé ? 

19. Cax> é au 6úif 5Up5LAoit>fé * T)oócúi]\ nASniAomce J Ain ? 

20. An bf a§a*ó ua t>Aoine ptéifiti|\ mAgAi'd 'f a' rnéit) fin ? c& 
bfiof X)U1C ? 

21. Cax> x>eind man §eAlt Ain ? 

22. ' bei<> Án ux>óiciu auaou ahh*; cé'n b'iAx> An bei]\c ? 

23. Cao bA x>ói§ leAC A 6eAp "OiA]\muix> bo6c ? 

2.— miceÁl nA btnte. 

CfrlSCeATItlA. /. Cax> é An f A§Af fgéit é feo ? 

2. CómnÁx) ioin beinc, meAX"> ? 

3. cat} Ab Ainm x)óib ? 

4. Ci&'cu 'cu a bí ac, ceifciú§AX^ ah t>ume eiLe ? 
5 Cao í An 6éAX) 6eifc a 6ui|\ fí 6uige ? 

6. Ca-o é An bní§ acá Le "connuigeAcc -j fi6e bt/iA'ÓAin ' ? 

7. Conuf a ffeA^Ain 1Tlí6eÁL í ? 

8. A^Uf CAT) a 6uin AbAiie A1]\íf é ? 

9. An f a-oa a bí fé ac, ceA6c AOAiLe ó'n u^LeAnn ? 

10. Ca-o é Ati f A§Af rteAunA é ? 

11. CÁ pAib An fnuCAn A5 nuic ? 

12. CÁ ]\Aib An biolAn Ag fAf ? tníce^l tia buite. 57 

13. Cé h-iAt> a bl a$ ice Ati bioÍAin ? 

14. CÁ nAboAn bAiiigce ? 

15. "11Á6 fUAf\A6 A11 01AT> 6" cé T>ubA1]\C é f1T1, "| CAT> T)Ó gO 
pAlb A11 C-é AT>ÚOA1j\C é A£ CA^AIfC ? 

16. Cat> é An biA"6 nÁ cuinfeA-6 mAfmuf aj\ *óuine, t>o néin 
mi6lt? 

17. Coniif a bí mí6eÁt nuAin a fnoif fé An gteAnn ? 

18. Cé aij\ guf lAnn fé biAt^ ? 

19 A^uf cat> é au fA§Af fneAgnA a fUAin f é ? 

20. Cat> a -6em au 6uit> eiie acu P 

21. Cat> a -6em mteeÁl AnfAn 6óm mAi6 teo? II. 

1. Cat> a feóÍA* ifceA6 *f A ' JteAnn tÁ ? 

2. Cat> a 6ug Ann í ? 

3. Cat> a 6uin fí Aifce *] CAt> 'ua 6Aob ? 

4. CAt> é au f AgAf btnncíge \ ? 

5. CAt> a *6em n& T>Aoine buite ? 

6. An nAib mAC aVIa 'f a' gteAnn ? CÁ bf iof t>uic ? 

7. HuAin a bí An búinceA6 cj\ío6nui§óe aici, ca-o a •óem 
Ait bó? 

8. An LeAn nA t>AOine í ? 

9. Cat> a 'óeineAt>An ? 

10. An nAib An ^teAnn AnA-UAigneAÓ 'ua -óiaio fin ? CÁ 

bflOf t>U1C? 

11. An fAt>A 'tiA tmai* fAn gun ÍAbAi]\ Aoinne Ann ? 

12. Cé LAOAin 1 cat> T>ubAinc f é ? 

13. Cé teif pin ÍAbAin f é ? 

14. An bfUAi|\ fé Aon f neAgnA ? 

15. " CÁn Ainigif í ? " Cé oubAifc 6 fin f cA6Ain ? 

16. Cat> t>ó 50 nAib fé A5 cAgAinc? 

17. An fneAgAin Aomne é? 

18. An fAT>A 'tiA 'óiai'ó f^n gun tdbAin Aomne ? 

19. cé LAbAin AnfAn ? 

20. cat> a ^em f é f An aj\ t^bAin fé ? 
2i. Cat> 'ua CAob 50 fAlb fé f eA|\^A6 ? 

22. Cé Ain gun -féu6 fé -j cat> T>ubAir\c f é ? 

23. 'tlA -61A1-6 fAn cat> a cÁimj aj\ míóeÁt? 

24. An f at>a a bí fé A5 f eiéeAm te cAinc An f in 015 téic ? 

25. Cat> é An céuj\mA a 6aic ,ré Ag bpAc aj\ au gceifc a 
óuin au jAnfún ? 58 Ce^fVbAtt btn'óe ti* ti-AthpAti. 

26. A£tlf Atl fAT)A 'tlA t)1A1T) fAU 5«]% t^bAlp AU feAJ\ 1HÓ]\ ? 

27. An tnó btiA-ÓAin A|\ fAt> a 6Ó5 fé 6un Ati méfo fin CAinoe 

OO tbéAtlAIÍl ? 

28. Cat> -oubainc CÁic titiAip aij\i§ fí ah f geut, ? 

29. &U A£ ttlAgA'Ó A bí f1 ? 

30. Cao a betn t)o rhíóeÁt fitteAT) AbAite Ainíf ? 

3.— ceAtibAtt btn'óe ha ti-AttitiÁn. 

cetsueAtittA. 
I. 

1. Ca-o if Ainm t>o'n f^eut fo? 

2. Cat> 'ua CAob gun gtAotiAT) CeAnb^tt btn-óe riA «-uihf\An 

A|\ C. ? 

3. CAt> Ab Aitim -oo'ti £eAj\ a buAtt uime aj\ ah mbócAj\ La ? 

4. CÁ |\Aib CeapbAUl Ag t>ut P 

5. An beAiitiui§eAt)A|\ t)Á 6éite ? 

6. Cat> í au ceifc a 6ui|\ Uat>5 6un CeAnbAtt? 

7. Cat> t)ubAi|\c CeAnbAtt ? 

8. Cao é Ati ^tió a bí A5 Uat>£ a^ Cfoif Ati UeAmpAitt? 

9. CAt) é Ati bníg acá teif Ati bfocAt "meiceAt" 

10. Gat> t)o b'Áit te Ua-ój -oo'ti meiceAt ? 

11. "tlí T>eir\im tiÁ gu|\ mAic ah c-Am é." tnínig é fiti -| cé 
oubAinc é ? 

12. Ca-o é An fgeut a bí a$ Uat>5 Ua h-éAttuiJce 1 t>CAob 
Ce^nbAitt ? 

13. OÁj\ éutc au fgeut AmAó? 

14. Conuf a 6utn CeAjVbAtt é féin 1 n-Ai6ne T>óib ? 

15. Au bfuVt An béA|\fA t>e gtAU-iheAbAin a^ac ? tTIÁ ca, 
AbAi|\ £An teAbAn é. 

16. Conuf a CAifbeÁnAn Ati béAj\fA 50 nAib CeArib&tt 'ha 
ftte, 'nA óeotcóin, f 'ua iomÁnuiT>e ? 

17. tluAin Ainig CeAnbAtt An fgeut cat> a -óem fé «j cat> 

■OubA1|\C fé? 

II. 

1 T3o bíoo ceifc ac, cun iongnAT> An Úat>£ tl«At> 1 gcóihnurge, 
cat> í au 6eifc S ? 

2. An theaf fé nÁn bfévoin t>6 féin t>Án t>o 6uj\ te 6éite ? 

3. cÁ bf tOf t>utc ? Ce^b&tt bui'óe ti^ n-AriipÁn 59 

4. An Aini£if niAth n* cní mo6e nÁ|\ bféi-oin ■o'fogtuim ? 

5. AoAin im' óiaió iao : — 511*, féile, fiLróeA6c. 

6. SeAO ! UAb^i|\ otnnn &n f fveAgnA a 6ug CeAnbAÍt Ain. 

7. An 6j\eio Ua-o^ é ? 

8. Cao é An geAll *oo 6uin CeAnbAtX leif ? 

9. An |\Aib UA'óg fÁfCA leif An ngeAtl ? ^ao *nA 6Aob ? 

10. '"OÁ bfAjAmn éipe • Ain." Cé -oubAipc ó fm ? Cao 

A1|\ 50 nAib fé A5 CAinc ? 

11. Cé buAil úmjDA AnfAn ? 

12. Cao a bí A5 éAtnonn Ó5 £Á óé^n^m ? 

13. Cao é An to6c a fUA'n Uaó^ aj\ obAin ©Amoinn ? 

14 Conuf a beAnnui£ e. oóib, f ca-o t>ubAin6 yé te Ua-6c, ? 

15. C&bAij\ oútnn pneA^nA UA105 ? 

16. Cao é An c-ójvouJa'ó eVLe a 6ug UA05 o' éAtnonn? AbAin 
t n' focAÍAib fém é. III. 

1. "b'féioin nin bpeAfnA oAm niAth é. M Cé -oubAinc é fm ? 
CAdAin a t>ubAi|\c f é é ? Cao oó 50 fAib f ó A5 CA^Ainc ? 

2. "OÁ mbeAÓ fÁt t,e oéAUAm a*; Ua^, conuf a oéAnfAÓ 
ré é? 

3 Cé 6onAic An cniú]\ AnfAn ? 

4. Cia'cu 'cu ÍAbAin leif ? Ca*o \ An 6eifC a 6tnn fé 6ui$e ? 

5. Uaoaij\ fneA^nA t/iAm t>úinn. 

6. cao é An c-ó|\ou§aó a cug Ua'ój 00 tiAm 1 oCAob An &A10 ? 

7. Cao -oubAinc CeAnb^tL AnfAn le Ua-ó^ 1 ocAob nA tuinge ? 

8. A^Uf cao oubAifC Uaó^ teif 1 'ocAob An bÁio ? 

9. ' UÁ mo cÁfc leAnnA bei|\6e AgAm-fA.*' cé oubAinc é 
fm «j ca6aih ? 

10. t)UAi|\ A1|\1§ Uaó^ An tnéit> fm cao oubAinc fé ? 

11. Ca-o é An 6éAt> blne t>e'n t>Án a 6úm UA05 a gAn 'fioj 
%>6 f óin ? 

12. AbAin An cAfnA Ure t>e. 

13. AbAif An cnlomAo tíne -j aii ceA^nAmA-ó Une *óe. 

14. Cao é An meAf a bí a^ CeAnbAtt, A|\ au béAff a ? 

15. CAt> -oubAifc UAt)^ nUA1|\ A1f1§ fé An béAf f a ? 

16. Cao é Ati Lo6c a fUAin r e ai|\ ? 

17. "tlí h-Aon mAi6 beic leAc." Cé oubAinc é f m ? cé 
M»if 50 nt>ubAij\c fé é? -| ca*o 'iia 6Aob 50 noubAi|\c f é é ? 4— lotnnott Aitne. 

ceisueAtitiA. 
I. 

1. CÁ f\Atb AU £f\Áf Aélf\ Ag Out ? 

2. CAO é Atl gnÓ A bí A1ge AUU ? 

3. Cao é ah bníg acá leif An bfOCAÍ ' 5i\ÁfAéi^\ , 7 

4. Cacaih a f noif f é SpÁit) niAgcnomcA ? 

5. Cao 611150 50 f\Aib fé Ag féuóAinc 'ua éímfOAUl Aguf é Ag 
gabÁil fíof "bócAn tiA Sop ? 

6. Cat> oubAtnc fé le feAf\-An-cí§e nuAin a bí fé Ag •otil a 
600 Ia* ? 

7. Cao é An fAgAf ouine a cuifeA'ó tfceA6 'f a' leAOAró 'ha 
ccauuca? 

8. Cao é Ati cómnÁ-ó a bí ioin An mbeif\c ? 

9. " n1 món t>om bei6 A]\ aii aoiia6 AnA-tho6." Cé otibAine 
é ftn, -j cé Leif 50 uoubAinc f é é ? 

10. Cacaiu a t>ubAtj\c An cinncétp 5LAOOA6 Atn f éw ? 1. CÁ |\Aib An •oume bneóice ? 

2. " UAbAf\f avó fAn fionn-fuAf\A , ó bf\eÁJ ■óo." Cé oubAtnc 
é rm, -j cao oó 50 f\Atb fé Ag cAgAinc? 

3. Cao é An bníg acá teif An bfocAt " fionn-f UAftA-ó " ? 

4. TluAip a cÁtmg An ooccúif\ 6ajv u-AVf, f An 6óin Aice cÁn 

6U5 fé AgAI'Ó ? • 

5. Ca'o é An 6úif 'nÁf\ éutg fé nÁ f»Atb An cig ceAnc Aige? 

6. Cao é An fbÁinc 'oe'n beAbAió go ftAib An cmncéif» 'ha 
lui£e Ann? CAt> 'ha caoo f An ? 

7. Cao é An 6Ó1|\ beAf\f\6A, if oóig teAc, a bí Ag An 
nooócúin ? 

8. Conuf a bí au fobAl f An fAobAf» Atge ? 
9 Cao a oem fé te fDÍAofg An cmncéAnA ? 

10. Aj\ 6eAp fé gunb'é An oume bneótce 00 W Ann ? 

11. nÁ f\Aib betfc 'f A ' teAbAi'6 ?' 

12. Cé'n b'é au CAnnA «oume ? 

13. Cao 'iia CAob nÁ feACAig An t>o6céif\ é? 

14. 'SeAO 1 nuAin a bí An fDÍAOfg beAfvncA Ag au noo6cúin 
Af imúig f é AbAtle ? 

15. CÁn oeij fé -j cao a bí Aige *Á •óéAUAtn ? 

16. nÁn món au metrgeoin é? 

17. Cao é au 6umA, tf -oóig Leac, 'ua f\Aib yé uuaij\ a bí 
«a bj\AonA6A 50 1étf\ óIca Aige ? 

60 lompotl ^ittie. 61 

III. 

r Cao é a« 6úif gun p\X fé caj\ n-Air Ainlf 50 ocVn ci£ 
a^ theAf fé Ati oume bneoice beic Atin ? 

2. tltiAin a cÁmtc, fé 50 oci'n ci§ cao a oein fé ? 

3. conuf a bi An cAlAtn fé n-A 6ofAib "\ cao fé noeÁn fAn r 

4. Cao é An fcAio aj\ a f Aib An betnc a b1 'f a' LeAbAio An 
póio a bí An oocctnn Amui6 uaca ? 

5. CÁn feAfAiin An oo6cthf\ ntiAin a fcÁmij; fé ifceAÓ -j cao 
a bí 'nA lÁiih Ai^e ? 

6. tltiAin -féuó fé An óeAnn An otnne bneóice, oaj\ Leif, 
cao a cÁimj A1|\ 1 cao nA CAob ? 

7. Af meAf f é t;un fÁf An §f tiAij An f ai-o a KS fé Atntnc ? 

8. Cé bi* Ann m Aon 6on ? 

9. An óem An oo6ctitn iAf f a6c An An nouine 00 oiaifeAcc ? 

10. An eini§ Letf ? 

11. '"Oo buAio pn Aj\ a bfeACAf-fA niAih fóf o'obAin." cé 
otiOAinc é ftn i cao oó 50 fAtb fé 'Á ca^óijac? 

12. " Cao oéAffAio oo6ctnní éoncAige -j !}AiLe Áca cLiac 
ntiAin a neoffAf An f^éut fo óóib." Cao é An fgétil é ? 

13. ttlAtfel tlÁn thón An c-AmAOÁn An *ooccúin I Cao fé 
noeÁj\ An AmAOÁncACc? 

14. An mó otnne a bí beAffCA Aige 1 noeAnmAO ? 

15. Cé'j\ b'iAO An bet|\c? 

16. Cao a oem fé leif An oÁ LomnA ? -j cao ótii^e fAn? 

17. Af mAiom AmÁineAó a bí 6ú$Ainn cAicin a o' einig An 

gfÁfAélf? 

18. An a ceAÓc AmAÓ Af An leAbAio oó cao a 6onnAic fé 
a 6tM]\ longnAÓ Ain ? 

19. Cao a 6tnihntg fé 'nA CAobP 

20. Contif a bí fé A5 ctin nA ftíg» oe? 

21. CAO é An ftíAOAf a bl f é ? 

22. Cao a 6tnn An ca]\c aij\ ? 

23. Cao a 6onnAic fé 'fA' cobAn ? 

24. Cao a •óem fé AnfAn ? 

. 25. Cao otiOAinc fe te f eAf An-clge ? 

26. An AnVLAtó a ceAp fé nÁn b'é fétn a bl Ann 111 *on óon? 

27. Cao a JÍAoófÁ An a Leiceio fin t>e meAnAC*"lt? 5.— S5titiAi*óeAéc Ati teASA. 

ceisceAntiA. 
I. 

1. CÁ ]\Alb Atl f5U]\A10eA6c A]\ fltibAt ? 

2. Cé'n b'é au rgeutAit>e? 

3. Caúaiu a bí ah fjjeut ínfce Aic,e ? 

4. Cao bA t)óig te oume a beAt> ac, éifceAcc teif au fgeut 

CAO 'llA CAOb fAU ? 

5. "toreA|A|\ Liom 50 mbemn 'f A ' bAite." Cé oubAipc é rm 

CACA1U ? 

6. Ca-o ua CAob ^tif\ bfeA]\]\ teif beic *f A ' baite? 

7. Cé a ffeA^Aif é? 1 cao é *m ffeAg^A a cuc, fé Ai]\ ? 

8. 'Oao é aii f A§Ar oume Ati cÁittiúin ? 

9. Cao Ar 50 mbíoó fé 1 scómnuioe ac, mAOióeAm ? 

10. "UÁcúfAin éi£in eite a]\ ifiuíncin ha foiti^e." CéotibAinc 

fin ? -] cao 'ha CAob 50 nt)ubAi]\c f é é ? 

it. Cé'n b'iA-o muíncin ha noitfge ? 

12. Cao í au AnAgómc a bí ioin tÍomnAtt rnón «j Ati cÁittiúin? II. 

1. Cé 6uin oeine teif An AfAgómc -| conuf ? 

2. Cé'n b'é " f eAn ah ÓAipín b]\ic" ? 

3. An néiocig ixthnAitt teif ah rocAnugAÓ a oem SeÁn 
eACOfCA T 

4 conuf a CAicu fé teif An t)cÁittiúi|\ ? 

5. &6 mAn fin fém aj\ teog fé Ain # 50 f\Aib fé fÁfCA teif T 

6. CAt) é au c-Aiiif Af a bí Ai^e aja "ÓómuAtt ? 

7. CAt> a cuc, cfÁifce t)o "ÓómnAtt cun au beAfc a óéAUAifi ? 

8. Conuf a bAinfeAO fé fÁfAifi t)e'n cÁittiúi]\ t)e bA]\]\ a 
cmo mAJAIt) ? 

9. bí t)]\o6-Ainm Ai^ef ua cómAff AUAib a]\ áic Áijvgce, CAt> 

é Atl Á1C é ? 

10. *Oo cÁftA gun focA]\uiJ bei]\c eite au out 50 ocVn Áic 
pti au oió6e 6éut)UA 6un gnó Ái]\i§ce 00 oéAUAtn auu, cé'fl 
ViAt> au beifc -j ca-o é An ^nó é ? 

11. CAt) é AU 6Úlf £Uf CO§OA]\ AU Á1C fltl ? 

62 SjjuftAitieAóc ati t^e^fAj 63 

12. An nAib Aon 6omne acu 50 mbeA-ó "OómnAtt ttlon -j An 
cÁittiúin Ann, teif ? 

13. Cia'cu t>ume acu a óuai-ó a-o' lAnnAt-ó ua cAonA6 ? 

14. Ca]\ gAib An feAn e1 ^ e ? 

15 nuAin a f noif fé cúmne nA noitige ca-o a 'óeiu fé ? 

16. Ca*o bA •óóig teif a 'óúifig é? 

17. Agtif An b'é a úiac a bí Ann ? Cé eite ? III. 

1. flUAin a cÁmi£ "OómnAtt ro cómne ha neitige An nAib 
aou 6omne Aige 50 nAib Aomne oeo ÍAifCiJ -oe'n f aIIa ? 

2. Coniif a n«5 fé An cÁittiúin teif ? 

3. CAt> a *óem fé teif An T>cÁittiúin nuAin a f noifeAt>An 
An 6úmne ? 

4. Cat> a ■oem An f eAn éíof «j cat> -oubAinc f é ? 

5. CAt> é An 6útf 50 nt>nbAinc fé é fm ? 

6. CAt> Ain gun éuíthnig "OómnAitt nttAtn Ainij fé An gtón 
Uifctg ? 

7. Contif a 6uin fé fgeón 1 muíucin An teAfA ? 

8. " Oo f pob p téi Af mo lÁniAib é." Cé -oubAinc é fm 
1 cé ■óó 50 |\Atb Á CAgAinc ? 

9. CAt> a "óem An tóceAihnAÓ a b< ÍAtfCig -oe'n f aIIa nuAtn 
* óonnAic fé au t>ume 1 n-meAt> nA caoj\a6? 

10. A^Uf CAt> tUAn geAtt aj\ An t>cÁittiútn mbo6c? An 6Áinig 
Aon eAg^A Ain-feAn ? 

11. Cféif ceA6c cui^e jréiu ca-o Ain 50 nAib fé aj cuítúneAm 
i n' Atgne fém ? 

12. CAt> AintJ fé AnfAn ? 
X3. Cé bí Ann ? 

14. A^uf cé meAf An cÁittitnn a bl A£ ceA6c ? 

15. CAt> -oubAinc An feAn cuAf ? 

16. Aguf cAt> t>ubAinc au cÁittiúin 'Á f n cAgAtnc ? 

17. CAt> t>ubAinc au feAn 6uAf Ainíf ? 

18. 1 ut>eine ua CAince cAt> a t>em f é ? 

19. CÁn cuic au 6AonA ? 

lo. CAt> é au f5]\eAt> a 6uin An cÁitttúin Af ? 

ai. CAt> a ■óéw au feAn cuAf nuAin Aicm f* ^ué ah cAittiéfA f 64 fttit) éigw ^|t a« jjCApaAA,. 

IV. 

1. Cao a •óein feAj\ a« CAiplti bnic nuaif a ótof fé f^eul 

t> JnVtAtU, ? 

2 ttuAin a téim fé fíof 1 gcúinne tiA noitige cat> ó Att 
cé«vó ní , 6 aja a|\ éuin fé a tám, -j cAt> -oubAipc fé ? 
3. Cao Ain gun nuc, fé AnfAn ? 
4 tltiAin a cutn fé An c&nnA ceif c cAt) a •óem fé ? 

5. CA*o é An fneA^nA a cug An cÁiU/ithn Ain ? 

6. CACAin a CU15 SeÁn An ueAfA cé bí Ai^e ? 

7. "1f t>ócA 50 bfuVl *oeii\e Uom Anoif munAb lonAnn A'f 
ni&ih." Cé -ouoAinc é pn -j cACAin ? 

8. Cax> \ Ati ceifc a cui|Á SeÁn 1 »ocAob ua caoj\^aó ? 

9. Ca*o é An f fveAgnA a f uaij\ fé -j cé uai*ó ? 

10. Conuf a fUgA'ó An cÁiltiúin AbAite óun cíge An LeAfA ? 
Ii. CACAin a connAic SeÁn 50 mbA teif féin An CAOÍfA ? 
12. " Oióce fúgAc, mAfOtn bnónAÓ, 

A jeAnnÁm -oumn, if otc t)o §nó-fA." 
Cé t>ubAij\c An LeAc j\Ann fo -j cAt) t>ó 50 |\Aib fó 'gÁ CA^Atfc ? 6.— tlllX) él51t1 Aft Atl SCAPAtt. 

ceisueAtitiA. t. An mbío-6 ttA púcAÍ ac, t)éAnAm meAj\CAilX t>o SeÁn Ua 
n-lA]\lAice teif ? 

2. Cax) a connAió fé uAin étgtn ? 

3. At) mó t)niocÁin a X>\ Atge, -j cao é An f A§Af iAt> ? 

4. CAt) é An cflí£e mAifeAccAinc a bí acu ? 

5. HuAin feACfÁ Af An bfeinm, An An gcéAt) AritAnc, c&t> a 
£vopeÁ uaic ? 

6. Aguf cao iAt) tiA f mAOinc^ a ciocfAt) ifceAÓ 'ic' Ai^ne ? 

7. Ca-o a fiAffóócÁ •óíoc fém ? 

8. Conuf a geóbfÁ fneA^fA aj\ nA ceifceAnnAib fin ? 

9. CAt) é An mí-Á'ó fé noeAna -o'ACAtn SeÁm Uí lAnÍAice 
An t)éifiJeAéc út> t>o cójjAtnc, -j cAfA-o \,e beACA t te cíof •oo 
bAinr Ar a« Áic ? tiut> éijpn ^p o.n 5C0.p0.tl. 65 

II. 

1. Cao a 6Ai6feÁ oéAnAth 6uii 'fiof a beic a^ac nÁ nAib aw 
áic 6óm h-otc Aguf -o'féAó fé cahiaII uaic ? 

2. Cao a 6íofÁ Anf An ? 

3. A]\ bpiÚ UA fpÁpATIIIA A bí 1*01^% UA CA|\|\A15|\eAÓAlb oa 
fao6]\Ú ? 

4. Cao féuofAÍ t>o 6uj\ ac, fÁf ioncA ? 

5. An bpéioi|\ iao t>o f Aocnú le céAÓCA ? 
6 conuf a cAiccí iAt) t>o fAocnú ? 

7. CÁ bjTAÓcí An LeAfú 'nA gcóin ? 

8. Conuf Aifcf uígcí An teAfú Ann ? 

9. An oói£ teAc gun 6]\uaio An obAin *o'acai]\ SeÁin a leicéio 
o •óéAUAm ? 

10. Conuf a beAÓ An fgeut acu t)Á mbA nÁ cunfAÍ aoti 
LeAfú o]\6a ? 

11. Conuf a bí An fjeut Ag a6aij\ SeÁm uuAin a -ó'éinig a 
6lAnn fUAf 6uige ? 

12. An món An muinigeAn a bí Ain, -j cao é An fA§Af iao ? 

13. A]\ -óuaL -oóib beic 50 WAié 6un oibfe ? Cao 'ha cAob 
50 noeineAn cú é ? 

14. Conuf oibnigeAt)íf au caLaiu f óJauca ? 

15. An noeimoíf úfÁit> -o'aou nuo 1 bfuinim cApAitt ? Caó 
tia 6Aob nÁn -óeinioíf ? 

16. Ca6aiu a bíoíf a^ obAin *f A ' Í>ouca6, -j cAt) í ati obAijx 
a oeimt)íf Ann ? 

17. Conuf a iu^Aiolf An móin AbAite teo ? Ca*o 'ha CAob ? 

18. Cao é An nuo bA fAJAfiule t>o bí 'fA* 6ómAnf Anacc ? 

19. A^Uf cao a óemeAÓ cuio oef nA cómAffAn leif au móin > 

20. Cao cuige ? 

21. Au ocuc,Aioíf ua6a 1 n-Aifge í ? 

22. Ca6aiu a geibcí geAnnA-cuio Ainicjt) tiinci ? III. 

1. An uoíoLao muínci|\ lAntAi6e aou ihóiti ? 

2. Cao a bíoó acu 'JÁ 6uímneArh fflA|\ JeAÍL aij\ ? 

3. Cao é au cniobtóio a bí 'fA' fgeut ? 

4. Cao iao ua ceifceAnnA a bíoó ;Acu 'gÁ fiAf nuige -ÓÁ cáilo 
fcguf a bíoó a^ óéAnAm buA]\6A óóib ? 

5. fé oeine cAt> Ain. gun focA]\uigeAOAj\ ? 

6. CÁ bf uAnA*OA|\ An c-AingeAo 61315« ? 66 tlux> éigtn aj\ ati ^CapaU,. 

7. CAO 'flA UAob UÁ]\ mnfeAOA]\ o'Á n-ACA1]\ Atl OOA1 |\ A bl 
á]\ ptlbAt ACU ? 

8. ClA'cU feA|\ ACU 6UA10 50 h-AOHAC ttlAg6]\omuA ? 

9. Cao é Ati ^nó a bí Aige Ann ? 

10. An nAib An éuit) eile acu aj obAin ah Lá fAn mA]\ b* 
£uaó leo a beiu ? 

11. CAt) 'íia UAob T 

12. AmAÓ 'f^* tÓ CAt> A blO-6 ACU O'Á 'ÓéAUAth ? 

13. Um upÁunónA cÁ]\ §Aib beinu nú uniú]\ acu ? -| cao óuige ? 

14. An ]\Aib fé c^gAiue a]\ úuiuim n& h-oio6e ? 

15. Ca-o 'nA u<*ob nÁ]\ lúeAOAn. Aon u-f uvpéAn ? 

16. AnfAn cao Ain gup focA|\uigeAt)An eAuonÚA fém ? 

17. Ca-o 'nA UAob nÁ]\ oeigeAOAn 'ua 6oinmb ? 

18. Conuf a uÁimu, a noniouÁin -j An cajjaU, a gAn f iof oo'n 
ufeAu-oume ? 

19. Cao iao tiA ceifueAnnA a 6uineAOA]\ óun a nonioéÁp mA]\ 
JeAÍi AJ\ AU ^CApAtl ? 

20. Cauaiu a 6uíihní§oA]\ An a o'mufinc o'Á u-auaij\ 50 |\Aib 

CAp^ll ACU ? 

21. CÁn 6ui]\eAOA]\ au capaIL 1 5cói]\ ua h-oró6e ? 

22. Cao fé noeÁn é fm ? 

23. Conuf a beAÓ flí£e 00 auw ? 

24. HuAin a fuigeAOA]\ 50 léin 6un b$ó cao í An ÓAinu a bí 
A|\ fiubA^ eAuonuA ? 

35. An món, oa oói§ leo, a geobAioíf aj\ uaIaó mónA -j cao 
'ua úAob ? 

26. CAO A UAbA]\fAlOÍf A^Alle leO A]\ AlfgeAO UA UlÓUA? 

27. "OÁ bA]\n f au, cao é au bÍAO poltÁm a beA-6 acu 1 gcóiji 

*u eAnnAij ^ AU USAth]\Al6? 

28. Aguf cao Af 50 mbAinfí x\áa mAiceAfAÍ fin 50 Léin? 

IV. 

t. tlUAi|\ a bí An ftnpéAf tuue acu 00 fteMhnuiJ outne ac« 
AmA6. Cao 6uigé ? 

2. Cao a 6uij\ longuAÓ A]\ au gcuio eite nuAin. a cÁmi^ fé 
if ceA6 ? 

3. Cao oubAinu fé i conuf a LAbAin fé ? 

4. Cao oubpAOAn leif f cÁn niueAOAn ? 

5. Cao a oein beinc acu Leif au ^caoaIX? 

6. 1 gceAnn uauiaiLL cao oubAipc omne ac<I ? 

7. Au,uf cao oubAinc au cauua peAf ? fttlt> £l5W ±V Aíl jC^p^tt. 67 

3. Cat> 'iia £Aob tiif\ thAifc teo fetfceAth 50 mAiom ? 
9. An món acu cuaio ao' tAnnAio SeÁtn X>onncA6 ? 

10. CÁ nAib Se^n nómpA ? 

11. An bfutnifce é 6úifeAÓc? CÁ bfiof ouic ? 

12. An lAjvnAo^n 50 cnuAvó aj\ Se&n ceAÓc ^ Ati cApAÍL a 
6'f etf cmc ? CÁ of tof t>uic ? 

13. Cat) í ah ééAO cetfc A cuin SeÁn óúca ? 

14. Cat> é An f neAgnA a bf uaij\ fé ? V. 

1. An etnij SeÁn ? 

2. Cao iat> An oÁ ní6 a bl At^e 'Á óéAttAth 1« AonfeACC ? 

3. Cao iao ti« éetcne cetfceAnnA a ftAfnuig fé 6iob ^ é 
aj cun uime ? 

4. An tfrAifbelm An cApAÍt «a cómAncAÍ cemntf o'ÁtneAth 
BeÁn oóib ? 

5. cao a 6em SeÁn nuAin Aintg fé conuf a bí au cApAtt 
T cao oubAinc f é teo ? 

6. *' CÁ au cómAntA tf f eAnn An oothAn AgAtn aj\ An 
T>cemneAf a beié Ain." Cé «ouoAinc é pn ? Cé Letf 50 
noub&inc f é é ? Cat> é An cóthAnéA é ? 

7. An n-oemeAu cApAtt cíon t>o cogAinc ? 

8. Cao iao nA h-Ainimi6ée a co^AUAn cíon ? 

9 Cao a 6em SeÁn uuAin Ainig fé gup cómAnéA cemnif An 
CApAtl gAn An cíne t>o co^Ainc ? 

10. Cat> a meAfAT>An uuAin a connACAOAn SeÁt\ Ag JÁiní ? 

11. t,e neA|\c gÁiní cao a éetp An SeÁn a 6éAUAth ? 

12. Cao a ca^a6 auiaó Af a oéAu 1 n-meAo cAince ? 

13. Cnéif beAgÁn Aimpne cat> a éug f é f é noeAnA 'ua gceAn- 
itAÓAib ? -j cao oubAinc fé leo ? 

14. An •óemeAOAn nuo Ain ? 

15. tlÁ nAboAn AnA-neAth-éutfgionAó 1 T>cAob CApAill ? Cao 
fé uoeÁn f An ? 

16. Cia'cu acu mif oo'u cfeAn-oume uiAn JeAÍt An An gcApAtl 

•j CAéAW ? 

17. Cao oubAinc An c-AéAin Letf ? 

18. An £Á 6Ó10 oul 50 C15 SeÁn OonÓAé 1 n-Aon con? 7.— seÁti «a gníobtA. ceisueAnriA. 
I. 

1. Cao S Ati jbÁtnc t>e éoncAe éoncAije 50 •octic.CAn Cacaij\ 
Onumne Ain ? 

2. "Onéin •óeAbnAim am fgéit ca-o Ain 50 ocu^cí " An Cacai]\" 

AgtJf An " *OnUinn " ? 

3. Cotitif a cutc fé AttiAé gun jIao'óa'ó " CACAtn "Onutnne " 
A|\ aíi moAtte ? 

4. Cé'n b'é " Barry the Rake " -j cÁ]\ 6ómnuig f é ? 

5. Conuf a 6ocuigeAt> fé é f ém T 

6. CAt> OA ftíge OeACA t>0 1 tJCOf a6 A f AO§Att, AgUf CAt> fé 
1toeA]\A -ÓO é CAbA1|\C fUAf P 

7. CAt> •óeineA'ó f é ttiAn geatt aj\ ha fgoiteAnnA " nÁifiúncA '* ? 

8. CÁn cuij\ Ati c-Acai|\ peAt>A|\ Aicne Ain? 

9. CÁ|\ Ai|*c|\igeA , ó An f a$a|\c ó pAj\óifce Citt thjvo ? 

10. Cé Aif cntg é ? 

11. Cat> iAt> nA pA^óifcigeAÓJA 'nA]\ 6aic fé cnéithfe fAn A 
DCÁmig fé CAn n-Aif 50 Cttt Úint> ? 

12. CAt> 'riA CAob gtin cmneAt) 50 Citt tít]\t> é ? 

13. Agtif uÁ |\Atb fAgAnc |DA|\óifce Ann ceAnA? 

II. 

1. CAt> e An gnó a bí ac, An bpnín ó £onc nA Sgetce ■oe'w 
Cf A^Anc ? 

2. An fAt>A 6 ^onc nA S^eice Citt thjvo ? 

3. CAt> S An cótn bócAin a bl A5 An fA^Anc ? 

4. Cao í An beAnnAÓc a cuc, An ftnín beAg t>o'n cfA^Anc 1 
CAt) 'nA CAob 50 nAib f é btii'óeAó x>é ? 

5 CAt> 1At> nA CtíAinifgl A bí Ag An fA^AnC 'Á 6«]\ A]\ Atl 

bfinín niAn c,eAtt An nA cótriAnf AnAib ? 

6. CAt> é An cúncAf a fUAtn fé aj\ "Barry the Rake " ? 

7. CACAin a bl An t>noc-Aimf in Ann ? 

8. CAt> a oem fA^Apc pAnóifce bAite tÍlifcéAtAig, ntiAín a 
bí ati ^ÁbcAn Atin, 6un a 'óAome t>o 6oimeÁo ó'n AthgAn ? 

9. CAt> •oob' Atnm •oo'n cfA^Anc fAn ? 

10. cé bí A5 cnÁ6c An An fA£Anc fAn -j cé teif ? 

11. Ca-o S An 6eifc a 6uin fé 6un An Acaj\ peAOAf mA|\ £eAtl 
^n, i ca-o é An y neAjnA a f uAin f é ? 

63 SeAn 11 a 5|tíobtA. 69 

III. 

1. CÁn ihAin SeÁn Ua 5j\íobcA ? 

2. Atl ]\Alb fé jDÓfCA "] Atl |\Alb AOn mui|\l£m Aip ? 

3. Cia'cu cAilm nú buAÓAitt au cé bA fme acu ? 

4. CAt> é ah fA$Af «oume SeÁn ? 

5. An n Aib a beAn ^oncA ? 

6. 'S -oó6a, gun. CAiLín ciaIÍiíia|\ a mgeAn ? 

7. ttlAifel 11Án ihóji An cjvuaJ iat> — cnmjv neAth-goncA 1 
n-Aon cig AihÁm ? 

8. CÁ|\ imti§ A« iDAnjAAÓ Lá «j cAt> é An ci§ 50 nt>ei§ fé fé 
n-A t>ém P 

9. CAt> é An ^ÁbcAn a bí A1j\? 

10. Ca-o 'nA cAob 'nÁn. t>ei$ fé 50 t>cí nA ci£6e mó|\A 1 n-meAt> 
t>ut 50 cig SeÁm ? 

ii. Cat> a thocuig fé fA]\ a |\Aib fé 1 bfAt> Ann ? 

12. CÁn 6uin f é SeÁn At>' iAnjvAit> nA mme ? 

13. CAt> a JU15 SeÁn leif 6un nA mme a cVbAinc AbAite teif ? 

14. An bf uai|\ f é An thm ? 

15. tluAin a óeifdj An bAnnAÓ é 'nA c\Aob cAt> t>ubAinc SeÁn? 

16. tluAin a fiAfnuigeAt> t>e SeÁn An j\Aib ocnAf A1|\ CAt> é 
An f neAgnA a 6u$ f é UAit> ? 

17. An mif SeÁn An fijun neP 

18. An 6ai6u fpeA^nA SeÁm leif An mbAnnAó ? 

19. " tlí éAOAfVFAinn te nÁ'ó t>óib é." Cé t>ubAinc é fin -j cAt> 
do 50 nAib f é 'a cA^Ainc ? 

20. An t>CAifbe£nAn fAn 50 ]\Aib SeÁn món~6úifeAc 'nA ftíge? 

IV. 

1% Cat> f An 6óin a Wo'ó Ag An mbAnnAé 1 gcómnuije •] cao 
óuige. 

2. tlUAin A1|\1§ fé cAt> t>ubAt|\c SeÁn cAt> a 'óem fé -j CAt> 
a f gnlb f é fíOf ? 

3. An bfuit An béA|\f a t>e gtAn-meAOAin a$ac ? tHÁ cÁ, 
AbAin é. 

4. CAt> é An bnlg acá leif An bfocAÍ "Iíowúa"? 

3. cé 60 gun éug fé An fgpíbneoineAcc -j cAt> t>ubAi|\c fé 
t>éAnAm téi ? 

6 CAt> é An fotÁineAtfe a cug fé t>o 'ha CAob P 

7. Ca-o fé nt>eAnA t>o'ti bAjijv&A feiceAih 1 t>ci£ SeÁm 6«ti 

gO t>C10Cf At> fé éAJ\ tl-Alf P 70 SeAn tU JpíobéA. 

8. CACAin a fnoif fé t)Aite tThfc^AtA An cAnna h-uainP ^ 
cÁn cu$ fé AgAi"ó ? 

9. nuAin a buAit fé An ■oonuf cé CAimg AmAÓ ? 

10. A.J\ cuc, SeÁn An pÁipéan t)i ? 

11. conuf a fUAip rí uai*ó é? 

12. Cat> twbAinc fi leif An fagAfc nu&in a cug f1 ati 
páipéAn -oo ? 

13. Cat> a t)ein An fA^Anc nuAin a bi An pÁipéAn téijce Ai^e ? 
•j CAt> é An c-ónt)ú a cuc, f é uAit) ? 

14. An ■ocAifbeÁnAn fAn gun óuin An c AóAin niunCAt) fpéif 
1 bf iti-óeACc ? 

15. nuAin a cugA'ó SeÁn 'ha LÁCAin aj\ Aicm fé nÁnV é ah 
rile a bí Ann ? 

16. An fAib -oeAltnAni fímplróe aj\ SeÁn ? 

17. Cat) t)ubAinc An f^Anc teif, «] cat> ónt>ui§ fé t>o'n thnAoí- 
ti§e 'nA CAob? 

18. CAt) -oubAinc An fA^Anc mAj\ teAÍt An An mbAnnAó ? 

19. An bAineAt) An c-ocpAf t>e SeAn ? 

20. An món t>e'n thw a fuAin fé ? 

21. nÁc t>óig leAc gup th&ié An bAil An SeÁn An blúine 
riLi-óeAccA beic Aige ? 

22. CAt) í An ^Áit/ce a fUAin An bAnnAC Laj\ nA ihÁineAó t 

23. Cat> é An cuineA-ó a cuja-ó t>o ? 

94. Cacaw a fgAn An c-AcAin peAt>Aj\ Leif ah bfinín mbeAg- 

V. 

1. n«Ai]\ a f^nlb An fite An béAtxfA cAt> a b1 Ai^e 'Á iA|\f\^t>? 

2. An mó cúif •o'ÁineAm fé •oo'n cfAgAinc gun ceAnc t)ó 
cnua£ beic Ai^e t)o SeÁn tlA ^niobcA ? 

3. Ca-o $ An céAt> cúif ? 

4. ca-o 'tia CAob gun cúif cj\ua§a é fin f CAt> a méAt>ui£ 
An Cf uaj ? 

5. Ca*o í An cAnnA 6úif ? 

6. Conuf a hS An rgeut nuAin a bt a wgeAn 'nA h-óiwrig 
cóm mAic te n-A mnAoi ? 

7. CAt> í An cníthAt) cúif a cug An t>Aj\nAC ? 
8 CAt> $ An ceAcnAniA-ó cúif ? 

9. Conuf a caifbeÁnAn fAn jun meAfA An ^aLa|v a bí An 
8eÁn nÁ t)Á mbA bpeoice a beA* fé ? 

10 Ca-o t>ei|\ An c-ACAin peAt>An 1 t>CAob An btuife fiti-óeAócA 
f *n ▲ f5 n ^ Afl t)A|\nAC I NOTES 

i.— " THERE WILL BE ENOUGH IN IT FOR US 
BOTH."— I. 

i. Siút> é ati T)iAr\TTiuio, ' that is (or, was) the Derraot.' — 3iúx> 

é may applv to pres or past time. 
3, 4. ATti' btviACAn/. . . £u l fuil. The dependent form follow- 

ing atti' b. implies ip or some other verb understood 

before it. # 
5. Óí Aictie A]\ "ó., ' D. was known.' 

9. nÁ |\Aib Atif att ac a ceAnc, ' that that was only his right.' 
11, 12. bA tttó ÁcAf o'Á bÁnn, ' who was better pleased oa 

account of it.' 
15. ca]\ éif bÁif, ' after dying ' ; ' had just died.' 
17, 18. ctiTi cATnce bAinc ai , ' to get talk out of him.' 
19, 20. if tn^n . . . 1TTOTU, ' It is a great shame for ye not 

to leave me alone to-day.' 
tx, 22. ieif att scpeAc . . . cuAf, ' with the grievous loss that 

I have lying up there 1 ' 

x.— " THERE WILL BE ENOUGH IN IT FOR US 
BOTH."—II. 

2. a 5A11 fiof t>o "ó., ' unknown to D.' 

5, 6. buAit . . . att "OoócúfA, ' D. walked east to the doctor's 
house.' 

11. óuai-ó fé ifceAé A]\1f, 'he went in further.' 

12. 13. COTTT1A1C fé ATT bójVO . . . ATT TtllAf . . . ATl COf ÓAOIf- 

f eóbA, ' he saw a big table . . . a dish . . . a leg of mutton. 
— The def. art. is used in Irish to give emphasis, espe- 
cially in describing anvthing unexpected or odd. 

13. 50 ctuAfAib, 'to the ears.'— No ari. required here in Irish. 
16. é fém . . . •óteeAll, ' to do his best to choke himself.' 
ao t 21. •oo LeAc a ftnle Ain, ' he opened his eyes wide,' lit., 

his eyes spread upon him.' 
7» 72 NOTES. 

21. ati nu-o, 'the thing,' i.e., this extraordinar^ creature. See 

12, 13, above. 

22. -oo cóg . . . btiAil, ' he liíted his foot and kicked.' 

23. Agtif é . . . cAócui§ce, ' who was almost choked/ — 

These A£ur phrases should not be translated literally 
into English. They are often relative. Sometimes the 
Agtif may be simply omitted in translation. 

24. níojt rs A t^ • • • É!^ 1 ™» ' h e did not let go his hold.' 

25. A|t tttuVl&c . . . AttiAó é, (he was thrown) ' headforemost 

out at the door.' 
32. geibeAó . . . fétn, ' people found a joke even in that.' 

2.— MAD MICHAEL.— I. 

2. te connutgeACc Agtir rt6e VtiA'óAiti, ' for more than twenty 

years.' 
10, 11. cao é ...?.. . sfteAtititíiAft, ' What kind of place is 

it ? ' ' A queer place.' — The use of cÁ in answer to cao é ? 

is not uncommon. It is like an interjection rather than 

a reply, the true reply following it, after a comma. 
19. ní . . . *n •óuttte, ' it wouldn't give one a surfeit.' 
23. Ati óé<vo . . . utnAtti, 'the first man I met.' 
25-6. An méro . . . éóittgAn, ' those of them who were near me/ 
28. tiíon óutneA'OAn . . . lottAm, ' they paid me no further 

heed/ 
*9» 30. ac itticeAóc . . . bioWin, ' but " to go on " (*.*., 

went on) eating the watercress.' 

2.— MAD MIOHAEL.— II. 

2, 3. Cao t>o reóbrAÍ, ' what should come,' /»/., what should 

be sent, or directed.' 

3. ac bó ... Amú'ÓA, ' but a straving cow.' See 1. II. 23. 

5 ati btnnceAC \>a cntiA£inéitige, ' the most piteous bel- 

lowing.' 
8, 9. Agur Ati ttiAc-AU,A . . . rliAb, 'and when the echo had 

answered her seven times from the mountain.' 

10. Cuin p Ati CAbAtii x)í, ' she ran away/ lit. ' she put the 

ground from her.' 

11, 12. tiíon bío'óg . . . Atiti, ' not a voice of man or beast 

arose.' 
i5 Atnifciwi fcétwi bó, «I hear the lowing of a cow.' NOTES. 73 

2ó. níon bo^ . . . pém, ' nobody moved his own lips.' 
22-3. A|\ ah gcéA-o . . . ^dúriAf, ' at the first person who had 
broken the silence.' 

24. a bf At> Anonn t>ó, ' after a long pause.' 

25. if é nut> At>ubAtj\c f é'nÁ ' what he said was ; ' 

lit., ' the thing he said was [nothing else] than ' 

Note the absence of the def. art. before nut> in the Irish 
phrase. Also the peculiar use of 'nÁ after ir é nut>, etc. 

25. cÁ An ^LeAnn bot)An A^Atb, ' the whole glen is bothered 
with ye ' ; * deaved with your talk.' 

28. cÁmi5 UAigneAr of\m, ' I began to feel lonely/ 

30. aj bj\A£ . . . au gÁnrúin, ' expecting the boy's questioiv' 

32. j\ut> éipn ró§AucA, ' something good.' 

32. if é nut>, etc. See 25 above. 

34. 1f A^Atb . . . ^leó, ' ye were very noisy ' ; lit. $ ' it was ye 
that had the noise I ' 3.—" YELLOW CARROL OF THE SONGS."— I. 

3. gun b'Ainm t>ó, ' whose name was * ; lit. ' that it was name 

to him.' 
6. An f At>* . . . c|\iaU, ? ' How far are you going ? ' 
12. réACAtnc . . . cnummú, ' to see if I can gather a 

meiéeAV — There is no exact English for metóeAt, ; 

English-speakers use the Irish word. 
14. uaó món bAtnce, ' nearly all cut.' 
20. cé'|\ b'é . . . buit>e, ' who was the little yellow man.' 
22. bí cof aó f neAgfVA a^ac, ' you answered before anyone 

else had time/ 3.—" YELLOW CARROL OF THE SONGS."— IL 

«, 3, *OÁ ^cAicmn . . . Letr* ' though I should put my whole 

mind to it.' 
5, 6. b'tonn ritit>eAcc . . . 'óéAn&tfi, ' you are [always] making 

poetry ' ; lit. ' you have poetry at its malring.' 
7. t>Á bf eAt>fÁ . . . n-oeAnA, * if you could observe it.' 
10. ní Lu§a 'nÁ, ' not less than.' — The whole sentence means : 

' I never made a bit oí poetry, and not less [did I make 

!t) than did a single word ever come from mv lips out of 74 NOTES. 

which anybody else could make poetry/ The Englis^ 

form is : ' I never made a bit of poetrv, any more íha> 

a single word ever came/ etc. 
15. cunxjreA-o . . . beAc, ' 1*11 bet you a quart of ale.' 
17. fA^Aim le Ii-ua , oaóc, ' I leave by will,' i.e., * I declare as 

truly as if it were my last wili and testament.' 

21. -oui níof pA Ain, ' get on any further with it.' 

22. 411 scuinp in au ^eAtt ? ' Will you lay the wager ? * 
24. bet-ó onc-fA •oíot, ' you will have to pay.' 

26. -o'Á ■oéAtiAni, ' at its doing.' See 5, 6 (above). 

33. cao uime 50 bfuiUn . . . émn ? ' What are you shalring 

your head about ? ' 
35-6. if olc . . . fAn, 'that green sally will make a bad 

hedge.' 
37. ttí'l a niAÍAinc A£Am, ' I have nothing else.' 
39. 411 ntm ún, ' the green stuff.' 
39, 40. •oéAnpAi'6 fé au gnó, ' it will do.' — In Irish the phrase 

would be incomplete without An gttó, cútf, or other 

noun. 3.— "YELLOW CARROL OF THE SONGS."— III. 

n. Vféi-oin nÁn . . . ntAth é, ' perhaps I couldn't do a 

better thing.' 
12. ní't pumn . . . az;ac, ' you are not doing much good ' ; 

1 have nothing useful on hand.' 
19. Ca-o cá o|\c Anoif ? ' What's wrong with you now ? ' 
22. ac cAfA-ó le ^at) •oo cun uij\ci, ' trying to put a gad on 

it.' 
23-4. An An -ocuacaL, ' left-hand-wise ' ; 'the wrong way.' 
24. CAf An ^a-o . . . cum^e, ' twist the gad round the back 

of the swingle-tree.* 

28. ní f eAt)An ca'o é au áic Af , ' I wonder whence .' 

32 if mAic . . . a^ac é, ' you have done it well ' ; ' well 

become you ! ' 
35. An aj\ buile acaoi ? ' Are vou mad ? ' 
53-4. UÁ Ati ^eA^t . . . glAn, ' you have clean won the bet.' 
54. bA "óóig Liom . . . nó tnón, ' I think that was too big a 

jump.' 
59. tlí'l Aon mAic beic leAC, ' It's no use to be at you ! ' 

ní h-Aon mAic, etc, is also said [" and is certainly more 

correct." P. O'L.]. NoTES. 75 

4.— MISTAREN IDENTITY.— I. 

I. StiAf te . . , btiA-ÓAn, * upwards of sixty years.' 

3, 4. Aguf é . . . trugcnomca, ' as he was going down into tht 

town of Macroom.' See 1. II. 23. — The initial of 

iriAscnomcA is not asp. 

7. bAite rhúinne aiiia]\ . . . r é, ' he came from the west by 

Ballyvourney.' — No prep. before B'vourney necessary 
in Irish, nor ín the next line (see below). 

8. aj gAbÁit bóéAn «a Sop ríor, ' coming down by the road 

called b. nA Sop. 

9. a^ f éACAinc . . . , fé\&ÓAinu . . . Lóipoín, ' looking about 

him, to see where he would find lodgings.' — Note the 

different uses of féACAmc with and without a$. 
13. tluAij\ . . . cAicce Aige, ' when he had eaten his supper' ; 

a cui-o=his food ; his meal. 
19. óuai'ó . . . a óo'oLa'ó, ' the grazier went to bed.' — ' He went 

to sleep ' is expressed by cuic a óooIax) aiu. 
22-3. cÁ gcunrAÍ . . . é ac , ■ where should he be sent to 

sleep but . 

24. 'n-A co-oLa-ó, (he) asleep. 

25. An -oume ; def. art. for emph. See 1. II. 12, 13 
33. cuic . . . mbeinc, ' they both fell asleep ' 4,— MISTAKEN IDENTITY.— II. 

3. if é cui^ . . . a IbS Ain, ' the doctor's opinion about him 

was that he had a fever.' 

4. n&p b'foLÁin . . . beAnnA-ó, it would be necessary to 

shave his head.' 

5. ní't . . . beA|\j\CA, ' I have not the things here to shave him 

with.' 
7. cAbAnf ai»6 . . . -óó, ' that will give him a nice cooling.' 
9. buAit . . . uime, * he met an influential neighbour.' 
n. t>o éuirnmt . . . Ain rém, ' the doctor recollected him* 

self.' 
15. cÁimg ré A^uf An cóin Ai^e, ' he went, taking his apparatus 

with him.' See 1. II. 23. (CÁmi^, ' came,' is oftet» 

used in Irish where ' went ' is said in English.) 76 NOTES. 

18. cÁnÍA . . . ioncA, * Ít so happened that the two housés 

were on the same plan, and were done up in the same way 

inside.' 
22. aj\ An LeAOAi'ó . . . nn, ' to the same bed, ashethought, 

beside which he had been earlier in the evening/ 
25. aja colbA, ' at the outer side (of the bed).' 
25. if é bA 'óéAtiAige 6Á11115, ' it was he who had arrived last.' 
28. bí An fAobAn. . • • Aige, ' he had a perfect edge [on the 

razor].' 
29-30. bA geAnn 50 ]\Aib . . . Ai^e te h-tib ^é, ' he soon had 

the tinker's skull as bare and white as a goose-egg/ 
30. ttíon, cug f é fé noeAj\A, ' he never noticed.' 

32. glAoi'ó fé, ' he called/ ín the English sense of ' visited.' 

33. ci§ An ctnnne, ' the corner house.' 

36. x>o btiAii . . . Anonn, ' he crossed over by the bridge.' 4.— MISTAREN IDENTITY.— III. 

3. bS LtiAfgA* . . . caIaw, ' there was a little swaving move 

ment in the ground ' 

4. ní h-Aij\-feAn a bí fé, ' it was not in hint.' 

4. cÁimg fé . . . nA beApéAn, ' he went to the house and 
walked up to the bed.' See 4. II. 15 (above). 

6, 7. bíot> 50 . . . of\6A, ' although they were very sound 
asleep.' 

n. c«Af means here ' at the head of the bed.' 

l & A 5 u f f ^ u r • • • At 5 e » 'holding a light.' See 1. II. 23. 

14, 15. ni feACAÍf ... a bí Ain, 'vounever saw such wonder 
and amazement as he was in.' 

16, 17. bAin fé . . . Aifci, ' he gave it a gentle pull or two.' 

18. -oo bnAi-6 . . . T>'ooAin, ' that beats evervthing I ever saw! ' 

23. cnomA'ó 50 mAit, ' a good finger-length.' 

24. Cat> x>éAff Ai-o -ooccúiní, ' [the] doctors, what will they 

say ? '— ^This repetition of the subject occurs in many 

languages other than Irish, and was once common in 

English, but has now fallen out of use. 
26. beix> tn'Ainm 1 n-Áin-oe, ' my name will become famous.' 
26-7. mAn •óenhmú Af An fgéAL, ' as a proof of the occurrence.' 
30. ÚA^nAinj; fé ctnre • • . ^Aob^ ' he took the soapsuds 

*nd the razor- *roTES 77 

35. A5 ceAÓn . . . t>o, ' as he was getting out of bed/ 
37. óun pumti . . . TDéAriAtfi, ' to ask many questions.' 
fo. óuin yé utme, ■ he dressed/ 
41. A^ttf eA^lA Ain , ' f earing that -.' See 1. II. 23. 

44. a^ cun 11 a fbi£e T>e, ' hurrying along ' ; /^7. ' putting the 

road from him.' 

45. buAib . . . uime, ' he came across a fine spring well.' 
51. riAc -oeAf An obAtn í reo! ' isn't this a nice business ? ' 

— The word obAin often keeps to its fem. pron., even 
when the ' work ' referred to is a circumstance or set of 
circumstances, such as would usually be represented by 
the pron. é {masc. for neutev). 
53. -oo gtAo'óAf . . . ^íao'óac, ' I called [you] as early as I 
could.' 5.— THE GATHERING AT THE LISS.— I. 

3, 4. A^uf a ÓAtpín . . . A^tir f^eub . . . tnnpnc, ' in his 

speckled cap, and his knee-breeches, telling a Fenian 

tale.' See 1. II. 23. 
5, 6. 50 t>cí . . . Ann, ' until it was well past midnight.' 
9, 10. nÁ nAtb . . . A5 SeÁn, ' that John had not brought into 

the story.' 
12. ftA-pnAÍ . . . tiA "h-éineAttti, ' all the elves and fairies in 

Ireland.' 
16. b'feAnn . . . bAtle, ' I wish I were at home.' 
21, 22. tiÁ n Aib . . . Atn, ' who had no feet at all.' 
25. bí ah . . . Ai$e, ' he had a good tongue.' 

27. gun beA^ . . . AottAc, 'that he would think nothing of 

facing a whole fair.' 

28. '§Á mAoi-óeAttt, lit. ' at its boasting,' its referring by anti- 

cipation to the clause f ollowing : ' that neither ghost 

nor pooka could frighten him.' 
35-6. cÁ cúnAm . . . at) 1 t)iAi'ó, ' the people in the graveyard 

have something else to mind beside looking after you.' 
38-9. niAn 't) eA-ó . . . opc-fA, ' As if you wouldn't be afraid 

yourself.' 
40. Am' bntACAn. nÁ béA'ó, ' [I assert] upon my word that I would 

not.' Cf. 1. I. 3, 4. 
42. ttí fÁ^Anti . . . fíon é, 'that does not prevent its being 

true.' 
49. bíot) geAbl, ' I bet you ' ; lit. ' let it be a bet.' y8 NOTES 

5.—THE GATHERING AT THE LISS .— II. 

l. re^n An 6Aipín bnic, ' the man with the speckled cap/ 

4. rAnA*6 r é Ann, ' let him stay there/ 

5 réAt>r Ain . . . AOAite, ' you can go and íetch him homc' 
— UAbAinc le often equals the English wurd ' fetch/ 
which usually includes the three ideas of going to get a 
thing (or person), getting it, and bringing it back. 

9. -oo cuic An lu^ aj\ An Laj; a^ An •ocÁiUlithn, ' the tailor's 

courage failed altogether/ — The phrase is curious, and 
the word I115 is obscure. Suggestions connecting it 
with liigA, ' less,' and to^, ' a hollow/ are not con- 
vincing. It must be taken as it stands until research 
may make it clear. 

10, 11. Agur a naib . . . Aige, ' after all that he had said/ 

See 1. II. 23. 
13. nÁ leo^rAX) eAgl*, ' that fear would not allow/ 
15, 16. 50 mbéA'6 . . . a irium Ai^e, ' that he would have com- 

pany as long as he had the tailor on his back/ 

19. t)e bÁj\j\ a 6ot>' cAince, ' to pay him out for all his talk/ 

20, 21. buAiLi'ó . . . , bo6c, ' Let ye lift the poor man up on 

my back/ 

31. tlí nAib . . . T>óib, ' they thought there was no safer place 

for them/ 

32. ah cúmne céA-onA út), ' that same corner/ 

33. coirc, . . . An Áic, ' because of the ill name of the place ' 

(for being haunted). 
35. CAbAin leAc An cAonA, ' fetch the sheep/ See 5, above. 
42. An -otnne. See 1. II. 12, 13. 
43-4. peA|\ nA caoj\a6, ' the man with the sheep/ 5.— THE GATHERING AT THE LISS.— III. 

r. 50 rAtÍA . , . t,Armui6, ' to the outside of the grave-yard 

wall/ 
2. 6uij\ ré . . . 'n-A furóe, ' he put the tailor sitting/ 
4, 5. 'JÁ teo£Ainu . . . 6úiníie, ' letting him down over the 

wall into the corner/ 
6. pu^ ré . . . uaLa6, ' he took the load in his arms/ 

9, 10. rcAoit ré . . . cÁiUliúin, ' he let go of the tailor/ 

10. at) £aio . . . 6orAib, ' as long as his legs would carry him/ NOTES. 7$ 

13. utnu fé 1 bAige, ' he f ell in a faint. 

-ío, 21. T>o fspob • • • é, ■ she snatched hvm away out of my 
hands/ 

24. 5tir\ bAineAt) geic Af, ' that he was startled ' ; lit. ' that a 

start was taken out of him.' 

25. tío ruc yé leir fém, ' he made off'. 

28-9. ntiAip a bí . . . úuAf Aip, ' when Big Donal had a grip 

of him above.' 
$3. ní j\Aib blínne . . . gurvb' é "O., ' he had no idea but that 

it was D.' 
34. az; ueAcc 'gÁ iAr\pATÓ, ' coming to feích him/ 
55. fé niAn t)o geAULvó x>ó, ' as he had been promised.' 
36-7. 'o'Á iTiéiT) mAoix)eAiri . . . púcAÍb, ' f or all the boasting he 

had ever done about his fearlessness for spooks.' 

38. nÁn iiii|"oe . . . ^eAfOA, ' it would not be amiss for him 

to boast still more thenceforth.' 

39. a$uj\ é . . . cAiceArh Anr-ú-o, ' seeing that he had spent a 

couple of hours there.' 
45. ní ^éAt>|?Ainn bneiú Ain, 'I could not catch him.' 
46-7. Cat) é . . . mA|\ fin, ' What is that you are saying ? ' 
47. Cat) é mAn gnó •ómu , ' What sort of behaviour is it 

for you ? ' 

51. beij\ Air\ feo uahii, ' take this from me.' 

53-4. -oo fgAOib . . . rhAi\b, ' he dropped the dead sheep down.' 

,57-8. x)'Aicm . . . é, ' the man above recognized it.' 5.— THE GATHERING AT THE LISS— IV. 

£,2. tlttAin . . . óun *oe, ' When Big Donal had got over 

his terror.' 
7. aó buAbAt) . . . aiuac, ' but to walk out at the door.'— No 

prep. in Irish here before aii •oonur'. 
12. x> , Aini§eA'OAr\ An «ounie . . . cneA-oAi§, ' they heard some- 

body below, grunting/ See 1, II. 12, 13, and 1, II. 23. 
18. A5 bneiú aj\ cboi^eAnr» A1|\, ' catching him by the head/ 
22. ó f é if r;eA|\r\ a úuisfip, ' since that is what you will 

know best.' 
27. mur\Ab ionAnn A'f r\iAir>, ' if not the same as before '; i.e., 

* if it never was so before.' — The whole phrase means : ' I 

suppose there is ap end of me now, whatever there was 

before.' 80 NOTES. 

28. cé leir ? ' to vvhom belongs ?' 'whose is ? ' 

33. Ó05 SeÁti . . . leif, ' John took up the tailor in his arms.' 
38-9. Oróée fú^AÓ, etc. 

' A merrv night, a sorry morn, 
Bad work yours, my brown garraun.' 

6,— SOMETHING WRONG WITH THE HORSE.— I. 

i, 2. " rpj\io . . . i'coca." ' the ghost of a pig in the form of a 
stocldng-vamp.' (séronA, pp. 177-8.) 

4. 5. aha -óeAcAin a f Aoénú, ' very difficult to till.' 

5. t>á bréAórÁ uaic, ' if you were to look from you ' ; i.e., if 

you looked from where you stood, without walking over 
the land. 

6. 5A11 UAicige . . . Leicéio, ' if you were not accustomed to 

such places.' 
6. 00 btiAilfí . . . Aigne, ' you would be convinced.' 
8. 11 k aoii cpA§A|* . . . Airci, ' nor to make anything out of it 

at all.' 
10. ní feicreÁ tiAic aó , ' you would see nothing abroad 

but .' See 5. above. 

10. ah tiAtb, ' a heap,' lit. ' the heap.' See 1. II. 12, 13. 

11. 'h-a ^cnuACAib, ' in stacks.' 

12. 50 cn.uAió A^ttf ^o lom, ' very hard and very bare ' — 

50 has often an intensive í orce. 
16, 17. m-A Leicéro . . . t)íoL Ar ? ' in such a scrub of a 
place, and attempt to pay rent for it ? ' 

18. ^nó tiA li-éijAeAnn, ' Irish affairs.' 

19. A11 con . . . éineAnn, ' the conditions under which the 

Irish people lived.' 
21-2. cao é An nttó,£Ax> . . . néi-óe, ' how the Gaels were driven 

out of the smooth level lands.' 
24-5. beACA . . . ArcA, ' to make a living and a rent out of 

them.' 
27. Ati oéinióeAóc . . . cÓ£Ainc, * to take that dairy-íarm.' 6.— SOMETHING WRONG WITH THE HORSE.— II. 

3. A^u-p -o'péAc ré -óuic, ' as it appeared to you.' 
5, 6. ioin . . . ir ci&, ' in between the rocks.' 

7. cuíbfAc LeACAn, ' fairly wide.' 

8. 50 bpéAt)f aí, ' that it was possible ' ; ' that one could.' NOtBS. 8l 

11. gtin Vfié . . . troiiAji 'that they were worth the trouDie 

taken over them ' ; lit. ' worth what was got oí theír 
trouble/ 

12. "oo caicuí, ' it was necessary ' ; ' one had to.' 
12. obAin tÁm. — Here, bÁm ís gpl. 

19. tiA t)Aoine a CAiceA'ó — , ' it wasthe people who had to — / 

20. t>á mbA . • . oncA, ' if the top-dressing were not put upon 

thera.' 
24. 50 ocí 5«|\ . . . ótnse, ' until his children grew up for him' ; 

to be useful to him. 
26. 50 teACAn bÁi-oin, ' very broad and strong/ See 6. I. 12. 

29. ati ctmine bA tti§A, ' the smallest corner/ 

30, 31. ($Ati) a beAj; , . . bAmr Af, ' wit*>out getting more or 

less profit out of it ' ; lit. ' without getting its little or 

its much of profit/ etc. 
33. mór\Án poncAig, 'a great deal of bog/ 
39. b1o*6 5Á0 . . . r a cf nÁi-ó, ' turf was needed in the town/ 
41-2. ntiAin . . . f tiAn, ' when the cold weather used to come. 
43- 5eA|\nA-6tno Aifgi'o, ' a tidy little bit of money.' 6.— SOMETHING WRONG WITH THE HORSE.— III. 

1. -oo UU15 mumcin lAnlAice, ' the Hurlevs saw ' ; ' perceived.' 
4» 5- pinsmf beA^A Ain^i-o, ' a f ew coppers J ; ' a little money.' 

8. nÁn bftnnirce t>o teiJeAf, ' whlch it was not easy to 

remedy.' 

9, 10. An món . . . t>íoL, ' how much turf would they have to 

sell.' 
12. t>á ^ceAnntJiJcí . . . cÁijvoe, ' if the horse were to be 

bought on credit/ 
15. A5 cun 'f A5 cniceAm, ' putting [one view of the case] and 

balancing ' [with another] ; debating. 

17. fUAnAT>An . . . An lAfAóc, *they borrowed some of the 

money.' 

18. ó ceAnntn>óe .... gConcAig, ' f rom a butter-merchaní 

in Cork/ 

19. An r eAj\ bA f ine acu, ' the eldest of them/ 

26. ac iat> . . . An breAn, ' for thinking of the man/ 

27. contif a tVeineócAT) teif, ' howthings would go with him.' 
29. ní féAt)Ai , oíf . . . f éAÓAinc, ' they could not cease looking. 
aj. réAÓAinc a' bfeiciT>íf, ' to see íf they wouid see/— Sec 

last note (above) and 4. I. 9* %2 NOTES. 

32. n1 tAAib fé cA^Atce, • hehad not come.' — The verb to be is 

used here in Irish. 

33. aj\ Ca|\]\ai5 iia 5CeA)\j\bAó. — Ar\ does «0/ aspirate the initial 

of a word beginning a deíinite place-name. 
33. ac, f Ai]\e Ationti, * loofing out across country.' 
35. tia ati feAt\ . . • fcAOAipc teif, ' nor the man who was to 

bríng the horse.' 
39, 40. buAil f é . . . aii ctóf ifceAC, * he and the horse 

walked into the yard to them.' 
42. cé tJAi-ó ti-Ap . . . é, ' from whom he had bought him/ 

(tl-AtA = 5UrA). 

46. an ttiAi-oiti AttiÁt|AeAó a bí óu^Aititt, ' the next morning/ 
48. niAtA a mbíof) ttA bA, ' where the cows used to be/ 
50. cuti bí-ó, ' to table ' ; ' to their meal.' 
57-8. 1 scóitA Att eAnrvAtg, ' against (as a provision for) the 
spring.' 

59, 60. tlí t\Aib . . . tiAitA ftti, 'there was no yellow meal ín 

use at that time.' 

60, 61. níotA b'fiof . . . fAtt ! * There was no knowing what 

b«nefits would be gained from that horse.' 6.— SOMETHING WRONG WITH THE HORSE.— IV. 

2. 50 bf aJa-ó f é . . . Af *f, ' that he might take another good 

look.' 
10. f ata a . . . feAti-ouitie, ' lest he should wake the old 

man.' 
13, 14, Ati feAt\ a bí . . . ceAtitiAé, ' the man who had just 

bought the horse.' 

18. cu^a'oata cAttiAtt, ' they spent some time.' 

19. §Á cimitc . . . ctnge, ' rubbing him with wísps of straw.' 
22. cÁ fé óóm triAic . . . A5AITIT1, ' two of us may as well.' 
24. f éACAinc Atf , ' to look at him.' 

26. nÁ •oéAtifA'6 fé ATi 511 ó, ' wouldn't it do ? ' See 3. II. 39, 

40. 
28. um a« -ocaca fo •o'oi'óóe, ' at this time of night.' 
38. cé 'n b'iA-o, ' who they were.' 

40. cAom éijTn brveóiceAÓcA, ' some attack of illness/ 
42. ca-o if ceAfc . . . -oó, • what we ought to do for him." 
42-3. mÁ JeibeAtin . . orvAinti, ' if he dies on our hands/ NOTES. 83 

43 cÁimí'o cneACc* Amme 'f AtnAó, ' we are ruined out and 

out.' 
47. 5AC Aon juid Ain, ' evervthing the matterr with him.' 
31. Aon cAinoe ■óéAnAm t>ó, ' to do him any £/ood.' 
52. CAn Lititi 50 bféACAin Atn, ' come withus andlookat Wm/ 

6— SOMETHING WRONG WITH THE HORSE — V. 

3. Ca*o iat> . . . CAtfbeÁmc? ' What svmptoms of íllness does 

he show ? ' 

7. Sm é acá 'Án mAnbíá, ' that is just what is puzzling us.' 

8. ní ctnneAtin . . . con oé, ' he does not make any move at 

all.' 
8. otc mAic nÁ •oonAi'óe, ' good, bad or indifferent ' ; lit. ' bad, 

good or wretched.' 
11. bnóg teif, ' one of his shoes.' 
16, 17. 1f mife ctig • . . Ain, ' I was the first tp notice that he 

was sick.' 
21. nion co£Ain f é a óíne, ' he has not chewed his cud.' 
23. A5 t>ub . . •„ ^Átní, 'fainting with laughter.' 
25. A5 imceAóc Af a meAbAin, ' going out of his mind/ 
25-6. ctnn ré ctin t,AbAncA, ' he tried to speak.' 
26-8. cóth ittAú . . . a ca^ax) Af, ' as soon as he moved his 

mouth to speak, it was a shout of laughter that came 

out of it.' 
29. Agtif a mbéil aj\ ieACA*6, ' with their mouths wide open.' 

See 1. II. 23. 
29, 30. A^tif nÁ feA*onAT)An . . . a theAf, ' and " that they 

did not know " {i.e. they not knowing) what to say or 

to think.' 
31. ctig f é . . . fgeón ionCA, ' he saw their dismay.' 
44-5. -oÁ mb'Átb beó ... x)óth-fA, ' if they would only have 

told the thing to me.' 
}, *oo neóff Atnn -oóib, ' I would have told them.' 

7.—JOHN GRIFFIN.— I. 

4, 3. cimóeAlt f ice péinf e . . . ^AOice, ' about twenty 

perches or so west of the part of the road that is 
called Windy Gap.' 

q. •óeAbnóóA-ó An fjéAl gtin flA * seems by ali accounts 

th^t — ^* 54 NOTES. 

ii, 12. *f fAn a cáj\Ia . . . moAtte, 'from that fact it hap 
pened that C. D. became the name of the old castle and 
of the townland/ 

17. a bícó ac, imceAcc, ' who used to go about.' 

18. AC,ur tiA cótttA]\rAin 'Á cocú, ' and whom the neighbours 

used to keep • (or feed). — See 1. II. 23. 
20, 21. mAi§ircin. . . . a fAogAii, 'he began life as a school- 

master/ 
22-3. ei|\ige Af ad ooaij\ rin, ' to give up that work.' 
25. CtnneA'OAn . . . te rÁn me\ ' they drove me out ínto cold 

and wandering * ; ' out of house and home.' 
31. A5 caoaij\c . . . pAnóirce, ' to take charge of the parish.' 

— aj before a v.n. often expresses purpose. 7.— JOHN GRIFFIN.— II. 

3. ^ao-óac oIa, ' a sick call.' 

8. cAOAj\fAT> . . . •ótiic, ' I will give you a drive home/ 

10. 11Á fAOAifv . . . a^ac, ' mav you never be without a con- 

revance ! * 

11. C|\omAf An . . . ctan Ain, ' I began to ask him news ol 

the neighbours.' — Note the use of cuja aij\ here, after 

CUAtnir^. 
14. a^ x>éAtiAtri 50 tnAic, ' prospering ' ; ' doing well.' 
15-16. A|\ a itia1ai|\c *oe cumA, ' [doing] otherwise.' 
17-18. cÁ ré cAn érp ... -óó é ! ' he died long ago, may il 

be well with him ! * 
2 5- A 5 F A 5 A1 ^ ^Áif coir tiA ^cIacaó, ' dyingbesidetheditches.' 
28. ní |\Atb Ai^e ac , ' there was nothing for him to do 

but .' 

31. tiíon nó ftnnirce, ' it was not very easy.' 

32-4. h&. mmic . . . beA^A rém, ' often the lack of food was 

more pinching in the big houses than it was even in the 

little houses.' 
36-7. ntiAi]\ a cÁimc, . . . moAile rin, ' when the hunger became 

sharp ín that town.' 
38-9. *oo •ó&oinib boccA . . . rm, ' to the poor people of that 

town.' 
39. ré mA]\ . . . 3Á0 \,éi, ' according as it was most needed.' 
39. toniAtiAó Ab eA'ó é, ' he was an O'Brien.' 
42- SeAt) Anf An cu, ' well, go on (with your story).' NOTES. 85 

7.— JOHN GRIFFIN.— III. 

I, 2. aj\ Cacaij\ T)]\uinne. See 6. III. 33. 

3. jDAf . . . Ann rém, ' a little bit deficient.' — Atiti rém need 

not be translated. 
5. -oon&r . . . aj\ rA*o, * worst oí all.' 
10. 11. ir t>óca . . . cetpice aija, ' I suppose the big houses had 

failed him.' 
12. btúine be n-ióe, ' a bit to eat.' 
14. nÁ nAib . . . An cige, ' that there was not a morsel of food 

under the roof of the house.' 

16. ctno t)e'n mm reo, ' some of this meal [that you know of] 

— reo implies the knowledge. 

17. 'a CAbAinc aitiac, lit. ' at its giving out.' 
19. A^uf mÁÍA Aic,e, ' taking a bag with him.' 

19, 20. úÁmt^ ré . . . rol-Am, ' he came back with the bag, but 

he brought it empty. — See 1. II. 23. 
21. Ca-o 'n-A CAob . . . LeAc ? ' Why haven't you brought the 

meal ? ' 
31. A^tif ^eAng Ai]\, ' angrily ' ; ' in anger.' 
34. tlí cAOAnf Atnn . . • •óóto é, ' I wouldn't give it to them 

to say.' 7.—JOHN GRIFFIN.— IV. 

1. t>o cAnn&nj; . . . LÁicneAÓ, ' Barry at oncetookout .' 

6. acá 50 ^tmcA bíomúA, ' who art so clever and so polished,' 

or 'learned.' 
10. béró ré AtntAfó óoróce, ' he will always be so.' 
16. oul cAinir reo, ' gobeyondthis ' ; ' go any further.' 
32. Am' bo-ónA-ó, ' bothering me.'— b often resists aspiration 

after m. 
38-9. An cúir^e n aj\ béig, ' the moment he read it.' 

56. a -óóicm te n-ice, ' plenty toeat ' ; ' asmuch ashe wanted.' 

57. cÁ bfAgA* j é, ' where he would get— — .' 

57-9. rtiAin ré . . . f a mÁt,A ■61, ' he got as much of ít (01) as 

he could carrv away in the bag.' 
62. ^ac Aon tiAin, ' whenever.' 

65. a tÁn eile cAince, ' a great deal of talk besides.' 
68. t>o rgAoiteAr «Aim Ati pinín beAg, ' I let the little man go.' 86 NOTE$ 

7.— JOHN GRIFFIN.— V. 

r. féAÓA'ó aot» -otJitie aj\ , ' letanvone lookat ; examine / 

2. bí . . . 'Á ia|A]aai'6, ' he was askingfor the meal.' 

2-4. b\ Aif\ . . . •oo SeÁn, ' he had to tell why the priest ought 

to feel pity íor Jobn.' 
6, 7 tií 'l Aoti . . . vp mó, ' there is no greater object oí pity on 

this earth.' 
8. rn éA-oui£eAnn pé Ati cntiAg, ' it increases the pity.' 
11. b'é Ati -oonAf aj\ ^At), ' it wasthe mischief entirely/ 
15, 16. b'féroi|\ 50 . . . A|\ ah "ocig, ' perhaps the house might 

have some decent appearance.' 
20, 21. b'féroip 50 bféA-ofAÍ . . . féin, ' perhaps there might 

be some hope oí hls recovery.' 
23-4. ^An Aon crúit ... 50 »oeo I ' no hope at all of his ever 

recovering from that disease ! ' 
25. A5 féACAmc -oó . . . cj\ua£a, ' when he considered those 

four reasons for pity.' 

28. «oo léigeAf . . . tAfAécA, ' I have read poetry in foreign 

languages.' 

29, 30. «oo buAi*ó An blúine beAt; ftli'óeAécA fAti . . . An— , 

'that little bit of poetry surpasse» / VOCABULART 

(In some cases alternative spellings are given.) A' (Af ) , out ; out of ; f rom. 
AbAite, home ; homeward. 
AbpAT) (1 b r *>o), long ; f ar ; a 

long time or distance. 
Abur (Abrur), on this side 
(where the speaker is) ; over 
(to this side). 
AoeineA-ó, used to say. 
AqiAó, eerie ; haunted. 
*Sai*,/., theface. aj\ a., for- 
ward. ceAnn An a., straight 
ahead. a. t>o éAbAinc aja, to 
f ace ; go up to ; encounter. 
Aice, /., proximity. 1 n-A. le, 
near ; beside. Atn' a., beside 
me. 
^Jjne, /., the mind. 
M» /•» pleasure ; a wish. «oÁ 
mb'Áit teó — , if they would 
only— •. 
AitteAcc (ÁitneAéc), / , beautv. 

au a., to perfection. 
Aimp§im, I get ; procure. 
•o'Aimrig ré a bACA, he took 
up his stick. 
Ainifin., /., g. Aimrine, time ; 
weather. »onoc a., bad wea- 
ther. An tjjaoc a., the bad 
times, i.e., the f amine. 
Aitnm, Aitim, m. and/., a name. 
Ainoe, in phr. 1 ti-Át)voe, up ; 

on high ; celebrated. 
41 P e »/«» c are ; atteniion. Ai|\5eATj, m. ; g. Aip5it), silver ; 

money. 
Aipigim, I hear. -o^inig ré, 

3 sg. past, he heard. ai \\eóc cÁ, 

2 sg. cond. (if) you were to 

hear. 
aij\hj I excl. * aroo/ 
Aip-reAn, onhim (emph.). 
aij ci, out of her, it. 
Áic,/. lg* Áire. a place. 
AiueAnn, 'm. and. /. ; g. Aicrnti, 

furze. 
Aiúne, /., acquaintance ; know- 

ledge ; recognition. 
Aicmgim, I know ; recognise. 

T>*Aiéin ré, 3 sg.past, he knew. 
AttcAéc, /., wildness ; amaze- 

ment. 
Atttif, m. ; g. Atttitf, sweat. 
Am, m., time ; a time ; occasion. 

1 ti-Am, in time. 
Áth, but ; however. 
AmÁm, only. 
AmÁineAó (i mbÁnAó), to- 

morrow. 
AmAnc, m., alook; glance. 
AmbArA, see bA-pA. 
AmeAfg (1 meAfg), among. govs. 

gen. 
AmtAró, so ; thus. ir a., it is 

the case. ^un b'A., that it was 

thecase. (ir AmtAiT> may often 

be omitted in translating.) 8? 88 VOCABULARY. AtnnÁn, m., a song. 
ÁméA6, but ; however. 
Atnú'óA, Ainú', astray. 
Amui6, out ; outside ; without. 

a. 'r ahia6, out and out. &. 

ua6a, away from them. 
aiia, very ; great. a. moc, very 

early. 
AtiMce, (Ati^At)), m., a storm ; 

hence, a terribíe fright. 
An Ál, /. ; g. aháLac, d. AnÁtL, 

the breath. 
AtiAm, m. ; g. AtiótriA, old pU 

AtiAtnAH, the soul ; life. 
Atit>Aig, excl., well ; indeed. 
An^An, from the west. 
Ann, in him ; in it. a. rém, in 

himself , itself. 
Anoir, now. a. beA^, just now ; 

a moment ago. 
Ationn, over (from the speaker). 

Abp/-o a. ■oó, after he had 

waited a long time. 
Anjúo, vonder. 
AntiAf, down (from above to 

the speaker). 
AoileAc, m., dung ; maoure. 
Aoinne, (AomneAc), anyone. 
Aoif, /., age ; an age. 
Aon, one ; any. ^ac a., every. 

a. btúi^e, a single bit. 
aoha6, m. ; g. AonAig, a f air. Ag, 

or An, An a., at the fair. 
AonAn, m. t singleness ; solitude 

(from Aon f eAn, one man). 1 

n-A AonAn, by himself ; (he) 

alone. 
Aon^eAóu, one time. 1 n-A.,to- 

gether ; at once. 1 n-A. Le, 

with ; together with. 
aotca, aged ; old. 
AnAon, both. Án n-oóifcm A. f 

enougb for both of us. AfvbAfv, m. ; g. AnbAin, corn. 
Ájvo, adj., pi. ájvoa, and adv., 

high ; loud ; loudly; (used in 

tensivelv) Áno CAiteArh-Aim 

pne, great fun. 
Anéin, last night. 
Anír, again. 
A|\f a, said (used only in quoting 

the exact words). 
a£aij\, m. ; g. ACAn, a íather, 
acaoi, vel. form of cÁi|\ or caoi,/ 

you are. 
ácav, m. ; g* ÁCAtr, happiness ; 

joy. bí Á. aij\, he was glad. bACAÍAinn, d. of bACAÍA,/. sing., 

the arms. 
bÁo, m.. a boat. 
bAiie, m., a place ; town ; town- 

land ; home. An b,, (our) 

home. ta b., at home. b. ! 

beA^ Cill XX i ja-o, the little town | 

of Rilworth. 
bAile Áca cWc, (btA'CtiAC, or 

Ác CliAc), Dublin. 
t)Aite Coicm, Ballycotton, Co. j 

Cork. 
bAtle triifcéAtA, Mitchelstown, \ 

Co. Cork. 
bAiÍe liiúinne, Ballyvourney, Co. \ 

Cork 
bAiLigim, I gather ; collect ; as 

semble. bAibi§eAt)A|A, 3 pL 

past, they gathered. 
bAibigce, pp., congregated ; as- 

sembled. 
bAimni, I cut ; take. b. te, I 

belong to ; have to do with. 

bAtn ré, 3 sg. past, he cut. 

bAir.i'oír 3 pl. háb. past, they 

used to cut. 'oo bAtneA'ó 

geic Ar. past auton., he was VOCABULARY. 89 startled ; [something] ' took 

a start out of him.' 
bamne, m., milk. 
bamc, v.n., cutting ; taking. b. 

Af , obtaining from ; ' getting 

out of him.' A5 b. coipce, 

cutting oats. 
bAir, d. ; see bAr. 
bAÍl, m. ; g. bAilb, a spot ; a 

place. mr z;&c Aon b, every- 

where. aj\ b. f soon ; by and 

bye. 
baltnc (bAtA-o, botA'ó), w., 

odour ; scent ; smell. 
bÁn, adj. ; pl. bÁnA, white. 
oao§aI, m. ; g. bAojAil, danger. 
bÁnn, m. ; g. bÁpnA, a top ; 

crop ; f ruit ; result. -oe b. , in 

return f or (as reward or punish- 

ment). x>'Á b., on account of it. 
bAf,/. ; g. bdv e, d. bAi]\ the palm 

of the hand. cóm Lom be 

m'bAir, as bare as the palm of 

my hand. 
bár, m. ; g. bÁir , death. bÁr 

•o'f'ÁgAil, to die. 
bAf a, inphr. Atn' bAfA, índeed ; 

truly. (This phrase is one of 

those that have been called 

1 dis-harmed,' Am' bAf a stand- 

íng instead of Atn' bAirce, 

' by my baptism.') 
bArgAice, pp., wounded ; hurt j 

injured. 
beAO (fut. of cÁirn), I will be. 
be<vó (3 sg. eondít. of cÁirn) would 

be. t>Á mbe<vó, suhjunc, if 

there were. 
beaj;, adj., little ; small. 511 n h. 

Aij;e , that he would think 

little of . 

béAl, m. ; gs. and npl. béil, the 

mouth. beAnnAóc,/., a blesslng. 

béA^A, Beara. 

béAnpAÍ, condit. auton. of beinim, 

I bear ; carry, etc. 
héAnrAioíf, they would carry. 
beAjmA, /. ; g. beannAn ; d. 

beAnnAm, a gap. 
beAn]\AO, v.n., shaving. 
beAn|\Aim, I shave. -oo beAnn, 

3 sg. past, shaved ; beA^AnrAt), 

I wilí shave. 
beA^nóA, g. of i/.n. cóin h., 

shaving apparatus. 
beAnc, /., an act ; plan. An h. 

•oo óéAnAm, to do the deed ; 

carry out the intention. 
be^cA, life ; livelihood. 
béicim, I shout ; yell. t>o héic, 

3 sg. past, yelled. 
béite, m. and /., a meal. (Sel- 

dom used without bí-6 follow- 

íng.) b. bíó, a meal of f ood. 
beip, imper., take ; carry. bein- 

re beAc é, you carry it. 
beinc, /., g. beipce, a pair ; a 

couple (of persons). 
beipce, pp., taken ; won (a bet). 
heic, v.n., being. ó leAc, to ' be 

at you ' ; to try to get the 

better of you. 
beícig, (beicigig), g. of beici 

JeAó, a beast ; animal. 
bénrA, a verse. 
biA-ó, m. ; g. bío, food. 
bícó, imper., let it be ; be it. 

Used in sense of • al- 

though.' 
híoo (3 sg. hab. past oí cÁirn), 

used to be. 
010-65, 3 sg. past of bí 0*65^11*1, I 

start ; jump up suddenly. 
bioÍAn, m. ; g. biolAip, water 

cress. 90 V0CABULARY. bíomAin, we were. 

bíonn, hab. pres., there is ; ' does 

be.' 
bíof, I was. 
bic, m., world ; in phr. aj\ bic, 

in existence ; at all. 
biceAmnAc, m., a thief ; rogue. 
btÁpnA, /. ; g, blÁpnAn , d. 

btÁpnAin (always with def. 

<wtf.), Blarney, Co. Cork. An 

btÁj\nA, Blarney ; f a btÁ]\- 

tiAin, ó'n mbtÁnnAin, at, from, 

Blarney. 
bW-óAin, /., gs. and npl. 

bli&T>nA ; pl. also btiA'óancA ; 

a year. 
bttnpe, m., a bit ; scrap. b. 

fitróeAccA, a bit of poetry. 

(ní nAib) bttnpe niAm, (not) 

the least bit in the world. 
boc, a buck. boc riA CAnnAige 

(a man's nickname). 
bocc, poor. 

bo-óan, deaf ; deafened ; 'deaved.' 
bo-on.A'ó, v.n., deafening ; ' deav- 

ing ' ; bothering. 
bo^, soft. 50 b., very soft ; 

softly. 
bo^Aim, I move. t)o bo^, 3 sg. 

past, moved. ^o^a^, 3 sg. 

hab. past., used to move. 
bo^-fCAc^'ó, a gentle pull. 
bójvo, m. t a table. 
bor-^A, m., a box. 
bócAj\, m. ; g. t bócAin, a road. 
bnAon, m., a drop. 
bnAc, v.n. a^ b. An, depending 

on ; trusting to ; expecting ; 

looking for. 
bneAc, adj. ; g. bnic, speckled ; 

striped ; variegated. 
bpeAg, pl. and cornp., bneAgcA» 

fine ; beautif ul. bpeatt, m., a disfigurement ; 

hence, a fool. 
bpeip,/., an increase ; more. 
bneic, v.n., bearing ; carrying ; 

taking ; laying hold. a^ b. 

aj\ ctoi^eAnn aij\, catching 

him by the head. 
bjxeóice, ill ; sick. 
bneóiceACc,/. ; g. bneóiceAécA, 

illness. 
b|\iAnAc (adj.form), an O Brien, 
bj\iACAj\, m. and /., a word. 

Am'b., upon my word. 
bpic, g., see bj\eAc. j:eAn An 

cAipín b., the man with the 

speckled cap. 
bj\ir , eA'ó, v.n. breaking. 
bpifim, I break. a bpif, reU 

3 sg. past, who broke. 
bjvifce, pp., broken. 
bjvírce, m. sing., breeches. 
fop°5>./-; S' b n o1 5 e * <*• bj\ói5, | 

pl. bpóga, shoe. 
bjvónAc, sad ; sorry. 
bnocAtÍAó, hot. 
bj\tiAó, m. t a bank ; brink ; 

edge. 
bptiigce, pp., crushed. 
bnACAilt, m. ; pl. buAÓAittí, a 

boy ; servant. 
buAróim, I beat ; overcome ; 

win (game or bet). -oo buAi-ó, 

3 sg. past, beat ; has beaten. 
buAróce, pp. t beaten ; defeated ; 

won. b. ^Iah, beaten (or 

won) clean ; completely. 
bu&il/im, I strike ; knock. b. 

irceac, I walk in. b. foip, I 

go east. buAit pé uime, he 

met him buAiti'ó óu^^m , 

give me here . -oo 

buAite^-ó, past auton, t>Q 

buAitfí, cond. auton. VOCABULART. 91 buAilce, pp., beaten. b. aiiiaó, 

exhausted. 
buAipc (buAi'óijAc),/. ;g. buAnéA, 

grieí ; trouble. 
buite, yellow ; sallow. 
buile, /., g. same, madness ; 

fury. t)Aoine b., mad people. 

míceÁl tiA buibe, Mad 

Michael. aja b., mad. 
btnVle, m., a blow ; stroke. b. 

beA^, a little bit. b. 'ótog, 

one stroke of the clock, i.$. 

one o'clock. 
buímpéi|', /., g. buímpéife, a 

vamp. 
búi]\ceAC, /., a bellowing ; 

bellow. 

CÁ, where (usually with eclipsis). 

cÁ 5cu]\p&í é, where shouid 

he be put. ca bpof t>Aoib, 

how do ye know ? 
ca-o, what. c 'cÁ Aip, what is 

wrong with him. c unne ? 

whv ? from what cause ? 
CAinr, /. ; g. cAince, talk ; 

speech ; a word or remark. 
cAiric, v.n., talking. 
CAipíti, m., a cap. 
c'Áijvoe, m., respite ; credit. aj* 

c, on credit. 
cAifleÁn, m. ; g. cAifbeÁin, a 

castle. 
CiiceAc There are severai 

little villages of this name 

near Macroom 
cAiceAm, v.n., throwiug ; using ; 

spending. 1 50., during. c. 

Aimpj\e, pastime ; fun. 
c^icsm, I thiow ; spend ; use ; 

eat, etc, I must. cAiceAr- 

uAim, I threw away. cÁn. 

éAicir ? where have vou spent— ? t>o 6aic, 3 sg. 
past, threw ; spent, etc. 11 a 

•oAome a cAiceAt) , it wai 

the people who had to . 

«Aicce, pp., used ; spent ; eaten, 
etc 

CAoi]v£eóit, mutton. 

CÁOPA,/. ; g. CAOJAAÓ, d. CA01|A1§, 

a sheep. peAn ua cAonAC, th6 
man who had the sheep. 

CApAbl, m. ; g. cApAiiL, a horse. 

cÁ|\; cÁ a]a (in past time) where. 
c. b'Af é, where he came 
from. c fÁgAif— — ? where 
did you leave ? 

CA]\Áifce, a carriage. c. beAg, 
a little trap. 

CAppAir,, /., g. cA]A]AAi^e, a rock. 

pl. CAjA]AA1C,]AeACA ; dpl. CA]A- 
n&1£]AeACA10. 

Ca]\)\ai5 ha 5CeA|\t\bAó, the 

Gamblers' Rock. 
Capixai^ An "Ojaocaio, Carriga- 

drohid, Co. Cork. 
cÁ]\c, m., a quart. 
cAr A> °» v ' n -> turning ; twisting. 

0,5 c. be, trying to. 
CACAin, when. 
cacai]\, /. ; g. cacjAAó, a city. 

CACA01]A, /., g. CACA01|\eAC, d 

chair. 
cé, who. cé 

— ? cé h-é 

which Dermot ? 

— ? who was — ? 

— ? to whom belongs — ? 
céAccA, m. or /., g. same, a 

plough. (nom. also céAóc.) 
#é<vo, ord. num., first . (asp. 

after def. art.) aii ceA'o, the 

first. 
céVo, a hundred. 
céA*onA same. h-é — ? who is 

AT1 T)lA]\mU1'0 ? 

cé 'n b'é 
cé beif 92 VOCABULARY. fceatiA, already ; before. ir mé 
6., yes, it is I. (Here óeAnA 
means ' as before ' ; ' as I 
ahvays was.') 

ceAnn, m., g. and pl. cmn, a 
head ; end. 50 c, to the end 
of ; f or (a time). soc.CAmAitt, 
for a while. 50 c. pAóc 
mbtiAOAn, for seven years. 1 
gc, at the end of ; after. 

ceAimAé, v.n., buying. 

ceAnnAióe, m., a merchant. 

ceAnnuigim, I buy. ceAnnuig, 
3 sg. past, bought. ceAnnóóAo, 
fut., I will buy. ceAtmuigeA'ó, 
past auton. ceAnntnguí, subj. 
auton. 

ce-ApAim, I think ; arrange ; ap- 
point. ceA-p ré, 3 sg. past, he 
thought. 

ceÁ]\'OAi'óe, m., a tradesman ; 
workman. 

teApc, m., g. cipc, right ; justice. 
te c, by right ; ' properly 
speaking. ' 

ceAnjVbAó, m., a gambler. 

ceACAin, four. 

cé'cu, which (of them) ; 
whether. 

céite, a companion. — a céite, 
— each other. 

ce-irc,/., g. ceirue, a question ; 
anxiety. nÁ bíoo c. onu t 
make your mind easy. 

ceirciú, v.n., questioning. 

ceirciúcÁn, continued questíon- 
íng. 

ceicj e, éeicpe, four. 

ceót, m., g. ceóit, music. 

cia ? who ; what ? 

ciaII, /., g. céiUte, d. céitt, 
sense. 

ciAltmAn, wise ; sensíbl*. ciAimb (ciAnAib), dpl. of ciAn, 

distance of time or space. ó 

6iAimb, a while ago. 
éírÁ ; círeÁ, 2 sg. cond. of cím. 

I see. 
Citt t3i|\T>, Kilworth, Co. Cork. 

thivo is g. of óno, order, and 

probably refers to some re- 

ligious order. 
CimeÁ-uAróe, a keeper. c ui£e, 

a housekeeper. 
cmieÁ'OAim (coimeÁT>Aim), I keep. 

ca-o a cimeÁo tú ? What kept 

you ? cimeÁ'orA'o, 1 sg* fut., I 

will keep. 
cmntu, v.n., rubbing. 
cmn, pl. of ceAnn, head. 
croin, d. of c-Ann, (now used 

only in a few phrases). oy c, 

above ; over. See op. 
cíor, m., g. cíorA, rent. 
cíne, g. same, the cud. 
cifeÁn, m., a basket. 
ciúnAr, m., quietness ; silence. 
cÍAnv, collect., children. 
cLaúa', gpl. of cÍAi'óe, aditch. 
cté, left. tÁm c., the left hand. 
ctoó, /., g. ctoice, d. ctoic, a 

stone. pl. cíoca. 
ctog, m., g. ctm^, a bell ; a clock. 

tiAirx a' ctui^, an hour (of the 

clock). See uaijx. 
ctoigeAnn, m., the skull ; head. 
ctór, m., a yard ; euclosure. 
cttJAT,/., g. cttJAire, d. and dual 

ctuAir, pl. ctuAfA, the ear. 

50 ctuAfAib, up to the ears. 
ctuig, g., see cto£. 
ctncmAn, sheltered ; cosy. 
cneAOAig, v.n., grunting 
cnoc, m., g. and pl. cnmc, a hill, 
cnocÁn, m., a hillock. 
cot>', for cot>a, g. of cuit>, a part. VOCABULARV 93 co-oAit,, 3 sg. past., slept. 
cot>Ia'ó, m., g. cooIaca, sleep. 

6 tar» co-oIaca, for sleeping; 

i.6., in order to sleep. 
605 Am, 3 sg. past, chewed. 
cojaitic, v.n., chewing. 
cogATA, m., a whisper. 1 gc, in 

a whisper. 
cogA^nAig, d. of co^AnriAC, v.n., 

whispering. 
coróce, ever (in the future) ; 

alwavs. (with neg.) never. 
coit^-feAr Ath, standing bolt up- 

right. 
comue, /., a meeting ; expecta- 

tion. 
comnib, dpl. of comne (above). 

•ouL 1 scomnib — - — , to go to 

meet — — . 
cóin, /., proper provision ; ma- 

terials. 1 gc , f or ; as provi- 

sion for. 1 fc. An eAjmAig, 

against the spring. c ctm tia 

r^níbmne, writing materials. 

c. iompAi| , a conveyance. 
coince, m., oats. mm coipce, 

oatmeal. 
cotr, beside. 
coicín, a little boat. 
cotbA, m., the side of a bed, 

esp. the outer side. 
cómAnrA, /., g. cóniApfAn, d. 

-fAm ; pl. -fAm, a neigh- 

bour. 
cótnAnrÁnAcc, /., neighbour- 

hood. 
córiiApúA, m. ; pl. cótnAncAÍ, a 

mark ; sign. rl&n mo 6. ! 

' save the mark ! ' 
cóm^An, m., proximity ; a short 

cut. Am ' c ., near me. 
cómtitnge (cómnui'óe), v.n., liv- 

ing ; dwelling. córhntn£te, g. oí above. otrl 

cun c, to go to live. 
comtoón'OAc, comfortable. 
congnAtr», m., g. congAncA, help, 

ah conptAin, ' the help,' i.e.^ 

the workers. 
óontiAic, 3 sg. past., saw. 
concAe, conoAe, a county. 
conur, how. 
con, a move ; a way ; a state 

1 n-Aon c , at all. 
ConcAige, g. ; ConcAig, d. oí 

ConcAó, Cork. 
conntngeAóc, /., excess ; surplus. 

c. A^ur, more than. 
cónn, v.n., arranging ; íitting up. 
cor, /., a foot ; ieg. c. c otn- 

feólA, a leg of mutton. 

1 ^corAit) ttA leApCAn, at the 

foot of- the bed. (pl. used ia 

Ir.) 
cóca món, a great-coat. 
cocú, v.n., feeding ; keeping. 
cné,/., earth ; clay. 
cneAc,/., woe ; ruin. 
cneAcÁn m., atremór. 
cperoeAriitiAc, respectable. 
cjveiomi, I believe. 
cnevopim, I would believe. 
cnétcne, pl. of cntACAn (below). 
cniACAn, m., a sieve. 
cj\íocnnij;ce, pp. t ended ; 

finished. 
cfvíon, dry ; withered ; brittle. 
CJvíonriA, old. a mgeAn c., his 

eldest daughter ; his grown- 

up daughter. 
CnlofOAióe, a Christian. 
cnó, m., a hut : cow-house. 
cnotceAnn, m., g. cnoicmn, thc 

skin. 
cnoróe, tn., the heart, 
cnoir, d. See cnor. V4 VOCABULARY. cnoniA-ó, a finger-1 ength. 
cpotriA'o, v.n. f bending. 
cfowAitv», I bend. c. a|\ , I 

begin to . cnomAf, i sg. 

past. , I bent ; began. 6|\om 

pe, he bent down ; cnom fé 

A|\ , he begun to— . 

cnof, /. ; g. cnoire. d. cnoif, a 

c oss ; cross-roads. 
Cnof ah UeAtnpuiVl, the Church 

Cross (place-name). 
cpoc, m., shape ; f orm ; good 

appearance. 
cnoúA-ó, v.n., shaking. 
cnuAó, /., a rick ; heap ; pile. 
^nuAio, hard. 
^|\iiinn, round ; exact ; com- 

plete. 
cn u 1 n n eAf , complet eness ; de- 

finiteness. c. ah fgéit, the 

íull account of the thing ; 

particulars. 
cnuinmú,i/.w., collecting; gather- 

ing. 
óuaoajv, they went. 
cuaio, 3 sg. past, went. 
cuAilíe, /., a stake ; pole. 
cu^Amn, to us. Laj\ tiA 

mÁineAC a bí 6., the next day 

(' that was [coming] to us '), 

i.e., the day after some event 

just related. 
ctiibrAC (cuibeArAc), adj. and 

adv., moderate ; fair. 
cuit), /., g. cot>A, a part ; share ; 

some. a c„ his meal ; food. 
<cui-oe^ccA, a company ; a com- 

panion. béA-ó &n c. Aij^e, he 

would have company ; not be 

alnne. 
■t\j^f, to him. cÁmig fé c. 

ré 1 ", he came to ; recovered. 

{e.mph. on cui£e ) cúigeAn, five persons. 

cúiLín, a little nook ; corner 5 

patch. pl. cúiimí. 
cutmneAm, v.n., thinldng ; re- 

membering. 
cuimni§im, I think ; recollect. 

cuimnig, 3 sg. past. 
cumj;,/., g. ctnnge, a yoke ; (in 

ploughing) swingle-tree. 
cúmne, m. and/., acorner. dpl. 

cúmníb. 
cuineA'ó, an invitation. 
cuinim, I put ; send ; place ; set ; 

etc. t)o cuineAt*>, past auton. 

6uineAbAin, 2 pi. past, you put. 

ctnneAf óun — , I tried 

to— . 
ctiif,/., a reason. pi. cúireAnnA. 
cúiceAtii, v.n., balancing ; requit- 

ing. 
cút, m., the back ; poll ; back 

part of anvthing. 

CUÍAIC, /., a SUÍt. C. éAt)Alg, £ 

suit of clothes. 
cumA,/., way ; form ; shape. 
cumA, equal. bA 6. tiom, I 

would not care. 
cttn, to ; in orderto; for (govs. 

gen.). c. ÍAbAjtéA, for speak- 

ing ; to speak. 
ciípLA, a couple, (never takes pl.) 

c lÁ, a couple of days. 
ctin, v.n., putting ; placing ; set- 

ting ; sending. c. te 6éile,to 

put together ; construct. curi- 

uAn, pres. and imper. auton. ; 

cunxí, imperf. auton. ; cunf aí # 

cond. auton. 
cún Am, m., care ; business. 
cúnf aí, m.pl. ; events ; circum- 

stances. c. An cajdaiVI, the 

account, historv, of the 

horse. VOCABULARY. 95 X)Á, num., two : usually asp. ex- 
cept after n, and aspirates 
following noun. oÁcl/UAif,two 
ears ; An x>a óluAif, the two 
ears. mo x>Á cbuAif, my two 
ears. Note. — The initial of 
x>Á remains asp. after all the 
poss. pronouns, the changes f or 
gender and number being 
made in the initial of the 
noun following, just as they 
would be without oÁ. 
nio x>Á cltiAif, my two ear9. 
■oo "6Á étuAif, thy „ „ 
A OÁ cLtiAif, his „ „ 
a tVÁ clttAif , her „ „ 
Á|\ oÁ gcttiAir, our „ „ 
búp x>Á 5cltiAif,your ,, „ 
a -6Á £;cttiAif,trieir ,, „ 
Thus ' a óÁ LÁtth ' may mean 
either his or her two hands, 
according to the context. 

t>adc, x>AbcA, m., doubt. 

oÁn, m. f a poem. 

■oáiia, bold. 

OAome (pl. of ctnne), people. x>. 
tnAice, ' good people,' i.e. t 
fairies 

oaoj\, dear ; expensive. 

oa|\, in phr. -oaj\ noóij ; "OAn nt)ó, 
indeed. 

t>Ap, in phr. oaj\ Le, according 
to. t>Af\ teif, according to 
him ; as he thought. 

oac, colour ; complexion. 

T)é, g. of "Oia, God. 

oé (or t)ia), a day. t)é ttiAin, 
Monday. 

oe^b^ócAX), would appear; 
seem. 

•oeACAt|v, dimcult. 

•oéAnAige, comp. and sup, of 
■oéAnAc, late. «éAnAtm, I do ; make. oéAnfA-o. 

I will do [so] ; (as a reply) so 

I will. 
t>éAnAm, v.n., doing ; making, 

aj; x>. An, ' getting on for ' ; 

' making íor.' An x>., the 

make ; shape ; plan (of a 

house). 
oéAncA, pp., done ; made. 
■oeAnA, in phr. fé nx>eAfA, 

caused. (also fé nvetp.} 

c^bAi]\c fé nx)eAf\&, to per- 

ceive ; notice. 
t>éAnfÁ, 2 sg. cond. of oeinim, I 

say. mAj\ x>., ' as you would 

say ' ; i.e., approximately. 
t>éAt\fAt>, 3 sg. cond., would 

say. 
•oeAp-iiAo, v.n., forgetting. 
•oeAnmAX), m., a mistake ; omisr 

sion. 
t>eA|\n :., in phr. n1 óeA-jviA, I 

have not made (variant of 

níon x>emeAf). 
oeAf , nice ; prettv. 
t>eAf, /., g. x>eife, d. x>etf, the 

right-hand side. 
t>eié, ten. feaéc nx>., sevent^. 
x>eimm, sure ; certain. 50 x>., 

indeed ; certainly. 
■oeimtnú, v.n., proving ; proof ; 

certainty. 
óém, in phr. y é x>éin, toward ; in 

pursuit of . 
oemea/ó, 3 sg. hab. past, used to 

do ; make. 
■6etnir, 2 sg. past. cax> a xV ? 

what did you do ? 
oei]\e (oeipeAó), an end. fé x>., 

at last. o. Liom, ' an end of 

me.' 
■oéi]\ix>eAéc, /., a dairy-farm ; 

dairy-farming. 96 VOCABULARY oeinrni, I say. ní t>. nÁ, ' I 

rather think ' ; I f ancy. 
oeipcí, past auton., it was, used 

to be, said. 
oeir, d. See oeAf. 
oeire, comp. and sup., nicer ; 

nicest. 
oeó. in phr. 50 oeó, for ever. 
t>eo6, /., g. oit,e, d. ~o if;, a drink. 

6un oige ót, to take a drink. 
Oia, g. Oé, God. "oume Le 

Oia, an ' innocent ' ; a harm- 

less, foolish person. (In some 

places the expression ' God's 

afflicted ■ is applied to such 

people.) 
tmaio. 1 nt>iAi*ó, after (with 

poss. pron. or gen.) m 1 tio. a 

céile, one after the other ; 

by degrees. 
01 ah, severe ; hard (as, work). 
tnAn-LeACAÓ ; Af\ "o , wide open. 
t>í6eALl, best endeavour. &j\ 

a 'ó., as hard as he could. 
tnge, g. See oeo6. 
T>iTinéA|A, m., g. -omnéin., dinner. 
t>íol, v.n., selling ; paying. 
oíoIca, pp., paid. *o. Af, paid 

for it. 
oíon, m., a roof ; thatch ; shelter. 
oíneAó, adj. and adv., direct ; 

straight ; just. 
«oínigim, I direct ; (with Af\), I 

begin. 
oicne^-f, m., g. oicmr, haste. 
oó, num., two. 
t>ó (íor oóic or t>ói£). ir t>ó ; 

oa|\ noó, why ! of course. 
T^o^ctjifv, g. ooóctínA, pi 

oo6ctnní, doctor. 
0616, •oóij, supp tion. if 

t>ói6 Liom, I think. ^un •óóij 

VeAC, that you would think. ooi]\ceA6c, /., darkness. 
oóicm (oócAin), sufnciency ; 

enough. (Used with poss. 

pron.) mo ó., as much as I want 
•00 m, to me. leo^ o rém (stress 

upon -00111), let me alone. 
•oorhan, m., the world. a|\ o. 

ín the world. 
oon*Móe, ver}^ bad ; wretched. 
0011 ar, m., misfortune ; bad 

luck. An o., ' the mischief.' 
t>o|\cA, dark. 
•oor (00-f- r, before pi. art.), to. 

•oor tiA, to the. 
0}>AigeAn, blackthorn. 
■ofMcÁtn, m., g. (s. and pi.). 

•ojvicÁn, a brother. 
0|ao6, prefix, bad. o. Amm, 

a bad name ; name of being 

haunted. o. mó, a bad 

thing ; something wrong. 
T)|\oca , o (onoueAo), m., g> 

onocAio, a bridge. 
t)f\uim, d. of t>norn, the back. 

oe "ón urni, over ; over the top 

of. t>e x>. An ^aLLa, over the 

wall. 
t>j\ui nn, d. (used as nom.) oí 

•ojiotiti, /., g. ontnnne, ahump. 
t>uA§. m., trouble (with poss< 

pron. or gen. of object ovei 

which the trouble is taken). 
•oub, black. An o., the potato 

disease» 
•oubAnc, I said. o.-f ■, emph. 
t>ub|\AÓ, past auíon., was said. 

t>. tiom, I was told. 
t>ut, v.n., going. 
•oume, m., a person. x> acu, 

one of them. o. ££&mn, one 

of us. o. etle, another. fCAo, 

a "óume ! stop, man ! o. 

uAfAÍ, a gentleman. VOCABULARY. 97 ■oumn, voc. of oonn, brown. 
oúiri£, 3 sg. past, woke up ; 

awoke. (trans. or intrans.) 
t>úncA, pp., shut ; closed. 

é. ah c-é, the person ; the 

one ; he (who — ). rm é I 

there ! that's it ! 
*ax>, old neuter pron., it. if 

eAÓ, it is it ; yes. toniAnAÓ 

Ab eAó é, he was an O'Brien. 

mAj\ 'o eAO (mAjv buó eAÓ), 

' as if it were ' ; ' by the 

way.' 
éAOA , m. (collect., not pi. ín 

Irish),£. é&oAig, cloth ; cloth- 

íng. cuIaic éAOAi§, a suit o£ 

clothes. 
eAoancnA, m., the iorenoon 

milking-time, about 11 a.m. 
eA£cj\uAf, m., fever. 
«a^Ia, eAgAÍ, m., fear. eA^LA 

noim 9 fear of . ir 

eAgAt liom, I am afraid. 
éAj..!Aif, /., want ; absence 

(with poss. pron. or gen.). 

o'a éAgmAif pn, beside, 

apart from, that. 
éAÍluigce, Ua h-, Healy. 
eA]\nAc, m., g. eAn'nAig, the 

spring. 
«Af bA, /., want ; lack (with 

gen.). 
eAfbo^, a bishop. 
eACAncA, between them. 
éigeAn, d. éigm, force; neces- 

sity. b'éigeAn *oó, he was 

obliged to. An éi£in, with 

dimculty ; hardly. 
éipn, some ; some kind o f ■ . 
eite, other ; another. 
éi|\e, /., g. éir*eAnn, d. éipimi, 

Irelan<£ einige (ein£e), v.n., rising, ». Ar, 
to ' rise out of it/ i.e., to give 
it up. A]\ e. bAe, at daybreak. 

ei)M$im, I rise ; get up. e. fUAf 
I grow up. o'einig aii §niAn, 
the sun rose. eini§, imper., 
stand up ; get up. o'eineóc 6*6 
terp, (impersonaT) * it would 
prosper with him ' ; he would 
succeed. 

éir, in phrs. o'éir, after ; cAn 
éir, after. 

eipeAn, he (emph.). 

éirc, imper., listen ; be silent. 
é. tiom, listen to me. é. 00 
béAÍ, hold your tongue. 

eotur, m., g. eotuif, knowledge. 

pA (f é), under ; along. fÁ'n 
ngteAnn irceAc, in along the 

glen. 
rAócí (paJcaoi), imperf. auton., 

used to be had, got. 
fAo, m., length. r. ó, long 

ago. An r., altogether ; en- 

tirely. 
I^a'oa, long ; far. te f., for a 

long time or distance. ah f . ? 

How far ? how long ? 
^ÁgAit ; rAgÁit, v.n., getting ; 

finding. r. bÁir, dying. 
r^£<vó. 50 br. ré, subj., that 

he would get. oÁ bpAgAinn, 

if I were to get. 
f ÁgÁitc, v.n., leaving. 
fÁ^Aim, I leave. rÁ^Aó, past 

auton., was left. ní -pÁgAnn 

fAn, it does not follow from 

that. 
f aio, /., length, ati f ., while, so 

long as. 
|-Ai§eAO ( fut. depend., 50 bf,, till 

I" (shall) get. 9 8 VOCABUI-ARV. pÁiWe, /., welcome ; greeting. 
fAij\e, v.n., watching. 
r Ai|\e ! excl., íie ! for shame ! 
rAinrm^, wide ; plentiful. 
rÁirpm, I tighten ; press; 

fasten. 
rÁl , m., a hedge. 
rAtlA (daLIa), m., a wall. 
jtati, imper., stay. r. leA© t 

wait ! stop ! 
rÁn, t/.w., wandering. 
fAtiAnn, I wait ; stay. ^aha'ó 

ré, imper., let him stay. 

rAnrAo, jut., I will wait. 
fAobAp, edge (of a cutting tool), 

hence, sharpness of edge. 
fA^Ai^e (fAinjAse), f , * ne sea » 
rÁf, v.n., growing. r. gpuAige, 

a growth of hair. 
rÁrr^o, 3 sg. cond., would 

grow. 
ré, under. 

ré «60111, to ; toward. 
ré mA]\ as ; according as. 
r éAc, imper., look ; look here. 
peACA (-jtaca), 3 sg. past depend. 

of cím, I see. 50 bfeACA fé, 

that he saw. 
péAC a im, 1 1 ook. f é ac a^, imper. 

3 sg., let him look. *oÁ bréAc- 

rÁ, if you were to look. 
féAco-mc, v.n., looking ; appear- 

ing ; ' looking to see/ to fmd 

out ; alook; appearance. r. 

fiAp, looking back. 
reACAÍr, 2 sg. past áepend. of 

cím, I see. ní f. niAifi, you 

never saw. 
peA'ó.length. An r., during. a^ 

r AbfAt), for alongtime. 
>aoaí\, defect. verb., 1 sg. pres. 

(used only with neg.). tií 

f eAt)An, I do not know. féAOAim, I can ; I am able. 

•o'f éAT) ré, he could. yéA-o- 

fAin, 2 sg. fut., you can ; you 

will be able. tií f éA-orÁ, cond., 

you could not. réAT>rAÍ, cond. 

auton. 
feA'onA'OAn, defect verb. 3 pl. past. 

nÁ r., that they did not know. 

(See peAx>An.) 
féAn, m., grass. 
feA|\ nge, m., a householder. 

reArv An cige, the man of the 

house. 
F** n 5> /., £. rein^e, d. reing, 

anger. bí r. Ain, he was angry. 
reAn^Aó, angry. 50 r., angrily. 
jreAnn, reAnnA, (comp. of ttiAiu), 

better, best. b'f. tiom, I 

would rather ; I prefer. Ati 

jum ir r., the best thing. 
reAf-oA, now ; henceforth. 
feicim, depend. form of cím, I 

see. 50 breicin, till you see. 

reicpoír, they would see. 

reicimlf, imper., let us see. 
féroin, possible. Vf\, perhaps. 
rém, even; -self ; own ; proper. 

tnÁ bí r., even if there was. 

ann r., in himself ; in itself. 

Ain r., orihim. a Aigne r., his 

own mind. 
re-ín^ d., see reAng. 
rei]Am,/., a farm. 
reirgmc, v.n., seeing. le r., to 

be seen ; visible. 
reice^m (íe), v.n., waiting (for). 
reócrAir», 3 pi. fut., they will 

wither. 
riA-ó, a deer. (In phr. oaj\ r iat>, 

to avoid saying T3ia.) 
riA-óAin, wild. 
pA-ÓAncAr, wildness; a wilder- 

ness. VOCABULARY. 99 piA'ótiAife. 1 bp., in presence of ; 

before. -out, 1 bp.- , to go 

upto . 

ptAppuige, v.n., asking. p. a 

•óé^nAtfi, to ask questions. 
piAfnuigim, I ask. -oo piAfjxtng- 

eA-ó •oíom, I was asked. 
piAf]Aui§ce, g. of v.n., asking. 
piAUAi'óeAcc, /., g. -a, Fenian 

lore. excl. nonsense ! f^éAl, 

-piAtiAi'óeACCA, a Fenian story. 
f ice, twenty ; a score. 
piéro, a score. 
ple, m., a poet. 
f itróeAcc, }., g. -a, poetry. 
pionnpuAnA'ó, v.n., cooling. 
por, m., g. pearA, knowledge. 

CÁ A f. A£ ATl •OCAlAtTI, the 

world knows. tiíon. b'f., it 
was unknown. cÁ bp. 
-o'Aomne? how does anyone 
know ? who knows ? a ^ah 
f. oo -, unknown to . 

fíon, m., a truth. 

flon, adj., true. ir r/. -óutc, 
it is true (or, a truth) for 

you. 

fío|\-uif^e, m., spring water. 
pirv, g. and pl. of peA|\, a man. 
p]\ín (dim. of t?eAt\), a little 

man. 
pítvinne, /., truth. 
pú, worth ; worthy. 
r/l/iuc, wet. 
PocaL, m., gs. and npl., pocAiL, 

a word ; a remark. 
tró^AiicA, good ; serviceable. 

onAon ?., a ' good drop ' ; a 

drop of ' good stufi.' 
trofóne, /., patience. 
póit (1:01 11). zo y., awhile. 
poictn,/., g. poc&' 0, shelter. 
polÁit', wholesome. folÁitt, excess. nÁn h'f. oó, 

that it was necessary for him ; 

that he must. cf. ní n;ót\ 

*oom. 
polArh, empty. 
pór*, yet ; still. 

pocj\Am, m., g. jrocnAim, noise. 
■pneA^Ainc, v.n., answering. 
pneAgpA, an answer. 
•pneA^nAim, I answer. r-A]\ ajv 

ppeA^no.'ó (past auton.), be A ore 

any answer came. 
fiiAóc, m., cold. 
puAin, (3 sg. past of geibim), 

got ; found. 
ftiA]\, adj., cold. 
puArwvoAn (3 pl. past of geibim), 

they got ; found. 
ptiAnAf, I got ; found. 
pumneóg, f., g. pumneóige, d. 

-ói£, a window. 
puinirce, easy. 

puir\m, /., g. putpme, form ; a 
form. 1 bt:., in the shape of. 

^AbÁiL, v.n., going. 5. caja , 

to go past . 

gAbAim, I go ; travel. cÁn 

gabAif cu^Atnn ? whence have 

you come to us ? 
gAban, m., gs. and npl. ^AbAin, 

a goat. 
^ac ; gAc aou, each ; every. 5. 

utle, every. 
jjat», m., a withy ; a twisted 

osier. 
gÁ-ó (gÁbAT)), want ; necessity 
'^Ae'ólAib, dpl. of ^Ae'ó^t, a Gae!. 
gÁin (3 sg. past oí 5Ainim), 

laughed. 
5Ái|roín, m., a garden. 
^Áiní, laughter. v.n., laughing. 
gAifz;róeAC, m., a champion. 100 VOCABULARY. p, tn., a discase. 
5aU/oa, foreign, i.e., English. 
£AmAin a m., a calf ; a fawn, 

(Used as a term of endear- 

ment.) 
5&n, without ; (before v.n.) 

not. 5. ^Lao'óac o|\m, not to 

call me. 
gAiiAÓúife, scarcity. 
gAofc, /., g. ^Aoice, d. gAOic, 

wind. 
gA;\b, rough ; coarse. 
^Anrtin, m., g. 5An.ru m, a boy. 
gArnA (5 A iT^^)' m '' a body °* 

people ; a ' batch.' 
%é,f., agoose. ub gé, agoose-egg. 
^eAt, white ; bright. 
^eAll, m., a bet ; a wager. bío-ó 

r., ' I bet you '. 
p \IL\ m, I promise. 5. -otnc, 

I promise you ; I assure you. 

geA'lXAir, 2 sg. past, you pro- 

mised. x>o geAllAT), past 

auton., it was promised. 
geAlc, m., a lunatic. ^ueAnn 

ha n^., a glen in Kerry in 

which lunatics were said to 

congregate. 
gé.>n, sharp ; quick ; keen. 50 

g., sharply, etc. 
jeAnn ; c,eAj\[\A, 5. or pL, short ; 

soon. bf\írce geAnnA, 'a 

short breeches.' oa geAnn 50, 

very soon. 
5< -vAp-cui-o, an average amount. 
5^A;\na», voc. a geAnnÁw, a 

horse ; nag. 
^eACA, m., a gate. 
geibim, I get ; find, 
geibeAT>, hab. imperf., used to 

get ; find. mÁ £eibeAnn ré 

bÁf, if he dies. £eibcí, hab. 

past used to get. géitlim, I yield. nÁ séitlreA'ó 

ré, that he would not admit. 

^éun, a cry. 5. bó, the lowing 

of a cow. 
£eij\e (comp. and sup. of c,éAn), 

sharper ; more severe. 
geic, /., a start ; a fright. 
geó'bAi'oír, 3 pl. cond. of 

geibim, I get ; find. 
geóbAin, 2 sg. cond. of above. 
^Iao'ó, imper., call. 
jIacóac, v.n., calling. a^ 5 

ai|\, calling him. 
glAO-ÓAim, I call. gtAOi-ó, 3 sg. 

Past, called. 
gtAr, adj. t green ; (of weather) 

chilly. 
5bAr*r\A, vegetation. 
^teAnn, m., a glen. 
^teó, noise ; a din of voices. 
gbón, a voice. £. T>uir>e nÁ 

beicí§,no voice of man or beast 
giUAireAcc, v.n., going ; setting 

ofí. 
gbnAipin, I go ; start ; march. 
gnó, m., g. piócA, business ; 

work ; ' doings.' 
§oiopix)íf, they would steal. 
go,r\e (comp. and sup. of gAn, 

near), nearer, nearest. 
501 ne, nearness. 
goi|\eAcc, nearness ; neighbour 

hood. 1 n$. t>eió míte, for 

ten miles round. 
£onx, m., a tillage field. 
5onc nA S^-ióe (place-name), 

1 the whitethorn field.' 
5f\ApÁn, m., a hoe. 
5r\Ár*Aéin,g. ^pÁr-AépA.agrazier; 

a cattle dealer. 
5|\eA , oA , ó, v.n., tormenting ; 

beating. 5. cu£ac ! excl., 

confnimd you ! VOCABULARV IOI g]\eAnnihAn, queer ; íunny. 
gneim, m., g. ^neAniA, a grip ; a 

hold. 
SníobcA. «a 5., Grífnn. 
SnuAig, /. g. pnuA-i^e, hair. 
gnuAniA, od;., gloomy ; glum. 
511 ncá, adj., sharp ; clever ; cun- 

ning. 
guc, m., g. ^uca, a voice. 

1aII, /., a strap. 

lAnf lAice. Ua n-, Herlihv. 

lAnnAió, v.n., asking ; seeldng. 

'gÁ 1., to look for (or fetch) 

him, it. 
lAnnAim, I ask ; seek ; demand. 
iAf acc, a loan. 
iat;acca (g. of above, used as 

adj.), foreign ; strange. 
roip, between ; both. 
iminc, v.»., playing ; using (a 

tool). 
imnim, I play ; use. 
itnéeAóc, v.n., going ; moving ; 

departing. 1. A5 ice, to go on 

eating. 
imcijim, I go. 
iméigce, pp.< gone. 
moé, yesterday. 
meAx> (ionAt)), aplace. 1 11-1., ín- 

stead of . 
mgeAn, /., a daughter. 
mnrim, I tell. o'mmr, 3 sg. 

past, told. 
mnrmc, v.n., telling. 
lomAncA, excess ; too much. 1. 

•oicmr, too great a hurry. 
iompÁil, v.n., turning. 
lompAn (lomÓAn), v.n., carrying; 

conveying. 
lompuigim, I turn. 
lomnoVl, m., error ; confusion. 

** A*cne, mistaken identity. lonAnn, alike ; same. 

lon^nAT), m. and/„, wonder; sur- 
prise. vm nÁc 1. (or nÁn b'i.), 
no wonder ; of course. 1. nÁ 
aVIcacc, 'wondernor amaze- 
ment.' 

ifceAc, in (from without). 

ice, v.n., eating. nuo íe n-i. # 
something to eat. 

iuim, I eat. tÁ, m., a day ; one day. 

ÍAOAinc, v.n., speaking. 

ÍAbA|\cA, g. of above. 

tAbnAim, I speak. 

Ia^, weak. See lug. 

lÁi'oin, comp. and pl. LÁi-one, 

strong. 
tAige, weakness ; a f aint. 
lAircig, within ; inside. 
tÁicneAc, immediately ; on the 

spot. 
lÁm, /., gs. and npl. Láiíia, d, 

tÁim, the hand. 
l,Án, full. 
tÁn, m., the full. t. a f úi, ' the 

full of his eyes/ i.e., a good 

look. a lÁn, a great deal. 
lÁp, middle. 
lÁn, the ground. aj\ t., down ; 

overthrown. 
ÍAn, inphr. Laj\ íia mÁineAÓ, the 

morrow ; the next day. 
t,Ar/muic, outside, 
ÍAfcig (ÍAirci£), inside. 
LeADA,/., g. LeApcAn, d. leAOAró 

a bed. 
teAbAp, m., a book. 
LeAnAim, I follow. 
leAnAmAinc, v.n., following. 
ieAnnA,^. of leAnn or Vionn, ale 102 VOCABULART. leAf A, g. OÍ tlOf. U1§ A11 teAfA, 

the House at the Liss. SeÁn 

ah LeAfA, John of the Liss. 
LeAfú, manure ; top-dressing. 
teAC, half ; one (of a pair). 
teAÓ-rinte, half a mile. 
te.ó-ftíge, half way. 
teóc-CAoib, one side. 
leACAim, I spread. 
LeAcA-o, v.n., spreading. Atn' t. 

te vuacc, (I) perished with 

cold. 
LeACAn, broad. 
leigeAf, m., a cure ; remedy ; 

medicine. v.n. curing. ní'L 

t. Aip, it can't be helped. 
téigiw, I read. -oo téi§ fé, he 

read. téigeAf, 15/ sg. past, I 

read. 
téim,/., a jump ; leap. 
téimim, I leap. lérni fé 'n-A 

feAf aiíi, he sprang to his feet. 
téif , clear ; complete. 50 t., 

fully ; all. 
leif, with him. 
teif , also ; too ; lit., ' with it/ 
teic, (d. of teAc, half), a side. a 

t., ' overhere' ; tothis side. 
téic, g. of Liaú, grey. 
leicéi-o, something similar ; like. 

a t., the like of it. a t. pn 

■oe , such a . a t 

reo, ' look here ' ; listen to 

me. pl. a teicéioí, the likes' 

of them. 
U05 (teig), imper. let ; allow. 

I. T»om fém, let me alone 

(emph. on x>om). 
teo^Aim (tei^im), I let ; allow. 

•oo leo^AT) AnuA' - , past auton., 

had been let down. 
teo^Anc, v.n., letting. 
teój\, plenty. 50 L, enough. Uaóc, /., a great many ; a mul- 

titude. 
Uac, g. téic, grey, 
tmn,/., atime; period. te n-A t. 

Ím, thereupon. te t. nA 
-uAife, at the stroke oi th* 

hour. 
UomcA, pp., polished. 
tiof , m., g. teAf a, a liss ; a 

green fort. 
tiúg, a shout. 
tiú§Aim, I shout. 
tóif-oín, a lodging. aj\ L f k* 

lodgings. 
tom, bare. 
tomn a a fleece ( used in text for 

a head of hair). 
tonj:, /., g. ttiinge, d. tumg, a 

ship 
tuAm, g. oí tuAn,Monday. 
tuAf ^At), v.n., swaving. 
tuAt, soon ; early. 50 t. f quickly 
tu^. In phr. 00 ctnc An tug 

An An tAg Ai^e, he lost heart 

altogether. Note on 5, II. 9. 
ttiga (comp. oí beAg), less ; 

least. 
ttn§im, I lie down. tuig fé, he 

lay down. 

rriAc-AttA, an echo ; lit. ' son oi 

the rock/ or ' cliff.' 
mAccnAm, v.n. t thinking ; reflec- 

tion. 
mA^A'ó, v.n., joking ; making 

fun. 
mA^Aix), g. of above. feAt^ tn. f 

a jester. 
mAgéfomcA,Macroom,Co.Cork. 
mAi"oeAn, /., d. itiAix>iti, morning. 
mAigif cif , a master. 
triAinifcin freAnmuige, Fermoy, 

Co. Cork. VOCABULARY. 103 matnb, g., see mAnb. 

mAifeArti, 3 sg. pres., lives ; is 
living. 

mAife, /., behaviour, lit. beauty. 
if m&ic aii tiiAife aj;ac é, you 
did it well ; usually transla- 
ted, ' well becomevou 1 ' sunA* 
mAic Ati tiiAife t>ó é I may it 
go well with him I 

rhAife ; ó maife, excl. ' wisha.' 

uiaic, adj. and adv., good. 50 
m., well ; fully ; rather. T>Aon 
50 m., pretty expensive. 

iTiAiceAf, m., g. mAicir, pi. 
mAiceAfAí, good ; profit. ní'L 
ptiinti mAiceAf aí, there are not 
many advantages. 

-mAtAipc, /., a change ; alterna- 
tive ; the object received in 
exchange. An a th. oe ótimA, 
in a dinerent way. 

mAoróeAm, v.n., boasting (Af= 
about). 

niAoi, bald. 

mAn, as ; like. m. reo, thus. 
m. gtin, because. 

mAnb, adj., dead. 

mAj\b, m., g., mAinb, the dead. 
mAnb tiA h-oróóe, the dead of 
night. am mAino iia h-oit)óe, 
the time of the dead of night. 

mAjVbú, v.n., killing. 

mAncAi'óeAcc, v.n., riding ; 
a ride ; a drive. 

niA'reA'ó, excl., * musha.' 

mAfmtir, m., a surfeit. 

meAbAin, /., g. meAbnAc, mind ; 
memory. Af a meAOAin, out of 
his mind. 

*neA'óon-oix>óe, g. same, mid- 
night. 

mé/\T)iii§eA-nti, 3 sg. pres., in- 
creases. meAf, v.n., thinking ; judging. 
meAf, m., esteem ; regard. ní'1 

m. Ai^e Ain, he does not think 

much of it. 
meAfAim, I think. 
meAcÁn, m., a chip or split in 

the bottom of a sieve. 
méro (méA-o), size ; amount. At» 

m. feo, this much. fA m. ftn, 

in that. An m. -oíob a bí— , 

those of them who were — — 

•o'Á m., however much. 
meirge, /., intoxication. An m.| 

tipsy. 
méic, adj., fat. 
meiceAÍ (meiciot), a body of 

people gathered for work 
mí-Áx), m., bad luck, lit., * un~ 

luck/ the word Á*ó itself mean- 

ing *luck/ i.e., good luck. 
miAf, /., g. méife, d. méif, adish. 
míceÁl, voc. a rílicíl, Michael. 
mí-coC|\AmAó, uneven ; rugged. 
míte, m., pl. mílce, a thousand* 
míle, m., pl. rnile, a mile. 
mt", f; S' nime, meal. m. 

bt>iT>e, yellow meal. 
mir)-A'f-bAinne, meal-and-milk. 
mín, adj., pl. míne, smooth ; 

tender ; fine. caíaití m., ' kind ' 

land. 
mmic, often. 
míogAnnAc, v.n., nodding with 

sleep. 
mifoe (meAf A-x>e), harm. ní m # 

•óom, it is no harm for me. 
mó (comp. and sup. of món) á 

greater ; more. mó 50 wójv 

much more ; much larger. 
moc ; 50 moó, early. 
moilt, /., deíay. 
móm, /., g. mónA, turf . 
molAt), v.n., praising. 104 V0CABULARY. large ; great. An món? 
how much ? ah m. An móm, 
how much turf. n^c m. t 
almost. ní m. -oom, I must. 
níop m. -oó, he was obliged to. 
50 m. le n-^ céile, great 
friends. 

mónÁn, much ; a great deal. 

mór\-cimceAVl, round about ; all 
round. 

muc, /., a pig. 

nvíicc^, pp., choked ; smothered. 

mum, /., the back. An a m., 
(carrying) on his back. aj\ a 
m., on their backs. aj\ m. a 
céile, piled upon each other. 

mumcij\/., people ; a f amily. 

inni|\e,Mary (the BlessedVirgin). 

riitnre, excl., ' wisha.' 

muUlAc, m., a summit ; top. 

mupAb, unless it be. 

mtincA'ó, Murrough. n-, in n-An, used instead of £Ufv f 

rel. 
*nÁ (ionÁ), than. 
nÁine, /., shame. 
nÁifiúnx>A, national. 
i>aoi, nine. 
neAménuwn, inexact ; defi- 

cient (in intellect). 
ne m-eACLA, fearlessness. 
ne_\j\c, m., g. mnc, strength ; 

power. Le n. gÁij\í, with ex- 

cess of laughter. 
tieór- (mneór-), fut. and cond. 

stem of Hinirim, I tell. 
fieórpAn, fut. auton., (it) will be 

told. 
ní'ó (ní), a thing. 
nuA-ó, new. pl. uua-oa. 
nuAin, when. Ó, prcp., to ; toward (Old Tr. ro). 

ó -óeAr.to the south ; ó cuai£, 

to the north. 
6, from ; since ; because. ó fm, 

since then ; ago. ó'r, since 

it is. 
obAijv, /., g. oibne, work. o. 

lÁm, hand-work. 
oc]\Ar, w., g. oc]\Aip, hunger. 
occ, eight. 
oióóe, /., night. 
01 ge, youth. 
ómjeAc,/., g. óinri£e, d. ómri§, 

a (female) fool. 
oineA'o, m., an amount. o. A^ur, 

as much as. o. Aingio, as 

much money. 
óL, v.n., drinlong. 
oLa, /. oil ; Unction. 
ólAim, I drink. 
olc, adj., bad. 

olc, m., g. uibc, harm ; evil. 
óLca, pp. (trans.), drunk. 
or (older form nAr), over. or/ 

■ cionn, over ; above. 
ofgAiuc, v.n., opening. a]\ o., 

open. 
or?;l Aim, I open. o'orgAil,, 3 sg 

past, opened. 
orguil,/., the armpit pÁinc, /., a meadow. p. &n 
AonAig, the fair-green. 

pÁp éij\ín, a little paper. 

pÁpéAn, m., g. pÁpéin, paper» 

pA|\óirce, m. and/., a parish. 

pÁntúr, m., a parlour. 

pAf , m., a íittle bit. 

pé, whatever. 

péinre, a perch (measure). 

pmpní, pennies. p. beA^A aijv» 
510, ' a little bit of money/ VOCABULARV, 105 jnoc, m., a ' pick " ; an atom. 

piocAt), v.n., picking. 

pt,AOf 5, /., a skull ; shell ; husk, 

jdóca, m. f a pocket. 

ponc, m., a bank ; a raísed ridge 

ín a bog. 
pofCAó, m., g. f>oncAig, a bog. 
pófcA, £/>., married. 
pneAbAim, I jump ; rush. p. 

rni' f tn-óe, I jump up. 
pj\AifeAÓ, /., stirabout. 
ppíoftín, m., a prison. 
P«ca, m., />/. -púcAÍ, a ' pooka* ; 

' spook/ 
pumn, much ; many ; (usually 

with neg.) a f ew ; not much. 

-p. 1 n-Aon con, very little at 

all. 

HÁX), v.n., saying. 

fA'óAnc, m. f sight ; a sight ; view. 

j\a§- (]\Ac-) f fut. and cond. stem 

of 'otst, going. 
j\Amnu, see j\oinnc. 
nÁthAinn, d. of nÁmAn (nÁn), a 

spade ; shovel. 
jvAthAn, thick. 
|\Afj;Atiim, coarse rough 

material ; ' scrub/ n. Aice, 

a rugged spot. 
j\Ác, m., a rath. An TlÁu, Char- 

leville, Co. Cork. 
llÁú ConmAic, Rathcormick, Co. 

Cork. 
féix), adj., smooth ; level. 
péi'ó, /., a moor. toócAft ha 

tléi-óe, the Moor Road. 
|\iAbAó, grey ; grizzled. 
|\iaiíi, ever (in the past). bí fé 

mAob n., he had been always 

bald. 
pic; ntnc, v.n., running. 
f*icim, I run. nó, too ; very. níon nó fAT>A, it 

was not over long. 
n.oiti£, /., g. noilice, a grave- 

yard. 
noil< eÁr», m., a coarse sieve ; 

riddle. 
noim, before. n. lÁ, beforeday- 

break. 
|\oimir, bef ore ; before him. 
nomnc, a share ; part ; some ; 

v.n., dividing. 
nótfiAn, v.n., digging. 
ntiA'ó, red ; red-haired. 
ntiA^A-ó, rout ; dispersion. n. Af, 

expulsion. 
n« T >, m. f g. nuoA, a thing; some- 

thing. Aon n., anvthing. n. 

éic,m Ain, something fhe 

maíter with him. 
ntij; (3 s£. past of beinim, I take ; 

bear) , took ; carried ofí. 
ntnc ; |\»c, v.n., running. 
ntncim, I run. SA^Anc, m. f a priest. 

r AgAr, m., a sort ; kind. 

r-Ai , óoin, rich. 

fÁi'óce, pp., stuck ; pushed. 

fAileAC,/., d, fAiLií:,/)/.r.MteAftA, 

a sally ; willow rod. 
fÁL,/., dpl. fALAib, theheel. 
f AmAií, a wraith ; apparition. 
fÁm, quiet ; calm. 
fÁm-cooÍA'ó, sound sleep. 
SAtiinA, g. of SAniAm, November. 

Oróce SAmnA, AU Hallows 

Eve. 
fAmp a-ó, m.,g. f Am|\Aix) f summer. 
fAn (mf An), inthe. 
f aoJaL, m., g. f ao§aiI, life ; tha 

world. fA cfAogAÍ, in tha 

world ; in use io6 VOCABULARY. f Aocnú, v.n., labouring ; cultiva- 

tion. 
f aj\ (f ul), before ; lest. 
fÁfAnS, m., satisfaction. 
fÁrcA, pp., satisfied. cÁnn f., 

' very well.' 
fé, he. fé pn, «that man.' 
\ é, six. 
reAcc, seven. (eclipses) f. 

tnb'LiA'ótiA, seven years. 
feAÓcthAu>,/., a week. 
feAf), (tf eó-ó), it is so ; yes 
reA-ó ! excl., well ! 
ffcAti ; fe^tiA, old. 
'eAn-'oume, an old man. 
fe< f Aitn, I stand. feAf Aim, 3 sg. 

past, stood. 
reAfArh, v.n., standing 
féroeA'ó, v.n., blowing 
f eif eAf\, six persons. 
feif pig, d. of retf feAé, a plough- 

team of six horses. 
feo ! excl., here ! 
feótfAÍ, cond. auton., should be 

directed ; should come. 
feómr\A, m., a room. 
f^AtitifxA (f^AtMirx^T)), fright. 
f^Aoitim, I release ; part with ; 

let go. 
f^AoiieA-6, past auton. t>o f 

fíof é, he was let fall. 
f^AjAAim, I part (with ; from). 
fgÁc, a shade. ÍUsed in the 
°text in sense et a vefiection 

in water). 
fS e ^ 6 '/*» S' r£ eiée » a t>ush, esp. 

a thorn-bush. f . 5*aL, white- 

thorn. 
f^eul, m., a story ; affair. f. 

uua'ó, news. 
fF eón » U * ear I dismay. 
f 51IX1115, /., a shilling. 
fSiobAim, I snatch- fgtófx'OAim, I rush. 

rs 01 ^/'. t* rjoile ; pi. f coit «aha, 

a school. 
f ^oeÁn, m., a bush ; branch. f . 

Aicititi, a bush of furze. 
rs^ ; rspío^'ó, v.n., wrítfng. 
rSfJbim ; frn-íobAnn, I write. 
f^níbmn, /., g. fSf^bmne, 8 

writing. 
fgvjnAfóeAéc, relaxation ; • 

gathering f or entertainment. 
ftA (comp. of fA-oA), longer; 

further. 
f tAf paí, pl. of fiAfnA (fiAbnA), a 

fairy ; esp. one frequenting a 

liss. 
fiAf , back ; backward ; west- 

ward. 
fímplróe, simple. 
pn, that. ó fm, ' from that ' ; 

since ; ago. f . é, there is ; 

that is ; that's it ! 
fímm, I stretch. t>o fíti, 3 sg. 

past., stretched. 
pne (comp. of reAn), older ; 

eldest. 
fíor, down (from the speaker). 
fiuóAl, v.n., g, pubAtl, wallring. 

A r r«* going on. pút> ctin 

pubAit é, ofí he went. 
fttiblAim, I walk. fiubLóccÁ, 

2 sg. cond., you would walk. 
fiublóro, /., g. pubióroe, Con- 

stant walking. 
ftÁtnce, /., heaíth. 
fieAmnuigim, I slip ; glide. 
fliAb, m., g. ftétbe, pl. fléibce, 

a mountain. 
fti§e, /., a way ; road. 
f n Aomce, pl. of fmAOineA*h # S 

thought. 
fr^iTtn, /., a knot. 
f nApAtm, I snatch. VOCÁBULARY. 107 fobal f m., soapsuds. 
focAi|\ adj., settled ; quiet. 
focA|\, m., g. focAip, good ; 

wealth ; advantage. 
focAnú, v.n., settling ; arrang- 

ing ; deciding. 
focApuigim, I settle ; etc. 
ro-oAn, v.n., trotting. aj\ f., at 

& trot. 
foin, east ; eastward. 
foluf, m., g. foluif light. 
ron, sake. An f., forthe sake (of). 

cAt) An a f ? why ? on what 

account ? 
fop, m., a wisp. 
fótAt), m., a sort ; kind. 
rpÁf, m., pl. fpÁf aha, a space. 
rpeAb^ aí-oí, ravings. 
rpeA^uíol (fpeAcgAit), v.n. 

kicking. 
fpeip,/., knuckle ; hock. 
fpni*o, /., g. fpjM-oe, a ghost ; 

sprite. 
ff Áit), /. g. fpÁi-ce, a street ; 

littletown. 
SfÁit) ah C^ifleiin, Castle 

Street. 
ffoifmi, Ireach. 
ffuc, m.,pl. ffticA^A, astream. 
rnucÁn, m., g. ff ucAin, a little 

stream. 
f cáoIa, m., a stable. 
fCAt), v.n., stopping. imper. 

stopl 
fCA-oAim, I stop. 
fCAi£f e, m., a stair. 
fCAimpín, a little stump. 
fCAcA-ó, v.n., pulling. 
fciúin, /., a rudder. 
fCocA, m., a stocking. 
fcop, m., a % stop. 
fCf eAnncÁn, m., a tune ; a lilt. 
f uAf a6, small ; wretched. ftiAf, up (from the speaker). 

f . le, up to ; as much as. 
fú^AÓ, merry. 
fuif), imper., sit (down). 
fui-óe, v.n., sitting 1 n-A f., 

(he) standing; up (out of 

bed). 
fuif>im, I sit. -oo fuix), 3 sg. 

Past, sat. 
fúil,/., gs. and npl. fúile; gpl. 

f úl, the eye. 
fúil, /., hope. bí f Ai^e, he 

hoped. 
f uim, /., g. f uime, heed ; atten- 

tion. 
fuipé^f, supper. 
ful (fAf), before ; lest. 
fúfA, a blanket. 

CÁ. c. a^ac ! you have it ! i.e^ 

you have beaten me. 
CAbAif , imper., give ; convey ; 

bring. c. LeAc, fetch. 
CAbAifc, v.n., giving, etc. c. 

Aine, taking care. c. aitiac, 

distributing ; giving out. 

c fé, attempting ; undertak- 

ing. 
cabAnr ai-ó, 3 sg. fut. will give. 
rAbAf ca, pp. given ; brought. 
caca, a point of time. um An 

•oc, by the time. 
caccat), v.n., choking. 
CA^Aim (npm) Icome. catja-o, 

3 sg. imferf. came ; used to 

come. 50 ocA^Ain, till you 

come. 
CA$Aif e, pp., come ; arrived. 
CAitim, g. see CAÍAm. 
CAitl/iúin, g. caiIAiúj\a, a tailor. 
cAinbe, m., good ; profit ; advan- 

tage. 
^Ainif, past ; beyond ; by. io8 VOCABULARY. CAit/beAinc, v.n., showing. 
CAirbeÁnAim, I show. CAif- 

beÁtiA'ó, past anton., was shown. 
CAicige, /., habit ; custom. 
caIaip, m. or /. ; g. CAlriiAn and 

CAibim, land ; ground ; earth. 
CA.b, over (away írom speaker). 

AnrAn c , over there. c. 'r 

Abur, over and back. 
CALmAmcíb, dpl. of cAUath. 
cAtnAil, m., g. cAin&ibl, a while, 

a space. c beA^ Iuac, a little 

bit early. 
cáua^, I came. 
cÁnA-oAn, they came. 
CAob, m., a side. 'n-A c., con- 

cerning him. cao 'n a c ? 

Why ? 
caj\, caí\, past ; over ; beyond. 

c. éir, after. c. n-Air, back 

again. 
cÁ|aLa, defect. verb. -oo c. (it) 

happened. 
CA;vnA, ord. num., second. 
CAnpAin^nn, I pull ; draw ; haul. 

CAnfVAin^ ré cu^, he drew 

forth ; took out. 
CA|\]AAng (often prond. cAf\t\Ac), 

t/.tt.,pulling, etc. c. rtAn, wrth- 

drawing ; drawing back. 
caj\c, m., thirst. 
ceAéc, v.n., coming. c. éui^e 

rém (emph. on cuije), coming 

to himself ; recovering. 
céA-o, m., a string. Ap céAOAtb. 

upon (musical) strings. 
ceMnpuU , m., g._ ceAnrpuiLb, a 

church (esp English Church). 
céAnAtn, imper. i pl., come ! 

c. oj\c, '* come on with you ! ' 
ceAn^A, /., ds. ceAngAin, dpl. 

ceAn^CACAib, a tongue ; a 

language. ceme, /., fire. 

cemneAr (cmneAr), g. cemnif, 

sickness ; pain. c. cmn, a 

headache. 
ceip, v.n., failing. ^An c, with- 

out fB.il. 
cerp, 3 sg. past, failed (used 

impersonally). *oo c. aij\, it 

failed him. 
ceipice, pp. failed. 
ceópA, /., a boundary. ní't, c 

beAc, there are no bounds to 

you. 
z\,inphr. 50 ocí, until ; to ; 

toward ; as far as. 
d§ (reAó), m., g. cige, d. ci£, a 

house. pl, cigce. 
cigeAnnA, m., a lord. An C, 

The Lord. 
cnnceAll (often pronounced 

címpAl), a circuit. c. Ain, or 

'n-A c, about, around him. 
cmncéir», g -céA|\A, a tinker. 
cioc-, fut. and cond. stem of 

CAjc^im, cijpm, I come. 
cíor, down ; below. ~n reAn c , 

the man below. 
c ^> /•> g* cíne, land ; country. 
ci]\m, dry. 
ciug, thick ; close ; quick. 50 

c, closely ; rapidly. 
cobAn, m., a well. 
có^Aim, I take ; lift ; raise. 
có^Ainc (có^Áil, CÓ50Á1I), v.n., 

taking ; lifting. 
coib, /., the will ; pleasure. 
coir^, /., a cause ; because. 
cón,/., g. cónA, d. cóm, bottom; 

end. 
co|\ax>, m., fruit ; crop ; return. 
cót\nAm, g. cót\r*Aim, a wake. 
corAó, m., g., copAig, a begin- 

aíng ; front. VOCABULARV 109 cnÁc, m., atime ; occasion ; time 

of day. 
cnÁcnónA, m., evening. 
cné, through. c. n-A céite, 

1 through-other ' ; inconfusion. 
cní, three. 
cní, through. 
cpiAÍL, m., a journev. cÁ nAib 

a c„ where he was going. 
cniAÍl, v.n., travelling ; going. 

•oul a- c. An/ going travelling 

to/ now means simply ' going 

to/ 
cniobtóiT> t /., trouble. 
cnSomA'c, third. 

cniomui£ , oír, they used to dry. 
cníocA, through them. 
cniún, g. cnín, three persons ; 

a trio. 
c'nom (cAbAin •óom), give me. 
cnom, heavy. 

cnom-cool -ó, sound sleep. 
cj\ua£, /., g. cnuA^A, pity ; an 

object of pity. 
cnuagméiLeAC, comp. -méiLige, 

piteous ; pitiful. 
cuató, north ; northward. 
cuAinirg, news ; information. 
cuAn, a field where cattle are 

put f or the night. (Also means 

a bleaching-green.) 
euAr, above. Anr úo c., up there. 

Ati "oume c., the man above. 
cu^Aim (or benim), I give ; 

bring ; take ; spend (timé). 

cu^Ar reAcc mbliA'ónA, I 

spent seven years. ca'o a cu^ 

Ann é, what brought him 

there. A|\ a -ocu^cAn. pres. 

auton., to which is given (as 

a name). cugcí, imperf. 

auton. 
cui£e, /., straw. cuijim, I understand ; know 

•oÁ -ocui^cá, ' if you knew/ 
cuille (cuiLbeA-ó), m., increase. 

a c., any more. 
cuibteAm, v.n., earning ; deserv. 

ing. bí c. món Aige, he 

earned a great deal. 
cuinre,/., fatigue. bi c, onm, 

I was tired. 
cuinreAc, tired, 
cínr , d., see cúr. 
cúifge, m., the first moment. 

ah t., ' the very instant.' 
cúirr,e, comp. and sup., sooner ; 

soonest. ní c, no sooner. 
cuirgmc, v.n., understanding. 
cuir^ionAÓ, adj. t wise ; intelli- 

gent. 
cuicim, v.n., falling. 
cuicim, I fall. 00 cuic, 3 sg. 

past, fell. 
cunur, m., a journey ; a 

■ round ' at a holy well. An 

c. ro, ' this time.' 
cúr, a beginning. aj\ •ocúir, at 

first. tlAÓcAnAó, upper. 

ua-óacc, /., a will ; testament. 

UAipieAc, lonesome. 

UAi^neAr, loneliness ; a wild, 
lonely spot. 

uaiL (also cuail), a heap. 

UAin,/., an hour ; a time ; once. 
pl. uAine, times. u. a' clui£, 
' an hour of the clock/ is 
usuahv said, to distinguish 
uAin, * an hour/ from uAin, 
a time, e.g. cní h-uAine, three 
times ; cní h-UAine 'ctuiz:, 
three hours. See cloc ah 
«. rm, at that time ; then. Date Due tio- 
pí 

at_ 

UAf£ 

m; 
of -1 (or 

g on 

-nself. _;ime) 

íning 

_gling 201460 ^.6.\aIaLLA cg: BOSTON COLLEGE :EARY'S WORKS—continucd. 

íort stories. By Canon 0'Leary. 
„„ mm;!r ,--.- 7J .^«..«.n.^.M.M,. ning, Ph.D. With notes and 
3 9031 01192200 2 * *» teachers, ls. 

„ _. ™-_ «^ «™f«™i Spelling, indicating tho pronun- 

ciation, with English translation. ls. 

45 séi-oeA-ó A5US a$ ite. A book of short stories. By Canon 
O Learv. With 100 pages of questions on the text, notes and 
vocabulary. An mvaluable book for teachers. ls net 

leAtmln tlA teAtlt). A selection of Tales from Hans' Chrtstian 
Andersen, translated into Irish by Norma Borthwick The 
stones are divided into short lessons, each iesson being headed 
by a vocabulary of the less common words. Price 3d The 
book thus forms a very suitable text to follow Ce A ccA t>eA^ 
5Ae-oil 5 e or other Irish primers. Also in Simplified Spellin* 
40 pp. Pnce 3d. r 6 

StlAt) n^ rnt)An ttponn. A reading book of stories told bv 

u°*l °^ A ? Y - The stories are divided into short lessons 

each headed by a vocabulary. The book also contains threé 

ód. J a\ bi 


3 0f 

LTX. Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. Books may be kept for two week unless a 
shorter time is speciíied. 

Two cents a day is charged for each 2-week book 
y< kept overtime; 25 cents a day for each overnight 

book. ES If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. F> CTION FROM CANON O'LEARVS W O RKS—continu 

ceót. Curo a hAon -\ Curo A *Oó. By Rev. P. A. Walsh, C.M. 

Each 2s. 6d. 

GS OF THE GAEL. A collection of Anglo-Irish songs and ballads 

wedded to old traditional Irish airs. By Ati c-ACAin pÁ*onaij; 

bneACtiAé. Series 1,2, 3 and 4. Each, Cloth, 2s. 6d. net ; by 

2s. lOd. (Four Vols. post free, ns.) 
An t)Os\U\ó 1)111*06. A short play of the time of Red Hugh 

O'Donnell. By Canon 0'Leary. 3d. net; by post, 4d. 
X)As *ÓAÍ.tÁm ; Aj;ur CAt)5 saor. * By Canon 0'Leary. 2d. 

net; by post, 2Jd. 
JTáittte nióR. Oireachtas Prize Play. By Daniel Corkery and 

SeÁn Cótbín. With an introduction by Piaras Béaslai. ls.; by 

postt ls. Id. 

RFLIGIOUS works in irish 

CRlOSC 1TIAC T)é. Cui-o a hAon Cloth Boards; lettered in gold, 

2s. 6d. Cui*o a *oó, 2s. 6d.; Cui*o a Cní, 2s. 6d. 
S5éAtA1*óeAÓ€A AS Atl mt)?Ot>tA tlAOrhtA. Cui-o A h-Aon, 

CU1"0 A *OÓ, CU1*0 A Cní, CU1*0 A CeAcAIJt, CU1*0 A CÚ15, CU1-0 A 

Sé, Cui-o a SeAcc. By Canon 0'Leary. Each, cloth boards, 2s. 
S5éAtA1*óeACC tlA 1TlACAt>éAÓ. Curo a h-Aon, 2s. 6d. Cnro 

a T>ó, 2s. 6d. 
m Ultie rháÚAIR 1 tOURT>es. An Irish version of the Lourdes Hymn. 

By Canon 0'Leary. 2s. 6d. per 100; single copies, Jd. 
£em "SAn ceirheAt. An. Irish version of ." Immaculate " Hymn. 

By Canon O'Learv. 2s. 6d. per 100 ; single copies, £d. 
An óORómn rhume. The Rosary. By Canon O'Learv. 2d. 

net; by post, 3d. 
HA óeitne soisgéit as An T>ciornnA nuA. The Four Gospels 

translated from the Latin Vulgate. By Canon 0'Leary. With 

annotations and references. Cloth, 6s. net ; by post, 6s. lOd. 

Each Gospel separately — Cloth, Is. net ; by post, Is. 2d. 
AlfcRiS An ÓRÍOSC Translated from the Latin of Thornas á Kempis 

by Canon 0'Leary. Library edition, 4s. net ; by post, 4s. 6d. 
*SnlorhARtA ha n-Aspot. By Canon 0'Leary. Cloth, ls. ; 

by post, ls. 3d. 
mo átl$e cun T>é. Irish Prayer Book. By Canon 0'Leary. 

Cloth, 2s. French Morocco, 3s. Full Calf, 4s. 6d. 
seAnmóm Agus €R1 £1C1*0. Sixty-one sermons in Irish on the 

Gospel for every Sunday and Holiday in the year. By Canow 

0'Leary. In two volumes. Each vol. 4s. 6d. net ; by post, 5s. 
An ceA"5AS^ CRlOSCAl*óe. The Catechism. By Canon 0'Leary. 

With a vocabulary. 4d.; by post, 6d. 
AN TEAGASC CRISDY. Catechism in Irish, according to the pro- 

nunciation of Canon O'Learv^ 2d. 
ST. MALACHY'S PROPHECY. In. Irish or English. Suitable for 

framing. On card, ls. each; by post, ls. 2d. 

A Vest-pocket Irish Prayer Book. 

Compiled from the best sources, principally from Manuscript 

Originals, and containing all the usual Devotional Exercises, 

including the Ordinarv oí the Mass in Latin and Irish. With 

the Imprimatur of His Grace the Archbishop of Dublin. 

SC>6tÁn nA TJpiRéAn. teAbAn Utmui-óte CAirlici*óe By Tadhg 

O'Donoghue. Cloth binding. Burnished edges. Round corners. 

(Reprintipg.) 

~LAN, Ltd., Printera and Pnblisberg, Dublin, Belfatt, Cork, Waterford. 
-don Depot — 18 Red Lion Passage, Holborn, W.C.L